עורך תוכן [2]

שאלות ותשובות חזרה לקמפוס - סגל אקדמי

עפ"י התקנות המוכתבות על ידי המל"ג יש לאפשר לסטודנטים ללמוד גם מרחוק, כך שלא ניתן לחייב וממילא גם הדיווח על זכאות לתו ירוק נעשית על ידי הסטודנט עצמו.
בנוסף חשוב להזכיר שעל פי התקנות גם סטודנטים שאינם בעלי דרכון ירוק יכולים להגיע למכללה לצורך השתתפות בסדנאות אמנות או בשיעורי מעבדה. סטודנטים אלה לא רשאים להצטרף לקבוצות הלמידה הרגילות.

יש מגבלה מספרית שתצוין על גבי שלט בכניסה לכל כיתה. ככל שניתן רצוי שהסטוד' ישמרו על מרחק זה מזה.

אין בדיקה של התו הירוק בכניסה לקמפוס מכיוון שחלק מהשיעורים מתקיימים על פי התו הסגול (שיעורי מעבדה; סדנאות יצירה).

מכיוון שלא כל המורים יחזרו בכל שבוע ללמד מהקמפוס, יידרש דיווח בסוף כל חודש על ימי ההגעה למכללה.

כפי שצוין בהנחיות, יהיה שילוט בכניסה לכל בניין. .

לא תהיה בדיקה בכניסה לקמפוס אלא בכניסה למבנים שיוקצו לטובת שיעורי התו הירוק.

יש להתייחס כמו אל כל בעיית משמעת בשיעור.

באופן כללי אכן רצוי להקליט את השיעור אלא אם מדובר על שיעור סדנאי שמשיקולים אתיים לא נכון להקליטו.

בהחלט ניתן לבקש מאחד הסטודנטים בכיתה להתחבר לזום דרך המחשב/ הטלפון הנייד ולשדר את השיעור לסטודנטים שבבית.
כיתות ללא מצלמות  יצוידו ברובן במיקרופונים שיאפשרו הפעלת זום מעמדת המרצה ושיתוף מסך לסטודנטים בבית. זה יאפשר להקליט את הזום  כולל אודיו איכותי של הנעשה בכיתה ללא מצלמה.

הקורס יילמד מהמכללה גם אם חלק מהסטוד' ילמדו אותו מרחוק. אנו בטוחים שמשבוע לשבוע היקף המגיעים לקמפוס יגדל.

יש חשיבות להתחיל ללמד מתוך הקמפוס כדי לעודד הגעה של סטודנטים . במקרים ספציפים יש להתייעץ עם ראש/ת החוג/ התכנית ועם הדיקנית.

אין בדיקה מראש מכיוון שרוצים לחדד את המסר לפיו 'חוזרים לקמפוס', ובדיקה מראש עלולה לטשטש את המסר.

ישנם סדרנים שתפקידם יהיה לוודא זאת.

אין לנו ספק שהיקף המגיעים לקמפוס יגדל משבוע לשבוע. כל המשק נפתח ומערכת החינוך חוזרת לשגרה וגם אצלנו הנוכחות תגדל.

אנחנו משוכנעים שמשבוע לשבוע יגדל היקף המגיעים לקמפוס. יחד עם זאת ברור שההוראה ההיברידית תהיה מאתגרת מבחינה פדגוגית וממליצים להיעזר במרכז לקידום הוראה.

אכן מצויים בקשר עם מוסדות אחרים שכבר חזרו לקמפוסים ומקבלים מרובם המוחלט הדים חיוביים על היענות הסטוד'.

עפ"י כללי התו הסגול הסטודנטים הלא מחוסנים יכולים להשתתף רק בשיעורי מעבדה או סדנאות אמנות, ולא מוטלת עליהם חובת המצאת אישור על בדיקת קורונה שלילית (כמובן שסטודנטים כאלה לא יכולים להשתתף בשיעורים המותרים לבעלי תו ירוק)

אין בדיקה מערכתית מראש מכיוון שלא רוצים לשדר מסר של 'בחירה' אלא של 'חזרה'.

לא. התמיכה תיעשה מרחוק. אם הבעיה לא תיפתר יגיע איש טכני לכיתה.

משוכנעים ששיעור המגיעים יעלה וממילא גם צפויות עוד הקלות בהנחיות המל"ג ומשרד הבריאות שיעודדו הגעה.

מצויים בקשר עם מוסדות אקדמיים נוספים והתמונה משתנה משבוע לשבוע

Footer Mobile