Contact Form

גיאוגרפיה ולימודי סביבה

​​​​תואר: B.Ed - בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
תעודה: תעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי (ניתן לעשות הרחבת הסמכה גם לביה"ס היסודי)​​
למה ללמוד גיאוגרפיה באורנים?

לימודי גיאוגרפיה וסביבה הינם מקצוע רב-תחומי, העוסק בחקירת פני כדור הארץ והמרחב שבני אדם חיים בו, מאפשר הכרת העולם בו אנו חיים על רקע המציאות של דחיסת הזמן והמרחב בעולם הגלובלי. 

Footer Mobile