קורנה - עדכונים והודעות לסטודנטים

 הודעות ועדכונים מהמרכז לשירות הסטודנט

בחינות מועדי ב' - עד אחרי חופשת הפסח הבחינות מקוונות.בחינות מועדי ג' - פרטים בהמשך

אירועים וסיורים - לא מתקיימים עד להודעה חדשה

ספריה - סגורה עד להודעה חדשה, שירותים מקוונת באתר הספריה

תמיכה טכנית - יש לפנות למרכז שירות לסטודנט  טופס פנייה

שכר לימוד -  פנייה טלפונית 9838862/863/748, דוא"ל sl@oranim.ac.il בין השעות 8:00 -15:00

דיקנאט הסטודנטים - דוא"ל miki_m@oranim.ac.il בין השעות 8:30 -15:10 


פנייה לסגל אקדמי - ניתן לפנות במיילים למרצים השונים

טיפים ללמידה מרחוק - פורטל אורנים ללמידה מרחוקפנייה לעזרה היא צעד הראשון להיחלצות מהמצב
אנחנו כאן כדי לתת יד!

אורנים מרחיבה את שירותיה למתן תמיכה לסטודנטים הזקוקים לתמיכה וסיוע נפשי עקב המתרחש.

גורמי הכוונה וסיוע במכללה
דיקנאט הסטודנטים ומרכז קשת צוות "מערך חירום אישי"

דיקאנט הסטודנטים: 

04-9539627  (15:15 - 8:30) 
miki_m@oranim.ac.il
מרכז קשת:
04-9539641  (15:30 - 8:30) 
batya.gorlik@oranim.ac.il

סטודנטים יקרים
מכללת אורנים נערכת לשמירה על שיגרת הלימודים. כדי למנוע פגיעה במהלך הלימודים בסמסטר ב', יועברו השיעורים והשירותים לאמצעים מקוונים ויתוגבר מערך התמיכה והשירותים לסטודנטים ולסגל.
Footer Mobile