Personal Site

Klemer Anat

סגל אקדמי

Dr. Anat Klemer-Schwartz, is a lecturer at Oranim and at Western Galilee College. 
She teaches at the undergraduate level Mathematics Education, as well as the degree M.Ed. 
Her interests include construction of knowledge and understanding of math concepts, as well as dealing with Problem Solving situations while modeling them 
with computerized tools and physical manipulatives. 
She has extensive experience in the development of computerized materials for teaching, learning and assessing learning in Mathematics for k-6, and 
worked with the leading companies in this field in Israel. 
She has B.A degree in Psychology from Bar-Ilan University, and a Master degree and doctorate in Mathematics Education from the University of Haifa.

קורות חיים

השכלה אקדמית

השכלה

שם האוניברסיטה

מחלקה

שנת קבלת התואר


תואר ראשון

בר אילן

פסיכולוגיה וקרימינולוגיה

1988

 

תואר שני

חיפה

חינוך מתמטי

תפיסת מושג השטח ומדידת שטחים על ידי ילדים בני 9-10, תוך שימוש בעולם זוטא ממוחשב.

 

1992

 

 

תואר שלישי

חיפה

חינוך מתמטי

ייצוגים שונים, כתומכים בהבנת מושגי היחס והפרופורציה - צבעים, דיסקיות וטבלאות התאמה.

2000

מומחיות אקדמית

לימוד והוראת הגיאומטריה בגיל הרך, ענת קלמר


Geometry Study & Teaching in Preschool, Anat Klemer

הוראה

במכללת אורנים

קורסים: 
  • יסודות הגיאומטריה
  • המספרים הטבעיים 
  • שילוב המחשב בהוראת מתמטיקה
  • הוראת המתמטיקה באמצעות כלים מתוקשבים בכיתה ההטרוגנית

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

ייצוגים שונים,כתומכים בהבנת מושגי היחס והפרופורציה - צבעים, דיסקיותוטבלאות התאמה.

Models to improve the understanding of the concepts of ratio and proportion - Colors, Chips, and Correspondence Tables.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

תפיסת השטח ומדידת שטחים, על-ידי ילדים בני 9 -10, תוך שימוש בעולם זוטא ממוחשב.

The perception of the concept of area and area's measurement by 9-10 years old students, while using computerized microworld.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1.Klemer, A., & Peled, I. (1998).Inflexibility in teacher's ratio conceptions. Proceedings of the 22ndConference of the International Group for the Psychology of MathematicsEducation, V 3, 128-134.

2. אלין, ר., וקלמר, ע. (2002). שילובגליון אלקטרוני בהתמודדות עם פתרון בעיות מתמטיות. מספר חזק,  3, 30-35.


3. אוברמן,ג., קלמר, ע., וקרול, ש.(2003). לימודנושא השבר הפשוט בסביבה מתוקשבת. מספר חזק, 6, 30-34.


4. קלמר,ע., אוברמן, ג., וגולן, מ. (2015). פיתוחתובנות של תפיסה מרחבית- למידה והוראה של גיאומטריה דרך קיפולי נייר. מספרחזק 2000, 26.

הצגה בכנסים מדעיים

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

2014

למידה, לקויות למידה, הפרעת קשב ומה שביניהן

עכו

פתיחת חלונות- על שילוב יישומונים דינאמיים בלמידת מתמטיקה בבית הספר היסודי

2013

למידה, לקויות למידה, הפרעת קשב ומה שביניהן

עכו

בניית משמעות למושגים ופעולות במתמטיקה

2007

הכנס השנתי לקידום החינוך המתמטי בישראל

תל אביב

תוכנית לימודים דינמית המקושרת לחומרי למידה והוראה

2007

הכינוס השנתי ה- 21 מוח - איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע בחינוך

תל אביב

קשר בין סביבות למידה- סביבת למידה מתוקשבת המוסיפה מימד דינמי לספרי לימוד

2005

הכנס השנתי ה- 12 לקידום החינוך המתמטי בישראל

תל אביב

"חשבון משותף" הורים וילדים משפרים הישגים במתמטיקה

2004

הכנס השנתי ה- 11 לקידום החינוך המתמטי בישראל

תל אביב

"אינטל תופסים גלים בחשבון" תכנית מתוקשבת ללימוד מתמטיקה לתלמידי בתי-הספר היסודיים בישראל

