טופס נייח

ק.מ.ה - המרכז לקהילה, מנהיגות והשראה

תלימודי תעודה - תעודה מקצועית​​​​
ק.מ.ה - המרכז לקהילה, מנהיגות והשראה
מרכז ק.מ.ה פועל לפיתוח האיתנות האישית, הקהילתית והחברתית בחברה הישראלית, באמצעות הכשרות מקצועיות, הנחייה של תהליכים קהילתיים, ליווי לבעלי תפקידים והתערבויות בארגונים, במערכות חינוך וברשויות מקומיות.
התוכניות שאנו מובילים מסייעות בהנעה של תהליכי שינוי, בהתמודדות עם קונפליקטים ובקידום של תהליכים שיתופיים, הנשענים על מנהיגות מקומית ובנייה של הון חברתי והון אנושי.תואר ראשון בחינוך - לימודי חינוך
​​Footer Mobile