Contact Form

המכינה הקדם אקדמית ומסלול אפיק לקבלה ללימודים לתשפ"א

המכינה הקדם אקדמית באורנים
המסלולים מיועדים למועמדים ללימודים שלא עומדים בתנאי הקבלה אך מבקשים ללמוד כבר בשנת הלימודים הקרובה - תשפ"א. 
מועמדים שלמדו בבתי ספר בשפה הערבית, וישתתפו במכינה,  יהיו פטורים ממבחן יע"ל וישתתפו בקורס שנתי בעברית במהלך שנה א’. 

משך ומבנה המכינה
המכינה תתחיל ב- 29.6.2020 לאורך סימסטר. 
הלימודים יתקיימו באופן מקוון בימים שני ורביעי  בין השעות 16:00-22:00 
(ע”פ הנחיות משרד הבריאות והמל”ג לעניין זה) 

לפרטים נוספים - מרכז המידע וההרשמה: 1800-30-10-80
לחצו להרשמה ומידע נוסף >>
Footer Mobile