טופס נייח

ניהול צוות בגישה קהילתית – חלק ב'

נירית קורן לורנס  
נירית קורן לורנס

שדמות - המרכז למנהיגות בקהילה, מרכז ק.מ.ה

בגיליון הקודם הוצגה גישה לניהול והובלת צוות, המבוססת על העקרונות לפיהם פועלת קהילה. הוצג הרציונל של הגישה, עקרונותיה וכיצד היא באה לידי ביטוי בפועל. במאמר זה יוגשו מספר כלים, רעיונות ופעולות, המיישמים את העקרונות הלכה למעשה. לאור המציאות הנוכחית, בה מנהלי צוותים וארגונים נתקלים באתגרים חדשים בעקבות משבר הקורונה, יוצעו גם מגוון של רעיונות לניהול של עובדים מרחוק.

מאמר זה מבוסס בחלקו על הכלי 'חבורת משימה' שפותח בשדמות - המרכז למנהיגות בקהילה, מכללת אורנים (שדמי-וורטמן, 2010).

יישום עקרונות הגישה הקהילתית בהובלת צוות מחייב מתן הזדמנויות ליישום העקרונות בתוך שגרות העבודה, במנגנוני הפעולה ובתהליכי הניהול של הצוות. הדרך המוכרת והטובה ביותר היא לשלב את העקרונות הללו בישיבות הצוות הקבועות. מעבר להזדמנות לייצר קבוצה, זהו מפגש פנים אל פנים של כלל חברי הצוות, אשר מאפשר זמן מוגדר לחיבור בין אנשים ולקידום פעולות ומשימות. עם זאת, ניתן ורצוי ליישם זאת בכל שגרת עבודה אחרת ולבחון כיצד ניתן לבצע אותה מעט אחרת, כך שתיישם אחד או יותר מן העקרונות.

יש לשים לב כי אנו לא מציעים להקים קהילה מקצועית, כפי שממליצה למשל גיל מרטנס, המגיעה מעולם ניהול קהילות עסקיות. כמו כן, איננו מבקשים להתבונן על הארגון כקהילה, כפי שמציע למשל ד"ר מולי פלג, מומחה בינלאומי לניהול סכסוכים. אנו מציעים להשתמש בעקרונות הקהילתיים לניהול היום-יומי של הארגון או של העובדים, עבור ארגון שמעוניין לייצר לעובדיו מרחב עבודה נעים, אפקטיבי ויציב, לאורך זמן.
מוצגים להלן עקרונות הגישה הקהילתית לניהול צוות ודרכים ליישום שלהם במגוון פעולות, מנגנונים ומרחבים, הן פיזיים והן ארגוניים. יש לשים לב כי פעולות שונות יכולות לתת מענה לאותה מטרה ופעולה אחת יכולה גם לתת מענה למטרות שונות.


תפיסת הקהילתיות כוללת בתוכה את עיקרון השוויוניות והסימטריה - אין בהכרח מומחה אחד יודע כל וחלק גדול מן הניסיון ומן הרעיונות נמצאים בידיים של כולנו. לכן, הינכם מוזמנים להגיב ולשתף ברעיונות ובדוגמאות נוספים לאופן בו אתם מיישמים את העקרונות, הן במפגשים פנים אל פנים והן בניהול מרחוק.
הינכם מוזמנים להשתמש ברעיונות המפורטים מעלה ולהתאים, ליישם ולפתח אותם באופן הנכון ביותר לכם ולארגון שלכם.

מקורות:
וורטמן-שדמי, ש'. (2010). חבורת משימה  - פדגוגיה למימוש קהילתיות. בתוך:  שדמות - מרכז למנהיגות בקהילה, מכללת אורנים. לשם שינוי ביחד: בינוי קהילה – פיתוח הון חברתי כבסיס לקהילתיות מתחדשת. תל אביב: השירות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. עמ' 175-177

Footer Mobile