כנס נשים וטקסים


נשים וטקסים
בנר שביעי של חנוכה, ראש חודש טבת, חגגו יהודי צפון אפריקה את "חג הבנות", הוא "עיד אל בנת". ביום זה נהגו נשות הקהילה להתכנס בבית הכנסת, לערוך סעודת מאכלי חלב ויין, ולספר את סיפור גבורתה של יהודית.
בתוניס עוצב טקס מיוחד שבו היו הנשים עוברות על פני התיבה, על פני ארון הקודש, נושקות לספר התורה, ומתברכות ב"מי שברך את אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה". לאחר מכן הנשים היו מתפללות לשלום בנות הקהילה.

כבר למעלה מאלפיים שנות קיום יהודי מתקיימים טקסים יהודיים. במעגל השנה ובמעגל החיים, בימי חג ושבת, בלידות, בר-מצוות, חתונות ולהבדיל לוויות, ובאינספור אירועים קהילתיים ומועדים מיוחדים, מתקיימים טקסים יהודיים. טקסים קצרים וטקסים ארוכים, שגרתיים או מיוחדים, עתיקים או מתחדשים, אהובים או שנויים במחלוקת, לפעמים קצת מעייפים, ולעתים מרגשים עד דמעות... טקסים יהודיים.
במשך למעלה מאלפיים שנות קיום יהודי אמותינו, סבתותינו ואמהות-אמהותינו לא היו שם אלא כקהל. במשך דורות ארוכים נשים לא נטלו חלק בעיצובם של טקסי החיים והחגים היהודיים. לא נטלו חלק בהובלתם. בקושי השמיעו בהם את קולן.
דומה שאנחנו ניצבים כעת בפתחה של תקופה חדשה. השתיקה הנשית הולכת ומופרת. הטקסים היהודיים ניצבים בפני אתגר חדש וענק: שילובו של הקול הנשי בתוכם.

מהלך זה מעלה שאלות חדשות: איך רוצות הנשים להשתלב בטקסי החגים והחיים, איך ייראה טקס המובל (גם) על ידי אישה, אילו טקסים חדשים יעוצבו על ידי נשים, כיצד יראו הגברים את הפוטנציאל הנשי המתהווה ומה תהיה השפעת התופעה הזו על היהדות בכללה. השיחה על השאלות המכוננות האלה עוד בקושי התחילה, והיא מחכה לכולנו, דתיים, חילוניים ומסורתיים, שניצור אותה כאן, בישראל.

כניסתו של הקול הנשי לעולם הטקסים היהודי בא לידי ביטוי במספר אופנים: שילובן של נשים בהובלת טקסים מסורתיים, ביצירת טקסים חדשים על ידי נשים עבור נשים בלבד, ובהכנסת שינויים בטקסים המסורתיים ועיצוב טקסים חדשים המיועדים לציבור בכללו.
כל אחד מהמהלכים הללו מבטא גישה אחרת ומונע מצרכים אחרים שלא בהכרח סותרים אלה את אלה.
שילובן של נשים בהובלת טקסים מסורתיים, או במילים אחרות נשים שממלאות תפקידים שעד עכשיו מולאו רק על ידי גברים, כמו הובלת טקסי תפילה, עריכת טקסי נישואין ועוד, מבטא גישה ליברלית המבקשת לראות נשים ממלאות תפקידים מסורתיים. השינוי בא לידי ביטוי בפרסונה המובילה את הטקס אך לא בהכרח בטקס עצמו.
יצירת טקסים חדשים על ידי נשים עבור נשים, טקסים המציינים לדוגמה מועדים שמצויים על רצף חייה הביולוגי של האישה (קבלת מחזור חודשי, פרידה מפריון וכו'), טקסים המציינים שינויים בחייה המשפחתיים של האישה (לידה, גיוס בן ובת, נישואי ילדים וכו'), או מועדים שנכפו או נזדמנו לה וחייבו התמודדות אישית כגון אונס, החלמה ממחלה קשה ועוד, מבטאת צורך שיש לנשים, ודאי לא לכולן, לציין עם חברותיהן את השינויים בחייהן ובצורה זו לקבל את תמיכתן ושיתופן בנקודות משמעותיות בחייהן.
מטבע הדברים כניסתן של נשים לתפקיד מעצבות ומובילות טקסים מביאה גם לשינויים בטקסים עצמם ובטקסטים הנלווים להם. הדבר נכון לא רק עבור קהילות שבהם אין הפרדה בין גברים ונשים בטקסים היהודיים אלא גם בקהילות אורתודוכסיות בהם קיימת הפרדה. קהילות אורתודוכסיות בהן נשים מובילות טקסי תפילה, בדרך כלל טקסים לנשים בלבד, מוצאות את עצמן מאותגרות מתופעה זו ועומדות בפני שאלות הנוגעות להתנהלותן כקהילה בכלל.

בכנס, שיזמו 'ניגון נשים' מהמדרשה באורנים ו'הוויה', ייפתחו לדיון, חשיבה ושיחה רב-זרמית סוגיות העוסקות במקומן של נשים בטקסים המסורתיים והמתחדשים. הכנס יציף את המתחולל בזרמים ובתנועות שונות בחברה הישראלית וביהדות התפוצות. הוא מהווה הזדמנות לצירוף קולות נשיים וגבריים שיהדהדו וישקפו את התהליכים ואת המקומות בהם יכולות ויכולים אנשים נוספים ליטול חלק בעיצוב פניה של התרבות היהודית כאן ועכשיו.

מאמרים על נשים וטקסים:
ד"ר אליזבט גולדוין: הרהורים לקראת כנס נשים וטקסים   

​על​ טבילת נשים מתגיירות ראו באתר הפרויקט מעשה באשה וחלוק של נורית יעקבס-ינון, המכנס יחד עבודות אמנותיות, קולנועיות ועיוניות בנושא, מתוך מטרה להביא לתיקון המצב הקיים.​    ​
Footer Mobile