אודות הרשות למחקר והערכה

מחקר והערכה הם חלק בלתי נפרד מכל ארגון אקדמי. חשיבותם מתבטאת ביכולת לקדם מקצועית את הסגל, לספק משוב לפעילות ההוראתית והחינוכית המתקיימת במוסד, להבטיח המשך צמיחה של המוסד והתקדמות להשגת יעדיו. 

מטרת הפעילויות של הרשות למחקר ולהערכה היא לקדם את תרבות המחקר וההערכה באורנים, ולשמור על רמה גבוהה של איכות אקדמית במוסד, בשאיפה למצוינות בהכשרת אנשי חינוך איכותיים, ובהקפדה על אתיקה מקצועית. 

יעדים 
1. פיתוח תרבות מחקר והערכה באורנים. 
2. תרומה להתפתחות המקצועית של סגל אורנים ולשיפור איכות העבודה האקדמית במכללה. 
3. הבאת מידע חיוני למקבלי ההחלטות ולמופקדים על נושאי ההוראה במוסד ולסגל (באמצעות הערכה פנימית), כתשתית לטיוב תהליכי ההכשרה להוראה באורנים. 
4. עידוד מחקר ופעולות יזומות להשגת קרנות מחקר חיצוניות, ושיתוף פעולה מחקרי עם מוסדות אקדמיים אחרים לשם קידום מקצועי ואקדמי של סגל אורנים ומעורבותם בפיתוח תחומי הדעת שלהם. 

סמכויות הנהלת הרשות למחקר ולהערכה 
הנהלת הרשות למחקר סוברנית בדיוניה ובהחלטותיה. 
ההנהלה פועלת במסגרת התקציב השנתי המאושר לה על ידי הנהלת אורנים ובתיאום עם ראשת הרשות. 
ההנהלה קובעת דפוס להצעת מחקר או לתכנית המלווה את טופס בקשת המענק, וכן קריטריונים להערכתה ולאישורה. 
  
חברי/ות הנהלת הרשות למחקר
ראשת הרשות למחקר (יו"ר), רקטורית, דיקני פקולטות (הרלוונטיים), פרופסור נוסף (שאינו יכול ליהנות מקרן המחקר, מינוי של הרקטורית), ומנכ"ל אורנים כמשקיף.
מזכירת ההנהלה - מזכירת הרשות, גב' ליזה שאולוב, אשר אחראית גם על ניהול התקציב של מענקי המחקר.

בברכה
 לי כהנר  
ד"ר לי כהנר

ראשת הרשות למחקר והערכה באורנים
ד"ר לי כהנר היא גיאוגרפית חברתית, מרצה בכירה במחלקה לגיאוגרפיה ולימודי סביבה במכללה האקדמית לחינוך אורנים.
כהנר חוקרת בתכנית המחקר "חרדים בישראל" במכון הישראלי לדמוקרטיה. בשנת 2017-18 היתה כהנר חוקרת אורחת במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון במסגרת שנת השבתון.
מחקריה עוסקים, בין היתר, בהתפתחות המרחב החרדי בישראל (תחום המחקר העיקרי), במחקר אודות הקבוצות החרדיות המודרניות, תעסוקת נשים חרדיות והשכלה לאוכלוסייה החרדית.
כהנר חברה בצוותי חשיבה ותכנון של משרדי הממשלה העוסקים במרחב החרדי: ביניהם משרד התחבורה, הכלכלה, השיכון, הפנים והאוצר. ספרה 'חרדיות מודרנית – מעמד ביניים חרדי בישראל' (בשיתוף עם ד"ר חיים זיכרמן) התפרסם בסוף שנת 2012, היא עורכת שותפה ב"שנתון החברה החרדית בישראל" היוצא כל שנה בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה ומכון ירושלים (התפרסם 2016,2017).  משנת הלימודים 2018-2019 מכהנת כראש רשות המחקר באורנים.

Footer Mobile