2003

הכנס השנתי ה- 10 לקידום החינוך המתמטי בישראל

תל אביב

סביבת לימודים מתוקשבת במתמטיקה – "תופסים גלים": בניית משמעות לשבר הפשוט

2003

הכשרת מורים למתמטיקה לבית הספר היסודי

אורנים

הנחיית תלמידים בסביבה מתוקשבת:

עבודה סימסטריאלית של סטודנטים להוראה בנושא השבר הפשוט

2002

הכנס השנתי ה- 9 לקידום החינוך המתמטי בישראל

תל אביב

מפליאה לגילוי, מגילוי לידיעה

2001

הכנס השנתי ה- 8 לקידום החינוך המתמטי בישראל

תל אביב

ניתוח של השימוש בגליון אלקטרוני בפתרון בעיות

2001

הכנס השנתי ה- 8 לקידום החינוך המתמטי בישראל

תל אביב

ניתוח של השימוש בגליון אלקטרוני בפתרון בעיות

2001

הכנס השנתי של מרכזי מורים אזוריים

מכללת בית-ברל

קידום החינוך המתמטי בבית הספר היסודי

2000

הכנס השנתי ה- 7 לקידום החינוך המתמטי בישראל

תל אביב

הערכת ההתמודדות עם פתרון בעיות במתמטיקה בסביבת הגליון האלקטרוני

1999

הכנס השנתי ה- 5 לקידום החינוך המתמטי בישראל

אחווה

בניית ידע על פי תפיסות של ילדים: מושג היחס

1998

מנהיגות בהוראת המתמטיקה למנחים רכזים ומורי מורים

מעלה החמישה

חלונות ליצירתיות (בתוך, בצד ומעבר לעולם המתמטיקה) באתר האינטרנט

1998

PME 22 - International Conference for the Psychology of Mathematics Education

סטלנבוש, דרום אפריקה

Inflexibility in teachers' ratio conceptions

1998

האגודה המתמטית

באר שבע

בניית ידע על תפיסות של ילדים: מושג היחס

1998

"מחר 98" הכנס המרכזי לסיכום 5 שנות פעילות

שפיים

חוסר גמישות בתפיסת מושג היחס

1997

האגודה המתמטית

חיפה

פתרון בעיות בשילוב גליון אלקטרוני: עריכת  מיני  מחקר בכתת המתמטיקה

1996

סמינר קיץ לתלמידי מחקר בהוראת מתמטיקה ומדעים

הגושרים

הקשר בין רמת ההתפתחות הקוגניטיבית של ילדים עולים מאתיופיה ושנות לימודיהם בארץ

1995

סמינר קיץ לדוקטורנטים במדעים

בית אורן

 

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

2012-2014

2005-2006

ניהול מרכז המורים הארצי למתמטיקה            http://ymath.haifa.ac.il

מרכז המורים משרת את כל מורי המתמטיקה לבתי הספר היסודיים בארץ ושייך לאוניברסיטת חיפה.

 

2008-2011

ראש צוות פיתוח תוכן, עת הדעת              http://www.timetoknow.co.il

החברה עוסקת בפיתוח סביבות מתוקשבות ללמידה, הוראה והערכה לבתי ספר בארץ ובעולם.

 

 

2002-2008

 

ניהול תחום המתמטיקה, עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב     http://www.galim.org.il

פיתוח סביבה מתוקשבת ללמידה, הוראה והערכה של מתמטיקה בבית ספר היסודי.

1993-2001

 

ריכוז וניהול תחום המתמטיקה, מרכז מורים אזורי במכללת תל חי   

פיתוח ויישום דו"ח וועדת הררי במסגרת "מחר 98".

1999-2001

פיתוח חומרים לאוניברסיטת בר אילן: בעיות חקר בתחום המתמטיקה לביה"ס יסודי.

פיתוח חומרים למרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח): בעיות חקר משולבות גיליון אלקטרוני – מתמטיקה יסודי.