תוכניות אחרי צבא

"אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד: האחרונה שבחירויות אנוש - לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבור את דרכו." (ויקטור פרנקל, "האדם מחפש משמעות")

​​בירור החזון של ציונות הומניסטית הנשענת על היצירה והתרבות היהודיים, בשילוב דרכים חדשות שפרצו הוגים בעת החדשה; חינוך עצמי לסולידריות וזולתיות; טיפוח אופי מעורב ונוטל אחריות - אלו הם הנושאים שבהם מטפל תחום הצעירים במדרשה במסגרות שונות.


  • ​עבודה מועדפת בחקלאות - חיי קבוצה, למידה, עבודה והתנדבות - לפרטים והרשמה

Footer Mobile
​​