Contact Form

תכנית הסבת אקדמאים להוראה/תעודת הוראה שנייה

תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך
תכנית הסבת אקדמאים להוראה ותעודת הוראה מיועדת לאקדמאים המעוניינים בתעודת הוראה, למורים המעוניינים לשנות או להרחיב את תחום התמחותם, וכן למורים בעלי רישיון הוראה וללא תעודת הוראה.

Footer Mobile