טופס נייח

ק.מ.ה - המרכז לקהילה, מנהיגות והשראה

תוכנית גפן - השתלמויות למורים​​
ק.מ.ה - המרכז לקהילה, מנהיגות והשראה
מרכז ק.מ.ה פועל לחיזוק החברה בישראל באמצעות תוכניות הכשרה, פיתוח מקצועי וליווי רשויות וארגונים לפי תפיסת 'קהילתיות כשיטה' המשלבת פיתוח מנהיגות, קהילה ומשימה. 
ברוח תפיסה זו פועלות במרכז ק.מ.ה היחידה ללימודי חוץ, תוכניות רבות לפיתוח מקצועי וליווי מערכות חינוך, תוכניות לנוער ופעילות מותאמת לרשויות וארגונים. 
המרכז פועל בשיתוף עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות חינוך, ארגונים וקהילות במגוון תחומים המזמנים בינוי קהילה וחיזוק איתנות קהילתית וחינוכית.

​​Footer Mobile