מחוון מכללתי להערכת איכות אקדמית של משימה עיונית

דרישת יסוד מחייבת - יושרה אקדמית 

"כל מסגרות ההוראה-למידה-הערכה באורנים מחייבות הקפדה על יושרה אקדמית וסטנדרטים אקדמיים" (תקנון לימודים, עמ' 6). יושרה אקדמית נובעת מן הכלל הערכי שאדם רשאי לנכס לעצמו את שהוא כתב ויצר, ובו בזמן להביא דברים בשם אומרם ולייחס לאחרים את מה שהם כתבו (מתן קרדיט, אזכור המקור הביבליוגרפי, הימנעות מהעתקות), גם אם הטקסטים הללו משמשים אותו או אחרים לצורכי לימודיהם (פירוט הכללים - במעבדת הכתיבה האינטרנטית; תמצית כללי יושרה אקדמית). 


הצעת מחוון מכללתי להערכת משימה עיונית
​להלן מוצע מחוון מכללתי ככלי-עזר אפשרי למרצה בהערכת איכות אקדמית של כל משימה עיונית שבה נדרשת הערכה שיפוטית. 
המחוון מתאים להערכת תשובה פתוחה במבחן, ולכל תרגיל או עבודה עיוני/ת, לרבות עבודה סמינריונית.

 

רמת איכות אקדמית

דרגת ביצוע / בקיאות / מומחיות

 

מימדים להערכה

ידע תוכן

הרלוונטי למשימה/לקורס

אוריינות אקדמית

מימד/ים נוספ/ים

ניתן להוסיף

מימד/ים הייחודי/ים למשימה/לקורס

מצוינת / "ערך מוסף":     100-95

רמת מומחה

 

 

 

טובה-מאוד:                    94-85

 

 

 

טובה:                            84-75

 

 

 

בינונית:                         74-65

 

 

 

נמוכה:                           64-60

 

 

 

כישלון:                       59 ומטה

 

 

 


 
* המחוון מאפשר דירוג רמות בשני מימדי ליבה הרלוונטיים לכל משימה עיונית: 
  1) שימוש בידע תוכן המתאים לדרישות המשימה או הקורס. 
  2) אוריינות אקדמית.
* המחוון גמיש, ניתן להוסיף אליו עוד מימדים הייחודיים למשימה או לקורס. 

דוגמאות לקריטריונים בכל מימד 
(ניתן להתאים קריטריונים לדרישות המשימה, על פי שיקול המרצה)
ידע תוכן
* בקיאות בתוכן הנדון, שימוש מדויק, עדכני ועשיר במושגי יסוד ובמונחים מקצועיים המתאימים לתכני הקורס ולתחומי תוכן משיקים 
* התאמה לדרישות המשימה - התכנים המוצגים עונים על כל הדרישות שהופנו ללומד 

אוריינות אקדמית
* כתיבה אקדמית, כתיב ופיסוק תקינים; הצגה בהירה ועניינית של התוכן, מיקוד רעיונות, קוהרנטיות ועקביות, סדר הגיוני ומתפתח של  
   ראשי פרקים  ופסקאות, התאמה בין מבנה, ארגון ותוכן; יישום כללי איזכור אקדמי, ציטוט ורישום ביבליוגרפי. 
* אוריינות מידע, איתור עצמאי של מקורות, מיון, עיבוד אישי וארגון של מידע על פי רעיונות, קישור הגיוני ביניהם; אוריינות חזותית.  
* קריאה וכתיבה ביקורתית: הערכה והצגת קול אישי ברור, עמדה אישית רפלקטיבית וביקורתית, מלווה בראיות ובהנמקות על בסיס ידע
  מוסמך ונתונים, פרשנות ועיבוד מושכל של טענות, הסברים, נתונים, מגבלות ובעיות וכד'. 
* ניתוח מצב או בעיה למרכיבים, פתרון בעיות, זיהוי מניעים, הסקת מסקנות על בסיס הנתונים המתאימים. 
* סינתזה: איחזור ומיזוג מידע, קישור הגיוני בין מקורות ופרטים וארגונם מחדש; שימוש בגישות תיאורטיות להעמקת הדיון;  תכנון, יצירת  
  מערכי פעולה וחיזוי. 

​תהליך ההערכה ויישום המחוון – עקרונות ואפשרויות 
  • תיאום ציפיות מראש: יש להציג את המחוון עם הקריטריונים בפני הסטודנטים כבר בתחילת הקורס (למען הוגנות ההערכה והבהרת הדרישות). 
המחוון הנ"ל (ללא ההנחיות למרצה) יפורסם גם באתר הסטודנטים, כהצעה למחוון מכללתי, כך שסטודנט ייקח בחשבון את המימדים הרשומים בו כציפייה של המכללה להכליל זאת במשימות האקדמיות השונות. עם זאת יודגש שההחלטה הסופית לאופן ההערכה בקורס היא לשיקולו של המרצה בלבד. 
  • אופן השימוש במחוון: סימון X בכל מימד, במשבצת המתאימה לרמת האיכות של המשימה המוערכת. יתקבל מיפוי-על של איכות
העבודה, שיבחין בין רמות ביצוע/בקיאות/מומחיות שונות ויסייע "לתרגם" את האיכות לציון מספרי. בכך יורחב טווח הציונים, בהתאם
להטרוגניות הכיתה מבחינת רמות הביצוע והבקיאות בנלמד. 
  • שקיפות ההערכה: לצד הציון המספרי הניתן לעבודה, יש להוסיף הערות מילוליות שיבהירו את נקודות החוזק והנקודות לשיפור, וכן ניתן
   לצרף את המיפוי במחוון. 
  • שקלול ניקוד: ניתן לקבוע משקל יחסי ב- % לכל אחד מהמימדים ולחשב את הציון בהתאם. 

ייעוץ למרצים לגבי הערכת הישגי סטודנטים ושימוש במחוון המכללתי
  • במרכז לקידום ההוראה באורנים החל לפעול גם צוות מומחי הערכה, המציע לכם ייעוץ אישי וחוגי, וכן סדנאות על דרכים לשימוש 
   מושכל במחוון, התאמתו למגוון משימות וליעדי קורסים שונים, ובכלל – ייעוץ על סוגיות הרלוונטיות לדרכי הערכת הישגים של סטודנטים
   בקורסים וכלי הערכה (עבודות ומבחנים). 
  • בכל שאלה ועניין בתחום הערכת הישגי סטודנטים בהקשר הפדגוגי של הקורס,
    ניתן לפנות אל ד"ר אורלי סלע – ראש המרכז לקידום

   ההוראה, או אל ד"ר איריס גרשגורן – רכזת ההערכה במרכז. 

​מחוון להערכת מטלה עיונית - לסטודנטים
Footer Mobile