יומן כנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל

  
  
  
  
  
  
  
European Association for Research on Adolescence (EARA).תחומי דעת נוספים02/09/2020Porto, Portugal
  
World Academy of Science, Engineering and Technologyמדעים וטכנולוגיה24/10/2020Barcelona, Spain14/03/2019
  
 International Research Conference organizationמדעים וטכנולוגיה19/11/2020London, UK15/07/2019
  
World Academy of Science, Engineering and Technologyתחומי דעת נוספים09/01/2021Singapore, SG15/11/2020
  
 World Academy of Science, Engineering and Technologyמדעים וטכנולוגיה27/02/2021Sydney, Australia16/11/2020
  
Society for Research in Child Development   מדעי הרוח08/04/2021Baltimore, MD
  
World Federation of ADHDתחומי דעת נוספים22/04/2021Prague, Czech Republic
  
World Association of Academics and Researchersמדעים וטכנולוגיה29/04/2021Jerusalem, Israel15/11/2020
  
ICLM תחומי דעת נוספים23/05/2021Barcelona, Spain15/11/2020
  
International Society for Teacher Educationחינוך28/06/2021Anaheim, California
  
 International Federation of Philosophical Societies (FISP)מדעי הרוח13/07/2023MELBOURNE, AUSTRALIAהמועד לא סופי
Footer Mobile