פנייה לחוג

ראש המחלקה להוראת המדעים - ביולוגיה
פרופ' פיק אלה
טל' 04-9838817 
שעות הקבלה:
יום א' - 10:00-12:00

רכזת המחלקה להוראת המדעים - ביולוגיה
חגית הונה, טל' 04-9838819  

פרטי קשר
פקס מס': 9539608 - 04
מיקום במכללה:
המחלקה להוראת המדעים, בית הדומי - בניין 46, קומה ג'.

שעות הקבלה במזכירות המחלקה להוראת המדעים - ביולוגיה:
על פי תיאום אישי. ניתן לפנות למזכירות בדואר האלקטרוני או באמצעות התיבה שליד דלת המזכירות.

מען למכתבים
המחלקה להוראת המדעים - ביולוגיה, הפקולטה למדעים והוראתם, אוניברסיטת חיפה באורנים, דואר טבעון 3600600 .
Footer Mobile