Personal Site

Yaniv Iris

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 

 

 

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

מקרא

 

חינוך

האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת חיפה

1991

 

2006

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

מקרא והיסטוריה של עמ"י

האוניברסיטה העברית

1988

תעודת הוראה

מקרא והיסטוריה

האוניברסיטה העברית

1988

מומחיות אקדמית

הכשרת מורים, התפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים, זרמים ביהדות זמננו, ידע מורים, מחקר איכותני, מחקר פעולה, פדגוגיה


, Development of Mentors' Expertise through Mentoring, Contemporary Judaism, Teachers' knowledge, Qualitative research, Action research, Pedagogy

הוראה

במכללת אורנים

מורה מלווה במקרא.

מרצה.

מחוץ למכללה

כעצמאית

-במסגרת זו אני מרצהברחבי הארץ במגוון נושאים (הורות, זוגיות, העצמה נשית וסוגיות נוספות) מנקודת המבטשל ארון הספרים היהודי. כלומר, אני מנגישה את החכמה של התרבות היהודית, הטמונהבטקסטים של ארון הספרים היהודי, במטרה לסייע לקהל לחשוב על סוגיות רלוונטיות ולקבלכלים לפעולה. הרציתי בפני גמלאי מוטורולה, לצוות הוראה של אחים ואחיות, ועוד.הרצאותיי ניתנות מקבוצות של כ- 15 אנשים ועד לקבוצות של כ- 200 איש.

-כרב חילונית-הומניסטיתהנחיתי עשרות בתי-מדרש וכן חוגי-בית וחוגים במתנס"ים, אשר בדרך כלל מגיעיםלתפוסה מלאה (עד 50 איש). ייחודם של בתי-מדרש אלה הוא בליבון סוגיות חיים מתוךהתרבות היהודית, הנתפסת כמקור השראה, כשהנוכחים לוקחים חלק פעיל וביחד אנו לומדיםומגיעים לתובנות. 

-אני מנחה טקסים, כוללחתונות, טקסי חג ומועד, קבלות שבת והבדלה, בגישה חילונית הומניסטית, כלומר:שוויונית ופלורליסטית. טקסים אלה מתאפיינים בשיתוף מזמיני הטקס.

-אני מנחת קבוצות לנשיםתוך שימוש בתרבות היהודית כנקודת מוצא. סדנאות אלה תורמות להעצמה נשית הן מתוךהלימוד והן מתוך האווירה הטובה שנוצרת במפגשים. למשל, מנהלות לשכות הרווחה שלעיריית חיפה.

-אני משתתפת כמרצהבכנסים בתחומי החינוך והיהדות, שחלקם נועדו למטרה אקדמית (הרצאה בקונגרס העולמילמדעי היהדות על עבודת הדוקטורט שלי) וחלקם – לעיסוק בסוגיות רלוונטית מתוך ארוןהספרים היהודי (למשל: הרצאה על שלום בתנ"ך במסגרת כנס "לימודגליל").

-כתבתי וערכתי ספריםבתחומי החינוך והמקרא.

-שידרתי בתחנות רדיושונות (ברדיו אורנים, החיים הטובים ולב העיר) בתכניות על יהדות ועל זוגיות: תכניתבשיתוף עם הרב אור זוהר, תכנית ראיונות ותכנית אישית בהן הצגתי בכל פעם נושא אחר.

 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מניכור לדיאלוג: הוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי העל-יסודי

From Alienation to Dialogue:  Teaching Bible in Non-Religious Jewish Israeli Secondary Education

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

תיזת מאסטר (M.A. / M.Sc.):

מתחים בהוראת המקרא בין פרשנות מסורתית לבין ביקורת המקרא: חקר מקרה.

 Tensions between Traditional Interpretation and Biblical Criticism in Bible Teaching: A Case Study.

