טופס נייח

ישראל וגרמניה - פסיפס של תרבויות


תכנית לימודים בינלאומית חדשה במכללת אורנים
תכנית מצטייני הפקולטה למח"ר עם האוניברסיטה הפדגוגית של קארלסרואה, גרמניה

בעקבות עבודה מוצלחת בשנים עברו של "תכנית המצטיינים" של מכללת אורנים פיתחנו תכנית נוספת עם האוניברסיטה הפדגוגית של קארלסרואה; תכנית מורכבת וארוכה יותר מכל מה שעשינו קודם לכן, ובמימון חלקי של קרן עתיד גרמניה ישראל. 
מדובר בתכנית לימודית שתתחיל כבר בסמסטר ב' שנה"ל הזו (תשע"ד), תתפרש על פני יותר משתי שנות לימוד ותכלול לימודים משותפים (חלקם אינטרנטיים), ביקורים הדדיים – במימון הקרן הנ"ל – ויצירת תוצרי למידה משותפים. מאורנים נרשמו והתקבלו לתכנית 23 סטודנטים.
הנושא המוביל הוא ההתמודדות עם רב תרבותיות בישראל (בעיקר בגליל) ובגרמניה. שתי הארצות הן ארצות של הגירה ושל ריבוי אוכלוסיות ותרבויות. 

ישראל וגרמניה – פסיפס של תרבויות
PLuri-Cultural Spaces - Israel and Germany

המכללה האקדמית לחינוך אורנים והאוניב' לחינוך בקארלסרואה גרמניה
 (http://www.ph-karlsruhe.de​​)

סקירת הפרויקט
ישראל וגרמניה - שתיהן הן חברות מרובות תרבויות, גלים של הגירה ואוכלוסיות מגוונות, שעוברות שינויים מאתגרים במבנה שלהן ובזהותן התרבותית. מורים לעתיד בשתי הארצות הללו צריכים לחקור את ההטרוגניות הזו וללמוד כיצד להתמודד עמה בעבודתם החינוכית. כאיש מקצוע על המחנך לעתיד לחקור את המציאות מרובת התרבויות של חברתו שלו כמו גם את המציאות מרובת התרבויות הגלובלית וללמוד כיצד להתבונן במציאות זו באמצעות מושגים של ריבוי תרבויות, שפות, היסטוריות וזהויות. מטרת התכנית שלפנינו – ראשונה מסוגה באורנים - היא לאפשר לימוד זה במסגרת תכנית משותפת למוסדות להכשרת מורים בגרמניה ובישראל.

דיאלוג יהודי גרמני: ישראל וגרמניה אינן סתם שתי ארצות שחוברות לתכנית אקדמית משותפת ומרתקת ככל שתהיה. יש לנו היסטוריה משותפת, עשירה, כואבת ומאתגרת: חיים יהודים ותרבות יהודית פרחו בגרמניה בארץ הריין בימי הביניים - שפייר, וורמיזא ומגנצא – ולאחר מכן חרבו. הם שבו לתחיה בגרמניה של העת החדשה, כאשר ההשכלה היהודית הייתה חלק מאירופה המתחדשת ותרמה לכלכלתה ותרבותה. במאה העשרים התרחשה – בידי גרמניה הנאצית ובנות בריתה – שואת העם היהודי. החיים היהודיים הגיעו ברוב חלקי אירופה לסופם. הזיכרון קשה ואינו מרפה. לאחר מלחמת העולם השנייה התחדש בהדרגה השיח היהודי גרמני, כואב וחשדן בתחילתו, בין גרמניה החדשה והחברה הישראלית החדשה. אנחנו, סטודנטים ומרצים במאה העשרים ואחת, הננו חלק מהשיח הטעון הזה. ההיסטוריה הנפתלת הזו תהיה תמיד ברקע התכנית.

השלב הראשון בתכנית יהיה קורס סמינריוני מקומי בכל אחד משני הגופים השותפים, שיעסוק במציאות מרובת התרבויות בישראל ובגרמניה ובתאוריות של ריבוי תרבויות, לשונות וזהויות. בחלקו הראשון תלמד כל קבוצה את ריבוי התרבויות והשלכותיו בחברה שלה. חלקו השני של הסמסטר יוקדש להכרות הדדית ולבנייה של קבוצות למידה משותפות לסטודנטים משני המוסדות.

השלב השני בתכנית יהיה ביקור של הסטודנטים הישראליים בגרמניה בסוף יולי 2014 (27/7-3/8). הסטודנטים ילמדו אחד על השני, יבחנו את המציאות החברתית בגרמניה ויעסקו בבניה של תכניות עבודה משותפות.

השלב השלישי יתרחש במהלך סמסטר הסתיו/חורף של 2014 (סמסטר ראשון, תשע"ה) כאשר קבוצות למידה משותפות של ארבעה סטודנטים כ"א (2+2) יחקרו היבטים שונים של ריבוי התרבותיות בישראל ובגרמניה וייצרו יחד פרויקטים לימודיים: מחקרים, סביבות למידה, תכניות לימוד וכל כיוצא בזה. 

השלב הרביעי של התכנית יהיה ביקור גומלין של הסטודנטים מגרמניה בישראל במהלך פברואר 2015 (שנה"ל תשעה"). ביחד יבחנו הסטודנטים את פירות עבודתם המשותפת וילמדו יחד היבטים שונים של ריבוי התרבויות בישראל, תוך התמקדות בגליל, האזור העיקרי אותו משרתת מכללת אורנים.
השלב החמישי בתכנית יכלול הצגה של תוצרי העבודה המשותפת בכנס אקדמי וייעשה ניסיון להטמעת תוצרי התכנית בבתי הספר בהם יעבדו הסטודנטים, מחקרי המשך של אנשי אורנים וקארלסרואה ובנייה של קבוצות נוספות לקראת מעגל לימוד משותף נוסף. 
 
Footer Mobile