היחידה לחקר החינוך בקיבוץ ובמרחב הכפרי

 • היחידה לחקר החינוך בקבוץ ובמרחב הכפרי פועלת במסגרת הרשות למחקר ולהערכה באורנים.מטרת היחידה היא לבצע ולקדם מחקר העוסק בחינוך הקיבוצי הפורמאלי והלא -פורמאלי בכל טווח הגילים, תוך שיתוף פעולה עם הנהלת אורנים ועם מחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית.
  מרכזת את היחידה ד"ר אורה אביעזרוניתן ליצור עימה קשר בדוא"ל ora_a@oranim.ac.il 

 • היחידה לחקר החינוך בקבוץ ובמרחב הכפרי היא ממשיכתו של "המכון לחקר החינוך הקיבוצי" שהוקם על ידי ברית התנועה הקבוצית כגוף שמטרתו לחקור את החינוך הקבוצי, ופעל באורנים מאמצע המאה הקודמת.

 • היחידה קשורה ל- ICSA  –International Communal Study Association
הארגון מקיים כינוס בינלאומי פעם בשנתיים וכינוס מקומי פעם בשנתיים.

 • היחידה לחקר החינוך בקבוץ ובמרחב הכפרי תומכת במחקרים העוסקים בנושאים הנוגעים לחינוך הקיבוצי במובנו הרחב וללא הגבלה של קבוצות הגיל הנחקרות. היחידה מזמינה חוקרים מתחומי דעת שונים להגיש הצעות לבצוע מחקר בהקשר זה.
  הצעות המחקר יעברו שיפוט, כמקובל במוסדות אקדמיים. כמו כן, מעת לעת יתפרסמו קולות קוראים להגשת הצעות מחקר באמצעות הרשות למחקר ולהערכה באורנים.

 • בהצעות המחקר יש לכלול את הפרטים הבאים:
  פרטים אישיים: שם ותואר אקדמי של מגיש/ת ההצעה כולל פרטי התקשרות.
  פרטי המחקר המוצע: נושא המחקר וחשיבותו, רקע עיוני קצר, שאלות המחקר, מתודולוגיה (אוכלוסייה, כלי המחקר ומהלך מתוכנן), בקשת תקציב מפורטת, ולוח זמנים מתוכנן.
  היקף ההצעה: עד שלושה עמודים. נא לציין אם המחקר המוגש ממומן ממקורות נוספים. •

 • היחידה לחקר החינוך במרחב הכפרי מקיימת, בנוסף, שיתוף פעולה עם הפקולטה ללימודים מתקדמים במכללת אורנים ותתמוך בעבודות גמר או בעבודות תיזה שיעסקו בחקר החינוך הקבוצי והמרחב הכפרי. לשם קבלת תמיכה יש להגיש הצעת מחקר שתעבור שיפוט  בהתאם לפרוט למעלה.


Footer Mobile