ספרים - כתיבה או עריכה

 1. גסול-רביד ע' וקפלן א' (2011). נביא ומלכים, מגילות ומזמורים – ספר עזר להוראת תנ"ך בכיתה ו'. ייעוץ ועריכה: א' יניב. אבן יהודה: הוצאת רכס.
 2. גסול-רביד ע' וקפלן א' (2011). ממלכה ונבואה – ספר עזר להוראת תנ"ך בכיתה ט'. ייעוץ ועריכה: א' יניב. אבן יהודה: הוצאת רכס.
 3. גסול-רביד ע' וקפלן א' (2012). עבדות, חירות, עצמאות – ספר עזר להוראת תנ"ך בכיתה ט'. ייעוץ ועריכה: א' יניב. אבן יהודה: הוצאת רכס.
 4. יניב א' (1983). מיני תנ"ך – לקסיקון אתרים ומושגים. ירושלים: הוצאת ספרי עדי.
 5. יניב א' (2011). ניבים וביטויים לחטיבה העליונה – על פי תכנית הלימודים המעודכנת במקרא. אבן יהודה: הוצאת רכס.
 6. יניב א' (2012). מניכור לדיאלוג: הוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי העל-יסודי. אבן יהודה: הוצאת רכס.
 7. קסלר-שושן מ' (2011). בצאת ישראל ממצרים - ספר עזר להוראת תנ"ך בכיתה ז'. ייעוץ ועריכה: א' יניב. אבן יהודה: הוצאת רכס.
 8. קסלר-שושן מ' (2011). אל הנחלה והמלוכה - ספר עזר להוראת תנ"ך בכיתה ח'. ייעוץ ועריכה: א' יניב. אבן יהודה: הוצאת רכס.
 9. קסלר-שושן מ' (2012). עבדות, חירות, עצמאות - ספר עזר להוראת תנ"ך בכיתה ז'. ייעוץ ועריכה: א' יניב. אבן יהודה: הוצאת רכס.
 10. קסלר-שושן מ' (2012). עבדות, חירות, עצמאות - ספר עזר להוראת תנ"ך בכיתה ח'. ייעוץ ועריכה: א' יניב. אבן יהודה: הוצאת רכס.

 

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 1. יניב א' (1989). מילים מנחות במעגל חייו של יעקב. בית מקרא, קט"ז. 75-68.
 2. יניב א' (1994). תיקוניו של ירבעם בן נבט – מלכים ב' י"ב 25 -33.  על הפרק, 8. 85-81.
 3. יניב א' (1995). מעמדו של האדם בסיפור הבריאה הכוהני (בראשית א'-ב' 3). על הפרק, 10. 20-16.
 4. יניב א' (1997). "ה' אמר לשכון בערפ"' – הפולמוס בין התפיסה הטרנסנדנטית לתפיסה האימננטית במלכים א ח'. על הפרק, 13. 26-14.
 5. יניב א' (1998). מה היה העץ ממנו אכל אדם הראשון?. על הפרק, 14. 16-8.
 6. יניב א' (2000). הנחיות לכתיבת מבחן. על הפרק, 17. 160-151.
 7. יניב א' (2001). מהי גישת המיזוג? – מבוא למערך שיעור בגישת המיזוג שכתבו יפעת אלון, עבי קלדרון וגלי קרפט. על הפרק, 18. 176.
 8. יניב א' (2010). פערים בין הטקסט המקראי לעולמם של התלמידים. דברי הקונגרס העולמי החמישה-עשר למדעי היהדות (י"ב–ט"ז באב תשס"ט, 2–6.8.2009) [http://www.jewish-studies.org/ShowDoc.asp?MenuID=63]
 9. Yaniv, I. (2012). Between Traditional Interpretation and Biblical Criticism: A Case Study of Bible Teaching in Non-Orthodox Jewish Israeli High-Schools. In: H.A. Alexander and A Agbaria, eds. (forthcoming). Character, Commitment, and Citizenship: Religious Schooling in Liberal Democracy.  New York: Routledge. pp. 199-214

דוחות מחקר

דור י' ויניב א' (2004). בין השכלת מורים למקרא להוראתם בבית-ספר הממלכתי העל יסודי. דו"ח מחקר (פנימי – לא להפצה). תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת והמכללה האקדמית לחינוך אורנים.

יניב, א' (2014).  מרצה וסטודנטית מלמדות ביחד –"הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?!" (עמוס ג' 3), דו"ח מחקר שבוצע במסגרת הפקולטה ללימודים מתקדמים במכללת "אורנים". 

הצגה בכנסים מדעיים

תאריך

שם הכנס

מקום הכנס

נושא ההרצאה

פברואר 2016

עיון, מחקר ויצירה במכללת "אורנים"

מכללת "אורנים"

מרצה וסטודנטית מלמדות ביחד – "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?!" (עמוס ג' 3)

אוקטובר 2015

"למידה המחוברת לפעימות החיים" (נועה בשן) - תרבות של למידה פעילה ומערבת בהכשרת מורים 

מכון מופ"ת, תל אביב

"או חברותא או מיתותא" (תענית ג כג)

יוני 2015

יצירתיות בהוראה

מכללת "אורנים"

"או חברותא או מיתותא" (תענית ג כג)

מאי 2015

יוזמות חדשות לקידום הלמידה בהשכלה הגבוהה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל

"או חברותא או מיתותא" (תענית ג כג)

יולי 2013

הקונגרס העולמי ה- 16 למדעי היהדות

האוניברסיטה העברית, ירושלים

מחקר ומעשה בהוראת התנ"ך – "הילכו שניים יחדיו?"

