טופס נייח

הערכה חינוכית בתקופת הקורונה: הזדמנות לחשיבה מחדש

דר רחל כהן - מרכז קמה באורנים  
ד"ר רחל כהן

ראש התוכנית להכשרת רכזי הערכה ומדידה, מכללת אורנים

התפשטות מגפת הקורונה משפיעה על כל המגזרים בחברה וגם על מערכות החינוך. בהנחה שלא נחזור במהרה ובהיקף מלא לשגרת מפגשי פנים אל פנים בבתי הספר, ראוי שנתייחס אל אתגר ההערכה, במציאות של למידה מרחוק, כהזדמנות לבחון ולהתמקד בכמה שאלות הכרחיות הקשורות להערכה. זוהי שעת כושר לבחון באופן מושכל את הפלטפורמה הטכנולוגית המקוונת ואת אפשרויות השימוש בה בתהליכי הערכה, מעבר להיותה גשר לצמצום המרחק הגיאוגרפי בין המורה לתלמידיו.
במאמר זה אתייחס להיבטי הערכה הרלוונטיים לתקופה זו וכן למרחבים ולכלים שונים בסביבה המקוונת, המסייעים לביצוע ההערכה. אסיים בהצעה למשימת הערכה המתאימה לעידן הנוכחי.

1.   תהליכי הערכה בתקופת הקורונה - היבטים וכלים לביצוע הערכה

היבט ראשון: קידום אישי וצמצום פערים

תהליך ההערכה:

בשנה כזו נעשים מאמצים לייצר רצף של למידה ויציבות, בתנאים של מהלך לימודים אשר מתכונתו משתנה, החל מקפסולות במפגשי פנים אל פנים ועד ללמידה מרחוק ב- zoom.

במציאות כזו, שימוש בהערכה מעצבת מאפשר לסייע לכל תלמיד לקדם את הלמידה שלו וכן להיעזר בתוצאות ההערכה כדי לתת מענה אישי לכל תלמיד, לפי צרכיו (1(Olson,2020, וכך לצמצם פערים שצברו. צמצום הפערים יכול להתבצע גם על ידי עידוד ללמידה עצמית,
א-סינכרונית.

כלי הערכה:

הערכה מעצבת יכולה להתבסס על כלים שונים להערכת הלמידה (משימות, עבודות, מבדקים, חיבור, מטלת ביצוע, מטלת  חקר, הכנת סרטון והפצתו לתלמידי הכיתה ועוד). משימות אלה  יכולות להתבצע במרחב GOOGLE DRIVE, ב- MOODLEועוד המזמן בנוסף גם למידה באמצעות משימות שיתופיות מקוונות והערכה אישית וקבוצתית בהן.


היבט שני: חיזוק תחושת החוסן של התלמידים

תהליך ההערכה:

ראוי שבהערכה יושם דגש לא רק על ההיבט הקוגניטיבי של תהליכי ההוראה והלמידה, אלא גם על היבטים אפקטיביים, מוטיבציוניים והתנהגותיים הנכללים במטרות התהליך החינוכי, ואשר עלולים להיות מוקצנים בעת ריחוק  חברתי של הלומדים.

הלכה למעשה, נדרש מעקב אחר התקדמות לימודית ברמה הכיתתית וברמה האישית של כל תלמיד. בצד זה הכרחי למפות ולנטר את נוכחות התלמידים, את  מעורבותם הפעילה בלמידה ובמשימותיה בשיעורים ובין השיעורים, וכן את ההיבטים הרגשיים שלהם לצורך מתן מענים גם ללמידה הרגשית החברתית שלהם (SEL). 

כלי הערכה:

  • ניטור נוכחות תלמידים באמצעות הדוחות שניתן להפיק אוטומטית בסיום מפגש ה-Zoom.
  • בחינת המעורבות במשימות שיתופיות ובהגשת משימות (מעקב אחר הגשות ב-MOODLE )
  • קיום ראיון אישי ב-Zoom,Facetime  וכו'
  • הכנת  שאלון דיווח עצמי לתלמידים ולתעדו על מנת לנתחו. את השאלון ניתן לבצע למשל על ידי Google forms.


היבט שלישי: מניעת שחיקה בלמידה המקוונת

תהליך ההערכה:

חוקרים, כדוגמת ג'נה לי (2020)2, ומורים מצביעים על כך שהתלמידים נדרשים למשמעת עצמית גבוהה לשם למידה מקוונת רציפה ומשמעותית. הם מדווחים על תופעת 'עייפות Zoom', המתבטאת בלאות, בדאגנות או בשחיקה, שקשורות ישירות לשימוש בפלטפורמה. תופעה זו מתבטאת גם בהסחת דעת ושימוש בצ'אט פרטי, במקביל להוראה.

