פנייה לחוג

בכל נושא שהוא שקשור לחוג, 
מוזמנים לפנות לרכזת החוג לביולוגיה

חגית הונה
טלפון: 04-9838819

ניתן לתאם פגישת יעוץ אישית במשרד הנמצא בבית 46 (בית הדומי) 
קומה ג', במחלקה להוראת המדעים. 

Footer Mobile