Personal Site

Shner Moshe

מרצה

 • Reception Hours:

  יום ב' 12:00-13:00
  יום ג' 12:00-13:00
  יום ה' 12:00-13:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

מומחיות אקדמית

אינטרנט, ביקורת התרבות, דת ומדינה, הוראת השואה, זהות יהודית, זהות יהודית מודרנית, זהות מודרנית, חג ומועד, חילוניות יהודית, חינוך יהודי, חקר הקיבוץ, יאנוש קורצ'אק, יהדות, יהודיות, יום השואה, יצחק קצנלסון, כתיבה אקדמית, מחשבת החינוך, מחשבת ישראל, מלחמת העולם השניה, מסעות לפולין, עמיות יהודית, פדגוגיה אינטרנטית, פילוסופיה, פילוסופיה יהודית, תולדות הציונות, תולדות השואה, תקופת השואה, תרבות הזיכרון, תרבות יהודית


Internet, Cultural Criticism, Religion and State, Holocaust Education, Jewish Identity, Modern Jewish Identity, Modern Identity, Jewish Holidays, Jewish Secularism, Jewish Education, Kibbutz Research, Janusz Korczak, Judaism, Jewishness, Holocaust Remembrance Day, Yitzhak Katzenelson, Academic Writing, Philosophy of Education, Jewish Studies, The Second World War, Educational Trips to Poland, Jewish Peoplehood, Internet World Education, Philosophy, , Zionism, The History of the Holocaust, Holocaust studies, he Culture of Commemoration, Jewish Culture

הוראה

במכללת אורנים

Teaching at Oranim College Include:

 • Philosophy and Jewish Thought - Philosophy from Spinoza until the 21st century
 • Modern History 
 • Jewish life and Jewish Identity in Modern Time, Jewish Identity, Culture & Education
 • Education & Philosophy, The Legacy of Janusz Korczak
 • History of the Holocaust, Holocaust & Education, The Culture of Commemoration,
 • Education & The Internet World, Global Education  
 • פילוסופיה ומחשבת ישראל - הגות בעת החדשה משפינוזה ועד ימינו
 • היסטוריה של העולם המודרני
 • חינוך יהודי ומשמעותו במדינת ישראל ובקהילות היהודיות בעולם
 • היסטוריה של השואה, הוראת השואה ומשמעותה, עיון במשמעות השואה לתודעה היהודית, תרבות הזיכרון
 • העולם היהודי כיום
 • תקשוב והוראת מקצועות ההומניסטיקה, עיצוב תהליכי הוראה-למידה בעולם אינטרנט
 • תוכניות חינוכיות בינלאומיות בסיוע תקשוב

מחוץ למכללה

The Ghetto Fighters House Holocaust Museum: Board Member, member of the Education Committee
Haifa University: the Global Teacher; Janusz Korczak
Gratz College - Philidelphia: Philosophy and the Holocaust; The Phenomena of Resistance

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Shner, M. (1996). The Holocaust as a Turning Point in Jewish Identity – Reflections on the Philosophy of Emil L. Fackenheim. Dissertation, New York: Jewish Theological Seminary of America. (569 p., Quarto)

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

שנר, מ' (1989). יסודות סטואיים בשיטתו הפנתאיסטית של שפינוזה. אוניברסיטת חיפה – הפקולטה למדעי הרוח, החוג מחשבת ישראל. (157 עמ', A4)

Shner, M. (1989), Stoic Elements in the Pantheistic Philosophy of Spinoza, Haifa University.

ספרים - כתיבה או עריכה

שנר, מ'. (2014). בראשית הייתה השואה. ירושלים: הוצאת מאגנס. 

שנר, מ' (2012). לאינטרנט נולד: רוחו של האדם בעולם שנפתחו גבולותיו. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת.

שנר, מ' (2011). יאנוש קורצ'אק ויצחק קצנלסון – שני מחנכים בתהומות ההיסטוריה. דור-לדור מ'. תל אביב: בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.

שנר, מ' (2008). להיות יהודי באלף השלישי – הצעה לסדר יום לימודי במערכת החינוך בישראל ובתפוצות. ת"א: הוצאת תמה - מכון מופ"ת.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

(אוקטובר, 2018). "האימה המשתקת העולה מחורבן העולם היהודיבמאה העשרים", דברים 11, מכללת אורנים, 229-248.

(2012). "השכל הישר ואי-הידיעההמובנית במעשה החינוכי, או מה למד קורצ'אק מהיוונים הקדמונים". דפים 53.מכון מופ"ת. ע' 43-11

(2011). "השואה, תקומת מדינת ישראלותפיסת ההיסטוריה הקדושה בהגותו של הרב י’ד הלוי סולובייצ'יק". דברים 4.מכללת אורנים. ע' 75-53

(2018)."The Idea and Practicalities of "Nature" In Janusz Korczak'sPhilosophy", Society Registry Vol 2 (2), 85-106. Poznan Poland,Poznan University. Also online at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/article/view/12477

*(2018). "The Global Teacher and the Legacy of JanuszKorczak: an Online Course at Haifa University (2017-2018)", International Journal of Pedagogy, Innovation andNew Technologies. Online at: https://ijpint.com/resources/html/article/details?id=175635

(2018). "Down the Ladder of Despair: The HolocaustLegacy of Yitzhak Katzenelson". Scripta Judaica Cracoviensia. Volume15s. 83-98. Online at: http://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/

(2015)"Two Educators in the Chasms of History: divergent paths of Resistance toradical oppression", Pedagogica Historica (Special ISCHE 2013Issue), Vol. 51, 1-2, February-April 2015, pp. 206-220. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2014.997751 (Googlescholar: 128 views, cited 2, 1 crossref.)


ישנים יותר

שנר, מ' (2011). "הקורבן שוב אינו מוכן להיות קורבן - תודעת הקורבן היהודית בתקופת השואה ולאחריה". ילקוט מורשת לחקר השואה והאנטישמיות 89 (6). אייר תשע"א, יוני 2011, עמ' 97--114.

שנר, מ' (2010). "השואה, תקומת מדינת ישראל ותפיסת ההיסטוריה הקדושה בהגותו של הרב י’ד הלוי סולובייצ'יק". דברים 4. מכללת אורנים. עמ' 5375.

(2010). " "המורה הטוב", "התלמיד הטוב" ו"בית הספר הטוב"  במציאות תרבותית גלובלית". מעוף ומעשה, בנושא: המורה הטוב. מס' 13, תש"ע. עמ' 17—44. https://card.achva.ac.il/Journals/pdf/2010_2.pdf

(2009) "היש קיום ממשי לאדם במציאות וירטואלית? – ניסיון להעמיד את מחשבתו הדיאלוגית של מרטין בובר ככלי לפירוש תהליכי שיח מתוקשבים". קיוונים. תל אביב: מכון מופ"ת. ברשת:
http://kivunim.macam.ac.il/inner.aspx?menu=1&innerPage=articleHome&id=22

(2008) ארץ התקווה: עיון מחודש בשאלת ארץ ישראל בעיני רוחו של יאנוש קורצ'אק" בתוך: יובל דרור (עורך). דור לדור לג: עיונים בין תחומיים במורשתו של יאנוש קורצ'אק. ת"א: אוניברסיטת תל אביב. עמ' 15-37. קובץ וורד להורדה

(2005)."התנ"ך כמכלול תרבותי-הגותי שמעבר למחקר המדעי היסטורי" מסת ביקורת על ספרו של אליעזר שבייד "הפילוסופיה של התנ"ך כיסוד לתרבות ישראל", גשר. חורף תשס"ה, ינואר. עמ' 84-95. קובץ וורד-להורדה

(2003). "חשיבה פוליטית ופוליטיקה של דת במחשבה היהודית לדורותיה" (סקירה על ספרו של אבי רביצקי Religion and State in Jewish Philosophy ) גשר. 147, קיץ תשס"ג, 110-112. .קובץ וורד-להורדה

(2001). "השואה כנקודת מפנה בנאראטיב היהודי", (דברים בכנס המכון לחקר השואה המשותף לבלה"ג ואונ' חיפה, 19 מאי ‏1999), דפים לחקר השואה ט"ז, אוניברסיטת חיפה ובית לוחמי הגטאות, תשס"א, עמ' 182-205. להורדה קובץ וורד עם המאמר

(1998). "איש האלוהים– אברהם יהושע השל", גשר 139, קיץ תשנ"ט, עמ' 99-100. להורדה קובץ וורד עם המאמר

(1996). "יאנוש קורצ'אק – בין העולמות", עיונים במורשתו של יאנוש קורצ'אק 6, 1996, עמ' 72-92. קובץ וורד עם המאמר לשימוש חינוכי בלבד.

(1996). "המיתוס היהודי: אי-בהירות לגבי גבולותיו ומגבלותיו", גשר 133, קיץ תשנ"ו, עמ' 43-52. תקציר של המאמר פורסם גם בעיתון דבר ראשון במדור "משא", יום שישי ט"ז ניסן, תשנ"ו, 5/4/96. להורדת קובץ וורד עם המאמר המלא לשימוש חינוכי בלבד

(1996). "חינוך יהודי בישראל בעידן פוסט-רבני", טורא ד'. מכללת אורנים, עמ' 32-47. להורדה קובץ וורד עם המאמר לשימוש חינוכי

(1994). "כאוס, מתן תורה בסיני וגיבושה של מנהיגות חדשה". טורא ג', אורנים, עמ' 98-112. להורדת קובץ וורד עם המאמר לשימוש חינוכי

מאמרים אחרים :

(2018) "Why Children have Rights: Children Rights in Janusz Korczak'sEducation philosophy", The International Journal of Children Rights, 26(4), BrillPublishers. (H Index 24),740-760.

(2018). "WhyChildren have rights: Children's Rights in Janusz Korczak's Philosophy ofEducation", In Marek Michalek (editor). The Rights of the ChildYesterday, Today and Tomorrow – the Korczak Perspective. (272-321). Warsaw:Biuro Rzecznika Praw Dziecka. (Both in English and in Polish translation)

(2014) "Can Educationbe the Meeting Place of all Humanity? Universal Humanism in the Thought andPractice of Janusz Korczak". in: L.Q. Mincer & L. Battaglia (editors).Janusz Korczak: Un'utopia per il Tempo Presente. , Genova, Italy: GenovaUniversity. Online at: http://www.lcm.unige.it/ricerca/pub/24.php

(2013) "Jewish-PolishDoctor in "the Waiting Room of Death". In: Zbigniew Rudnicki.(editor). Korczak Na Marginesach (Korczakat the Margins). (pp. 137-155). Pozna? PL: Adam Mickiewicz University.

*(2011)." Onthe Necessary Preconditions for Dialogues of Tolerance: Baruch Spinoza(Benedictus de Spinoza) & Moses Mendelssohn". In: Krzysztof Czy?ewski,Joanna Kulas and Miko?aj Golubiewski. (editors) A Handbook of Dialogue.Trust and Identity. (pp. 257-268). Sejny, Poland: Fundancja Pogranicze.

(2010). "עיון במסכת חיים - 20 שנה למדרשה באורנים". דברים 3. מכללת אורנים. ע' 176--183.

(2010). "סיפורי עץ התות: שני סיפורי מקום האחוזים זה בזה,. דברים 3. מכללת אורנים. ע' 97--108. אונליין ב http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/ktav-et/mag/place/pages/mulberry.aspx

(2009). "קצה חוט לעתיד היהודי" ארץ אחרת 50. מרץ-אפריל. עמ' 27--32.
 

(2008) "ובעת ההיא אין רב בישראל", ארץ אחרת  46. יולי-אוגוסט. ע' 54 - -61.

(2008). "בעקבות הזמן היהודי האבוד". הד החינוך. פ"ב/6א. סיון תשס"ח, יוני. עמ' 106-109.

(2008). "יום השואה שלנו". הד החינוך, פברואר, עמ' 80-82.

(2007) "המשפחה עמדה כאנטי תזה לחברה". יחסי גומלין בין המשפחה והקיבוץ - תהליך דינאמי מתמשך. מכללת אורנים. (דברים בסדנה לזכרו של מיכאל נתן, אוקטובר 2006) קובץ להורדה עם המאמר.

(2006) "חולשה ובנאליות של כוח". קו נטוי 7, מכללת אורנים. יוני 2007. 

(2005)."הכישרון להיות לאחרים". ארץ אחרת 31, דצמבר, עמ' 38-43.

(2005). "גשר של הסדרי ביניים על פני תהום של מחלוקת - התייחסות למסמך "האמנה החברתית בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל", מאת פרופ' גביזון והרב מדן, המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן אבי-חי, ינואר 2003". ארץ אחרת 26, ינואר-פברואר, עמ' 78-81.

(2003). "הבית היחיד שיש לי בעולם". ארץ אחרת 17, יולי-אוגוסט, עמ' 9-11. 

(2003). "קל יותר לשוחח עם האסלאם". ראיון עם האב אמיל שופאני. ארץ אחרת 16. מאי-יוני, עמ' 34-38. 

(2002). "ואולי הכל הוא תגובה מאוחרת לשואה". ארץ אחרת 10. מאי-יוני, עמ' 14-24. פורסם גם בגיליון מיוחד של "ארץ אחרת" שיצא ביום השנה לרצח רבין בשם "אופקים חדשים", 2004.

