Contact Form

תואר שני - .M.Ed./M.Teach

תואר שני בחינוך - בחרו את מסלול הלימודים שלכם!

לימודי חינוך - תואר ראשון בחינוך
תואר שני בחינוך - תואר בחינוך
תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך
מכללת אורנים היא הבית האקדמי של מחנכים, מורים, ופעילי חינוך.
אורנים פועלת לשיח בין השדה לבין האקדמיה, לקידום מערכת החינוך וצמיחה של הפועלים בה.

תכניות לימודים לתואר שני
הפקולטה ללימודים מתקדמים - תואר שני .M.Ed./M.Teach

בוגרים מספרים על לימודי תואר שני בחינוך במכללת אורנים  מלגות מטעם ארגון המורים לתואר שני בהוראת המדעים לחטיבה עליונה
מספר המלגות מוגבל – כל הקודם זוכה
Footer Mobile