שבת לנשמ"ה

מה זו שבת לנשמ"ה?
זו שבת שמזמינה למפגש בין נשים מביוגרפיות רוחניות ופרקטיות שונות, להיכרות עם תכנים חדשים וחוויות חדשות, ולמעורבות אישית. זו שבת שמזמינה לשיחה גלוית לב, ללימוד מעמיק ולהתנסות בתפילה שמשקפת את מגוון הגישות הדתיות והחילוניות מהן אנחנו באות. השבת מורכבת ומונחית על ידי הצוות של 'ניגון נשים', שהוא צוות רב-זרמי ומגוון, והיא משקפת את המגוון הזה.

עוד על שבת לנשמ"ה  

בשביל הנשמ"ה - ראיון עם ענת ישראלי, מרכזת "ניגון נשים" - 3.3.10 ynet
שבת לנשמ"ה - לנשים מכל הזרמים, מאת דבורה עברון וד"ר ענת ישראלי, 3.1.11 באתר "צו פיוס"  


טעימות מתוך שבת לנשמ"ה
"שבת אחים גם יחד" - חגית אקרמן
"מי שברך" לרפואה - יפה בהט ורותי עמית
"מי שברך" לבוגרות הכשרת מובילי קהילה - נירה נחליאל והדס זריז-רון
דברים לפני ההבדלה - ללי אלכסנדר
Footer Mobile