כלי הערכה:

האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה 3(APA) פרסמה עשר המלצות למורים, בנוגע להערכה בהוראה מרחוק בתקופת הקורונה. בנוסף להגדרת יעדי הוראה  ספציפיים ומציאותיים לכל שיעור, והסבר כיצד תוערך הלמידה, הם ממליצים לשלב שתיים או שלוש שאלות הערכה במהלך ההוראה המקוונת, לשם איתור פערים ומתן מענה בזמן אמת. ניתן לבצע זאת באמצעות דיון סביב שאלה ספציפית, המערערת על הנלמד או מסכמת אותו, או לבקש מהלומדים להעלות שאלה ולנהל דיון בפורום ב  MOODLE-או בקבוצה פעילה ייעודית  אחרת. ניתן גם לבצע סקרים ב-Zoom ועוד.היבט רביעי: גיוון בכלי הערכה

תהליך ההערכה:

דרך ההערכה והמועד שלה אינם מתאימים לכל התלמידים באותה מידה. הגיוון בכלי ההערכה מאפשר הזדמנויות נבדלות לביטוי יכולות שונות של התלמידים. כדאי לשקול הערכה כתהליך ארוך, עם תוצרי ביניים, כדי לתת מענה אישי לכל תלמיד לפי צרכיו, ולצמצם פערים בביצוע בינו לבין תלמידי הכיתה. התערבות המורה תסייע בצמצום הפער, באמצעות מתן משוב, אשר  יצביע על חוזקות הביצוע ועל חולשותיו (feed-back) , וזאת סמוך ככל האפשר לביצוע משימת התלמיד.

(feed-forward).

רצוי שהבסיס למשוב יבוא מתוך מחוון להערכה, המאפיין ביצועים ברמות איכות שונות.

כלי הערכה:

לגיוון הערכה ניתן להשתמש בכלים שונים, כגון:

  • Socrative, Mentimeter, Quizlet, Google Forms. אלו מאפשרים בדיקה אוטומטית על ידי המערכת ונותנים משוב מיידי ללומד ולמורה
  • מפות חשיבה Mindomo - באמצעותן כל תלמיד בונה את מפת המושגים שלו ואת ההקשרים ביניהם באופן ויזואלי
  • צילום תמונה או סרט בטלפון הנייד כהבעה של רעיון או כביטוי לביצוע, הבנה ויישום של הלמידה, תוך שילוב הנמקה לביטוי
  • Padlet  - ליצירת פורטפוליו אישי/ קבוצתי ולריכוז מגוון היבטי הלמידה והעשייה של הלומד לכלל תוצר
  • Vialogues - כלי ליצירת דיאלוג על גבי סרטון2.    דוגמה למשימת הערכה והתייחסות נקודתית לכמה ממרכיביה
בתקופה של סגר ושיבושים בסדר היום, אנו עדים לבלבול ולאיבוד שליטה מסוים על הרגלי התזונה, אשר גורם להשמנה.
להלן רעיון להוראה - הערכה של משימה שיתופית מקוונת לכיתה ה', שתתנהל במרחב למידה שיתופיתGOOGLE DRIVE , במתכונת של  הערכה לשם למידה assessment for learning)).
למידה שיתופית בסביבה מקוונת אינה תלויה בזמן ובמקום, ועל כן מתאימה גם להוראה מרחוק. ההערכה בה תתבצע  על פי יעדי הוראה  ספציפיים לכל אחד משלבי המשימה.  
שלב הל"ה* הצעה ללמידה שיתופית והערכה הצעה לכלי הערכה
שלב א' מהו התפריט היומי שלי בהשוואה לתפריט של חבריי לכיתה ולתפריט המומלץ והמאוזן על פי משרד הבריאות כתיבת דו"ח  תובנות מניתוח התפריט האישי, בהשוואה למסמך השיתופי בו מוצג עיבוד הנתונים של תלמידי הכיתה, ובהשוואה לתפריט המומלץ על ידי משרד הבריאות
שלב ב' מרכיבי המזון ועקרונות התזונה הנבונה מרכיבי המזון ועקרונות התזונה הנבונה (מבדק ידע באמצעות Socrative ו/או מפת חשיבה וכדומה)
שלב ג' גיבוש קריטריונים לבניית תפריט בריא ובחינה של התאמת התפריט של התלמיד (שלב א') לקריטריונים אלה

גיבוש קריטריונים לבניית תפריט בריא ובחינה של התאמת התפריט של התלמיד (משלב א') לקריטריונים אלה (מצגת שיתופית)

 

שלב ד' החלטה - איזה תפריט נציע לתלמידים אחרים בתקופת הקורונה וכיצד נציג להם אותו צילום סרט - הצעה לתפריט לתלמיד בתקופת הקורונה, תוך הסבר שיקול הדעת, בהתבסס על עקרונות התזונה הנבונה, והעלאתו ל-Padlet

*הל"ה – הוראה, למידה הערכה

בתום כל שלב יסופק משוב באמצעות כלי במרחב הדיגיטלי למשוב למורה או למשוב עמיתים.
הערכה של עבודת הצוות ושל הלמידה הרגשית החברתית (SEL) תתבצע בשיחה או בשאלון.

מראי מקום:
Footer Mobile