Personal Site

Porshyan Zohar


קורות חיים

השכלה אקדמית

Ph.D  - החוג להיסטוריה כללית, הקתדרה ללימודי אמריקה הלטינית - אוניברסיטת חיפה


מומחיות אקדמית

היסטוריה של ראשית העת החדשה ; אתנו-היסטוריה של אמריקה הקדומה ; צמיחת העולם המערבי וגילוי העולם החדש ; המסע האנושי


History of the New Age; Ethnohistory of Ancient America

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מעבר לקו האופק
בחינה פאנורמית של מרחב החוף האטלנטי במפרץ קאמפצ'ה כראש-גשר בין-תרבותי:
מאיה, טוטונאק, משיקה ו'קונקיסטאדורים'
1441-1541

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

בין גילוי לכיבוש
תרבויות החוף של דרום מפרץ מכסיקו בעת מסעו של חואן דה גריחאלבה:
בחינה מחודשת של האימפריאליזם האצטקי בטוטונאקאפאן

הצגה בכנסים מדעיים

"משלחות החקר המוקדמות במפרץ מכסיקו - בין גילוי לכיבוש". פאנל IV - הכנס הארצי למחקרים חדשים בהיסטוריה ותרבות לטינו-אמריקאית ואיברית [אוניברסיטת תל-אביב - 26 במרץ, 2017].

"לשבור את הגבול במזרח - האימפריאליזם האצטקי בטוטונאקאפאן של ראשית המאה ה-16 באור חדש". מושב 'עולמות פרה-מודרניים: גישות ומקורות בחקר ספרד ואמריקה הלטינית של המאות 15-16' -  הכנס הארצי למחקרים חדשים בהיסטוריה ובספרות של ספרד ואמריקה הלטינית [האוניברסיטה העברית בירושלים - 6 בינואר, 2019].

"נסטוצ'אוליסטלי - הבצורת הגדולה של המאה ה-15 בעמק מכסיקו: מאופורטוניזם טוטונאקי לאימפריאליזם אצטקי". מושב 'הפוליטיקה של הטבע' - הכנס השנתי ה-44 של החברה ההיסטורית הישראלית בנושא "אדם מול הסביבה: טבע, חושים ותרבות" [אוניברסיטת בר-אילן - 26 במאי 2021].

"1454 - אקלים, אופורטוניזם ואימפריאליזם במערב מכסיקו". מושב רביעי - כנס החוקרים הארצי ללימודים לטינו-אמריקאיים ואיבריים [אוניברסיטת תל-אביב - 15 במאי, 2022].

"עולמם הקדום של בני המאיה: בין אתנוגרפיה להיסטוריה". הכנס השנתי של החוג להיסטוריה לזכרה של ד"ר נעמי שילוח - הפקולטה למדעי החברה והרוח [מכללת אורנים, 27 בנובמבר, 2022].

"מרכזי המאיה (Maya) במרחב החוף האטלנטי של מפרץ קאמפצ'ה (Campeche): ראש- גשר בין-תרבותי במאות ה-15 ו-16". מושב ראשון - הכנס השנתי ללימודי העת החדשה המוקדמת [אוניברסיטת חיפה - 13 ביוני, 2023].