(2002). "מנהיגים של קדושה ומנהיגים של חיים", ארץ אחרת 11, יולי-אוגוסט, עמ' 38-43. 

(2002). "רב ונביא", ארץ אחרת 13, נובמבר-דצמבר, עמ' 22-29. להורדת קובץ וורד

(1994). "איזה סבא אני בוחר", עלי חינוך 5, עמ' 6-9. קובץ וורד להורדה עם הדברים לשימוש חינוכי בלבד

(1989). "גם המושב אינו זרם ביהדות", שדמות ק"ז, תשמ"ט, עמ' 73.

(1986). "מצעדו של הקיבוץ מהומניזם לטוטליטריזם הומאני – הקיבוץ כגורם נכות רגשית לבניו", שדמות צ"ו-צ"ז, תשמ"ו, עמ' 25-37.

 (2008) "Delayed Reaction? Contemporary Judaism in a Post-Holocaust world." Mastering our Own Fate - Eretz Acheret. Jerusalem. p. 30-41.

(2007) "The Ability to Change." The Ability to change - Ertetz Acheret. Jerusalem. p. 8-13.

(2003) It is easier to Talk with Islam" Eretz Acheret. Jerusalem. p. 38-43.

 הוגש לפרסום:

"קורצ'אק ומארקוס אורליוס – הרהורים על המוות ומקומו בזרם החיים", הכנס הבינלאומי השישי למורשת יאנוש קורצ'אק, בית לוחמי הגטאות, 15-17 בדצמבר, 1998. 


כתבה בעיתון:

"מבחן הסבתא", הארץ, 6 בינואר 2004 


עבודת דיסרטציה:

"The Holocaust as a Turning Point in Jewish Identity – Reflections on the Philosophy of Emil L. Fackenheim," Dissertation, New York: Jewish Theological Seminary of America, February 1996.

 פרוייקטים מתוקשבים:

הקמת בית הספר הבינלאומי על שם יאנוש קורצ'אק -  http://www.korczak-school.org.il/

הצגה בכנסים מדעיים

הרצאה בכנס מדיה 2007, 2 במאי 2007

הוראת היסטוריה בסיוע מדיה מקוונת

דברים בכנסים פנימיים במכללת אורנים

דברים בכנס לזיכרו של מיכאל נתן, 21/11/06

היש קיום לאדם הממשי במציאות וירטואלית - קובץ וורד (כנס "בין פנטזי למציאות - רגשות גולשים באינטרנט", מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה, מרץ 2001)

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 • החוג למחשבת ישראל - ראש החוג 2005 ואילך.
 • הפקולטה ללימודים מתקדמים, מרכז עבודות הגמר היישומיות, חבר מזכירות התואר השני 2005 - 2011
 • ספרייה, חבר וועדת ההיגוי 2006--2011
 • כנס מורים חוקרים חבר וועדת ההיגוי 2006--ואילך
 • רשות המחקר: ועדת מחקר, הוועדה לקידום סגל חבר הוועדה 1998--2004
 • קורס "מקורות ישראל" – המכון לשפד"ה, מרכז 1992--1994
 • המכון הציוני באורנים (לפני הולדת "המדרשה"), מרכז המכון 1982--1983

תפקידים אחרים במכללה:
מקים ומנהל אתר האינטרנט של מכללת אורנים, מכללת אורנים 1997--2002

מחוץ למכללה

 • הוראה מקוונת - Post-Holocaust Judaism Gratz College 2007
 • הוראה מקוונת - קהילות מתוקשבות כתשתית לחינוך ערכי אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לחינוך 2007-2008
 • "להיות
 • יהודי מודרני" – קורס במחשבת ישראל של העת המודרנית מכון כרם, ירושלים 2004-2005 
 •  Traces of Humanity – Jewish Resistance during the Holocaust American Military University, Virginia, USA (Course code PS571) Winter Semester 2003.
 • מחשבת ישראל – הוראה- התמודדות עם זיכרון השואה, מכללת יזרעאל, 2000-2001
 • מחשבת ישראל – פילוסופיה יהודית מודרנית אוניברסיטת חיפה, החוג למחשבת ישראל, 1993-1997

פעילויות אחרות בתחומי החינוך:

 • משרד החינוך – מחוז צפון ריכוז מקצועי של השתלמות בין תרבותית "עולמות נפגשים 2007-8
 • מרכז חינוכי "תהודה", כפר הנוער בן שמן (מטעם קרן אביחי) השתלמות בנושא "יהדות כתרבות" 2007
 • מכון מופ"ת - צוות "יהדות זמננו" 1999 – 2005