מחוון להערכת מטלה עיונית - לסטודנטים

דרישת יסוד מחייבת - יושרה אקדמית 
"כל מסגרות ההוראה-למידה-הערכה באורנים מחייבות הקפדה על יושרה אקדמית וסטנדרטים אקדמיים" (תקנון לימודים,​ עמ' 6). 
יושרה אקדמית​ נובעת מן הכלל הערכי שאדם רשאי לנכס לעצמו את שהוא כתב ויצר, ובו בזמן להביא דברים בשם אומרם ולייחס לאחרים את מה שהם כתבו (מתן קרדיט, אזכור המקור הביבליוגרפי, הימנעות מהעתקות), גם אם הטקסטים הללו משמשים אותו או אחרים לצורכי לימודיהם
 (פירוט הכללים - במעבדת הכתיבה האינטרנטית). 

הצעת מחוון מכללתי להערכת מטלה עיונית
לפניכם מחוון מכללתי להערכת מטלה אקדמית-עיונית. 
המחוון הוצע למרצים ככלי עזר להערכת איכות אקדמית של כל מטלה עיונית (תשובה לשאלה פתוחה וכל תרגיל/ עבודה עיוני/ת) והוא מוצג בפניכם למען שקיפות והוגנות בהערכה. 
באמצעותו תוכלו ללמוד מהן דרישות היסוד של כל מטלה עיונית שתגישו, וליישמן במהלך ביצועה, כחלק מהרגלי הלמידה והמיומנויות האקדמיות שלכם. 
בהצלחה!​


 

רמת איכות אקדמית

דרגת ביצוע / בקיאות / מומחיות

 

מימדים להערכה

ידע תוכן

הרלוונטי למשימה/לקורס

אוריינות אקדמית

מימד/ים נוספ/ים

ניתן להוסיף

מימד/ים הייחודי/ים למשימה/לקורס

מצוינת / "ערך מוסף":     100-95

רמת מומחה

 

 

 

טובה-מאוד:                 94-85

 

 

 

טובה:                        84-75

 

 

 

בינונית:                      74-65

 

 

 

נמוכה:                       64-60

 

 

 

כישלון:                       59  ומטה

 

 

 ​המחוון מאפשר דירוג רמות בשני מימדי ליבה הרלוונטיים לכל משימה עיונית: 
1. שימוש בידע תוכן המתאים לדרישות המשימה או הקורס. 
2. אוריינות אקדמית.
* המחוון גמיש, ניתן להוסיף אליו עוד מימדים הייחודיים למשימה או לקורס. 

דוגמאות לקריטריונים בכל אחד משני המימדים המוצעים 
(המרצה יכול לשנות ולהתאים קריטריונים לדרישות המשימה)
ידע תוכן
  • בקיאות בתוכן הנדון, שימוש מדויק, עדכני ועשיר במושגי יסוד ובמונחים מקצועיים המתאימים לתכני הקורס ולתחומי תוכן משיקים 
  • התאמה לדרישות המשימה - התכנים המוצגים עונים על כל הדרישות שהופנו ללומד 

אוריינות אקדמית
כתיבה אקדמית, כתיב ופיסוק תקינים; הצגה בהירה ועניינית של התוכן, מיקוד רעיונות, קוהרנטיות ועקביות, סדר הגיוני ומתפתח של  
ראשי פרקים  ופסקאות, התאמה בין מבנה, ארגון ותוכן; יישום כללי איזכור אקדמי, ציטוט ורישום ביבליוגרפי. 
  • אוריינות מידע, איתור עצמאי של מקורות, מיון, עיבוד אישי וארגון של מידע על פי רעיונות, קישור הגיוני ביניהם.  
  • קריאה וכתיבה ביקורתית: הערכה והצגת קול אישי ברור, עמדה אישית רפלקטיבית וביקורתית, מלווה בראיות ובהנמקות על בסיס ידע
  מוסמך ונתונים, פרשנות ועיבוד מושכל של טענות, הסברים, נתונים, מגבלות ובעיות וכד'. 
  • ניתוח מצב או בעיה למרכיבים, פתרון בעיות, זיהוי מניעים, הסקת מסקנות על בסיס הנתונים המתאימים. 
  • סינתזה: איחזור ומיזוג מידע, קישור הגיוני בין מקורות ופרטים וארגונם מחדש; שימוש בגישות תיאורטיות להעמקת הדיון;  תכנון, יצירת מערכי פעולה וחיזוי. ​


Footer Mobile