ינואר 2013

עיון, מחקר ויצירה במכללת "אורנים"

מכללת "אורנים"

מניכור לדיאלוג  - הוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי העל-יסודי – הצגת הספר

ינואר 2011

הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים – חינוך והכשרת מורים בעידן גלובליזציה

מכון מופ"ת

פערים בין הטקסט המקראי לעולמם של התלמידים

אוגוסט 2009

הקונגרס העולמי ה- 15 למדעי היהדות

האוניברסיטה העברית, ירושלים

פערים בין עולמם של תלמידים לטקסט המקראי

יוני 2009

עיון, מחקר ויצירה במכללת "אורנים"

מכללת "אורנים"

פערים בין עולמם של תלמידים לטקסט המקראי

ינואר 2009

ריבוי זהויות בחינוך יהודי – כנס בינלאומי

מכללת "אורנים" ומכון מנדל למנהיגות חינוכית

הוראת התנ"ך בבית-הספר הממלכתי העל-יסודי בישראל: תובנות ממחקר פעולה

יוני 2003

כנס בינלאומי בנושא חינוך יהודי

המרכז לחינוך יהודי באוניברסיטת חיפה

דיוני דילמה בשיעורי תנ"ך

יוני 2005

כנס שעסק בחינוך יהודי

אוניברסיטת תל-אביב

מתחים בין פרשנות מסורתית וביקורת המקרא בשיעורי תנ"ך בחינוך הממלכתי העל-יסודי

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

1.אתר להוראת המקרא שהוקם עם אפי אור: http://www.biblestudy.org.il/

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

מחוץ למכללה

עצמאית

-במסגרת זו אני מרצהברחבי הארץ במגוון נושאים (הורות, זוגיות, העצמה נשית וסוגיות נוספות) מנקודת המבטשל ארון הספרים היהודי. כלומר, אני מנגישה את החכמה של התרבות היהודית, הטמונהבטקסטים של ארון הספרים היהודי, במטרה לסייע לקהל לחשוב על סוגיות רלוונטיות ולקבלכלים לפעולה. הרציתי בפני גמלאי מוטורולה, לצוות הוראה של אחים ואחיות, ועוד.הרצאותיי ניתנות מקבוצות של כ- 15 אנשים ועד לקבוצות של כ- 200 איש.

-כרב חילונית-הומניסטיתהנחיתי עשרות בתי-מדרש וכן חוגי-בית וחוגים במתנס"ים, אשר בדרך כלל מגיעיםלתפוסה מלאה (עד 50 איש). ייחודם של בתי-מדרש אלה הוא בליבון סוגיות חיים מתוךהתרבות היהודית, הנתפסת כמקור השראה, כשהנוכחים לוקחים חלק פעיל וביחד אנו לומדיםומגיעים לתובנות. 

-אני מנחה טקסים, כוללחתונות, טקסי חג ומועד, קבלות שבת והבדלה, בגישה חילונית הומניסטית, כלומר:שוויונית ופלורליסטית. טקסים אלה מתאפיינים בשיתוף מזמיני הטקס.

-אני מנחת קבוצות לנשיםתוך שימוש בתרבות היהודית כנקודת מוצא. סדנאות אלה תורמות להעצמה נשית הן מתוךהלימוד והן מתוך האווירה הטובה שנוצרת במפגשים. למשל, מנהלות לשכות הרווחה שלעיריית חיפה.

-אני משתתפת כמרצהבכנסים בתחומי החינוך והיהדות, שחלקם נועדו למטרה אקדמית (הרצאה בקונגרס העולמילמדעי היהדות על עבודת הדוקטורט שלי) וחלקם – לעיסוק בסוגיות רלוונטית מתוך ארוןהספרים היהודי (למשל: הרצאה על שלום בתנ"ך במסגרת כנס "לימודגליל").

-כתבתי וערכתי ספריםבתחומי החינוך והמקרא.

- שידרתי בתחנות רדיו שונות (ברדיו אורנים, החיים הטובים ולב העיר) בתכניות על יהדות ועל זוגיות: תכנית בשיתוף עם הרב אור זוהר, תכנית ראיונות ותכנית אישית בהן הצגתי בכל פעם נושא אחר. 

תפקידים ציבוריים

חברה בוועדתההיגוי של "לימוד חיפה" – קהילה מתנדבת לומדת השייכת לארגון"לימוד" העולמי העוסק בזהות יהודית על כל גווניה. אני חברה בוועדתהתכנים, אחראית לתכנים המועברים במפגשי הלימוד שלנו, ובעיקר בכנס השנתי הגדול שאנועורכים, אליו מגיעים כ- 300 איש.