אודות ועד הסגל האקדמי

חברי הסגל האקדמי באורנים
שלום רב,

מטרת אתר הבית שלנו היא לשפר את התקשורת בין חברי הסגל לחברי ועד הסגל ולספק מידע נחוץ הקשור בעבודתנו במכללה ואולי אף מחוצה לה.

מי אנחנו?
אנחנו נציגי הסגל האקדמי באורנים הפועלים בארגון הסגל האקדמי במכללות להכשרת מורים אשר בהסתדרות המורים. נשמע מסובך?
הנה ההסבר.

הסתדרות המורים ההיסטורית קמה בזיכרון יעקב כבר ב-1903. מטרותיה המוצהרות היו "להיטיב את מצב החינוך בארץ-ישראל ולתת צביון לאומי עברי לכל בתי הספר בארץ-ישראל; להחיות את השפה העברית והרוח הישראלית בבתי הספר; ולהיטיב את מצב מורי בתי הספר בארץ-ישראל". 
ב-1920 קמו ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל והסתדרות המורים, שהייתה האיגוד המקצועי הראשון בארץ, והייתה בה חלק חשוב. מאז חלפו שנים. 

קמה מדינת ישראל, אל הציבור "הלאומי העברי" נוסף ציבור "לאומי-ערבי"; לצד בתי הספר הוקמו מכללות, ולצד המורות והמורים מלמדים מורי-מורים שהם אקדמאים ואקדמאיות.
 
בנקודת הזמן הזאת אנו עומדים כעת.
למרות כל התמורות - המטרות הראשוניות נותרו בעינן: "להיטיב את מצב החינוך בארץ, להחיות את השפה והרוח ולהיטיב את מעמד המורים". 
כולנו יודעים היטב עד כמה החינוך קרוב אל לבם של אזרחי מדינת ישראל ושל מנהיגיה, פקידיה ושריה.
 
אבל דא עקא שיַחַד עם זאת כולנו יודעים עד כמה לא פעם רחוק "הלב" מ"הראש" או "מהיד ומהכיס".
מכאן ברורה חשיבותו של ארגון מקצועי, כפי שהייתה ברורה כבר לפני 110 שנים.
 
לשם כך אנחנו פה, ולא מהיום.
החידוש הוא שמעתה נעמוד לרשותכם גם במִרשתת. אתם מוזמנים להכיר את האתר שלנו ולהשתמש בו בעת הצורך.
לאתר שלנו שלוש מטרות עיקריות:
1. לשמש צינור להעברת תלונות מכל הסוגים אל הנהלת המכללה (תלונות בנושא ציוד בכיתות, מצב חדר המורים, מכונות צילום, מחשבים וכן הלאה - שלח פנייה לוועד
2. לשמש לוח מודעות לפעילות הוועד בתוך המכללה (דרגות קידום, זכויות המרצים, שי לחג, ציוד לחדר המורים וכדומה).
3. לשמש שופר וגם מנוף לתהליכים המתרחשים בשדה הלאומי (הסכמי שכר, נהלים, תקנות ועוד).   

נשמח לשמוע הערות, תגובות, הצעות ורעיונות הן לגבי פעילותנו כנציגיכם במכללה, באיגוד המקצועי והן לגבי אופיו ותכניו של דף הבית שלנו.

בברכה,
Footer Mobile