באנר ראשי - יחידות ומרכזים

 
 

יחידות ומרכזים באורנים​

 טופס נייח

יחידות ומרכזים באורנים

​אורנים מובילה ומטפחת מעורבות חברתית במגוון נושאי חינוך, חברה, קהילה וסביבה.
באמצעות היחידות והמרכזים, שפותחו במכללת אורנים, אנו מיישמים הלכה למעשה את חזון המעורבות החברתית קהילתית שלנו.
מכללת אורנים רואה חשיבות רבה במעורבות חינוכית וחברתית הן כחלק מהשתלבות המורה כגורם מחנך ומשפיע בחברה והן ביכולת להוביל שינויים בשדה החינוכי והקהילתי בנושאים חברתיים.​
Footer Mobile