תוכניות לפני צבא

אוכלוסיית בוגרי בית הספר התיכון והשרות הצבאי מצויה בשלב של חיפוש דרך ובדיקה מעמיקה של אבני היסוד של חייהם. תרבות הצריכה שולטת בציבוריות הישראלית במישור הכלכלי, התרבותי והרוחני ומקדשת את היעדר הסולידריות ואת חשיבותו הבלעדית של האינדיבדואליזם. קיים צמאון עז בקרב אנשים צעירים שמאסו בתרבות זו, לחפש דרכים נוספות שייתנו ביטוי לעיגון התרבותי והאישי. במובן מסוים זוהי חזרה לשאלות שהעסיקו את צעירי העלייה השניה והשלישית: מהי יהדות בשבילי? למה לחיות כאן כציוני? באיזו חברה ומדינה אני רוצה לחיות? מה מקומו של האחר בעולמי? איזו אקולוגיה סביבתית וחברתית אני רוצה לבנות? מהי יכולתי ליטול אחריות של ממש ולהיות שותף לעיצוב הסביבה בה אני חי? 


Footer Mobile