מגדר במערכת החינוך

​שוויון בין המינים וזהות מגדרית
התכנית חינוכית מתמקדת בבירור הזהות הנשית והגברית מתוך כוונה לאפשר יותר שוויון ואפשרויות לבני שני המינים. לימוד מקומה של האישה בתרבות כפי שמשתקף בספרות היהודית, באגדות ילדים ובשירה מודרנית. התכנים מותאמים לגיל התלמידים.

העצמת בנות – בנות-מצווה
מהו מקומן של בנות המצווה בתרבות ובחברה? תוכנית לבנות מצווה, שתעסוק בסוגיות של התבגרות, שוויון ערך האדם (נשים וגברים) בנות בחברה, מושגים בפמיניזם בעולמן של הנערות, בת מצווה בתרבות היהודית ושאלת השוויון בין המינים.

"ניגון מורות" - מפגש מורות וגננות דתיות חילוניות
מה המשותף בינינו כמחנכים, מה השונה, איך מחנכים לערכים בחברה הישראלית?
חדר מורות לומד המפגיש צוותי מורים מהחינוך הממלכתי והממלכתי דתי ללמידה משותפת סביב סוגיות חינוכיות וערכיות ושיח עם התרבות היהודית ישראלית, מתוך כוונה להרחיב מעגלי מפגש גם בין התלמידים.

"נפגשות" - מפגשי אמהות ובנות בשנת בת-מצווה
אמהות ובנות בשנת בת-מצווה מוזמנות לסדנה חווייתית, המאפשרת דיאלוג בנושאים אישיים, חברתיים, משפחתיים ותרבותיים. מבט על התבגרות, על התרבות בה אנחנו חיות, על רצונות וחלומות. הזדמנות ייחודית לנערות לעצב את טקס בת-המצווה, ואת השנה כולה, באופן שיהיה רלוונטי לחייהן. לפרטים נוספים    

לפרטים נוספים על תכניות בתחום המגדר למערכת החינוך:
אילנה עב"ו-גולן 052-5598050  ilana_abugolan@hamidrasha.org.il
Footer Mobile