SharePoint
יום המדענים באורנים - לימודי מדעים וביולוגיה

תכנית יום המדע, 14.3.17 בין 16:00-20:00


*לחצו על שם הפעילות לצפייה בתקציר
 *לחצו לצפייה במפת הקמפוס* קבוצות מאורגנות - רק בתיאום מראש(החל מ-14:00)
*לפרטים בדבר הסדרי נגישות במקום, נא לפנות לרכזת הנגישות במכללה, אילת גופר: ayelet_g@oranim.ac.il

מתחם בית 53 (המתחם נסגר ב- 19:00)
פעילות  מיקום שעה לגילאים
מתגלגלים בקמפוס אורנים: משחק ניווט אינטראקטיבי-סלולרי
הוראות בעמדות המידע
7-99
ירח כחול ושמש אדומה: פעילות יצירה בהשראת מרדכי ארדון קומה 1
פעילות זורמת
19:00- 16:00
7-14
ציור מתגלגל קומה 2
פעילות זורמת
16:00 - 20:00
5-99
ערבובי צבעים קומה 3
פעילות זורמת
19:00- 16:00
7-14
מתחם בית 56
פעילות מיקום שעות פעילות לגילאים

השיאים האולימפיים של ממלכת החי

כיתה 102
16:30, 17:00, 17:30 18:00, 18:30
7-99
חוש המישוש כיתה 103 פעילות זורמת
16:00 - 20:00
5-99
מחזור החיים במסורת האתיופית הכפרית כיתה 104 17:00, 18:00, 19:00
7-99
משחק המטבעות כיתה 105 פעילות זורמת
16:00 - 20:00
5-99
גילגולו של הכתב העברי כיתה 106 16:30, 17:00 ,17:30 18:00, 18:30
7-99
הרצאה: לוחות שנה ומעגליות כיתה 201 18:00-18:45
11-99
הרצאה: מעגלי חידה ושאר תעלומות כיתה 201 19:00-20:00
11-99
גלי הקול והשמיעה כיתה 202 16:30, 17:00, 17:30 18:00, 18:30
7-99
גלגל המזלות: אמנות וארכיאולוגיה כיתה 203 16:30, 17:00 ,17:30 18:00, 18:30
7-14
סרטוני מדע ותגליות כיתה 204 פעילות זורמת
16:00 - 20:00
5-99
מעגלים ותעתועי ראייה כיתה 205 פעילות זורמת
16:00 - 20:00
5-99
מתחם 57
פעילות מיקום שעות פעילות לגילאים
לכל דבר יש שני צדדים: תמיד? הדגמת טבעת מוביוס כיתה 107
פעילות זורמת  
16:00 - 20:00
5-99
פענחו את הצופן כיתה 108 פעילות זורמת  
16:00 - 20:00
7-99
ממטבעות עתיקים עד הארנק האלקטרוני והכנת ארנק מנייר כיתה 109
16:30, 17:00, 17:30 18:00, 18:30 5-99
פינת ליטוף כיתה 110 פעילות זורמת  
16:00 - 20:00
5-99
מתחם הספרייה
הרצאות ומרצים  מיקום שעה לגילאים
שעת סיפור מרכז מרים רות 16:30, 17:00,17:30 18:00 5-8
סיפור מתגלגל מרכז מרים רות 16:30, 17:00,17:30 18:00 , 18:30 7-14
גלו את הממציא! (ערבית ועברית) קומת כניסה פעילות זורמת
16:00 - 20:00
9-99
תערוכת "הידעת?" קומת כניסה פעילות זורמת
16:00 - 20:00
9-99
שחמט ענק קומת כניסה פעילות זורמת
16:00 - 20:00
7-99
רדיו-אקטיבי רדיו אורנים 16:30, 17:30, 18:30  11-99
מתחם בית מרגולין – בית 55 (המתחם נסגר ב- 19:00)
פעילות מיקום שעות פעילות לגילאים
גלגלות ומשקלות: להפוך לחזקים יותר ברגע! יציאה עליונה של בית מרגולין פעילות זורמת
16:00 - 19:00
5-99
למה ביצה?( ערבית ועברית) חדר אוספים – כיתה 101 16:30 ,17:00,17:30 18:00, 18:30 7-99
מתגלגלים בטבע – גלגולים והתפתחות בבעלי חיים (ערבית ועברית) כיתה 204 16:30, 17:00, 17:30 18:00, 18:30 7-99
פיזיקה בחיי היומיום כיתה 302 16:30,17:00, 17:30 18:00, 18:30
7-99
סלסולי אצבעות: הטבעת טביעות אצבעות והסתכלות עליהן כיתה 304 פעילות זורמת
16:00 - 19:00
5-10
תחרות גולות: מה המסלול המהיר ביותר? לא מה שחשבתם! מסדרון קומה 3 פעילות זורמת
16:00 - 19:00
5-99


לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר