Personal Site

Hermelin Fine Ya'ara

ראשת החוג ותוכנית ההכשרה לחינוך מיוחד, מנהלת יחידת ההכשרה של הפקולטה לחינוך

  • Reception Hours:

    יום ב' 10:00-11:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך

 אוניברסיטת חיפה

 2017

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי

אוניברסיטת תל אביב

2007

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך, המגמה לחינוך מיוחד, והחוג לפסיכולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

2003

תעודת הוראה

 

אוניברסיטת תל אביב

2004

מומחיות אקדמית


רשימת פרסומים

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

פיין י., ארם ד. וזיו מ. (התקבל לפרסום). תוכנית התערבות לקידום תיווך הורי המתייחס להבנה רגשית-חברתית בעת קריאת ספרים לילדי גן ממיצב נמוך. מגמות.

הצגה בכנסים מדעיים

1.7.2007 – כנס אוריינות ושפה (סקריפט קיץ), מכללת לוינסקי, תל אביב.  "קידום תיווך המתייחס להבנה חברתית-רגשית בעת קריאת ספרים לילדי גן".

2.2009 – כנס יועצים חינוכיים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב. "מבעד לצוהר, מעבר למילים: הערכת תוכנית התערבות לקידום תיווך הורי, המתייחס להבנה רגשית-חברתית ולשפה, בעת קריאת ספרים לילדי גן ממיצב נמוך".