טופס נייח

מסלול קבלה חליפי במקום פסיכומטרי

הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

דף זה מפרט את דרישות הקבלה לחוג למועמדים שאינם עומדים בדרישות מסלול  הקבלה הרגיל. במסלול החליפי ניתן להתקבל על בסיס הצלחה במבחן כימיה פנימי. בנוסף, בעת הקבלה ללימודים, ברשות המועמד צריכים להיות:

למבחן הכימיה הפנימי רשאים לגשת מועמדים שלמדו בקורס מכינת הכימיה. מועמדים ללימודים שברשותם ציון עובר (56) ומעלה בבגרות כימיה 5 יחידות פטורים מהשתתפות בקורס המכינה, וגם הם רשאים לגשת למבחן הכימיה הפנימי. 

אופי קורס מכינת הכימיה
קורס המכינה בנוי מהרצאות ותרגולים מוקלטים בהיקף של כ- 60 שעות אקדמיות; חומר רב לתרגול עצמי; ותרגילים מקוונים עם משוב אינטראקטיבי. 
יתרון המכינה המקוונת בכך שהיא מאפשרת גמישות בקצב הלימוד ובימים ובשעות הלימוד, תוך כדי קשר רציף עם המרצה הן דרך הדוא"ל והן במפגשים מקוונים בזום.

מבחן הכימיה הפנימי וסיווג המועמדים 2024
המבחן יתקיים במספר מועדים, בתאריכים הבאים:
17.4, 16.5, 17.6, 9.7, 1.8, 26.8 
23.9 – כניסה לרשימת המתנה 
משך הבחינה כשלוש שעות.
​ 
מועד אוגוסט הוא המועד האחרון המאפשר קבלה לחוג ללא רשימת המתנה, בכפוף לעמידה בכל שאר התנאים. הנבחנים במועד ספטמבר ייכנסו לרשימת ההמתנה.
כל סטודנט זכאי לגשת לעד שני מועדי מבחן כימיה פנימי. הציון האחרון קובע את סיווג המועמדים:
  • ציון של 75 ומעלה - קבלה לחוג במסלול לימודים רגיל.
  • ציון שבין 56-74 - קבלה לחוג כסטודנט במסלול מפוצל.
  • ציון מתחת ל 56 - לא תתאפשר קבלה. המועמד יוכל לנסות שנית בשנה הבאה.

מסלול הלימודים המפוצל
המסלול המפוצל משמעו פריסת הקורסים של שנה א' על פני שנתיים. שכר הלימוד של כל שנה מפוצלת יעמוד על 62.5% משכר הלימוד האוניברסיטאי הרגיל עבור שנה. 

תכנית הלימודים למסלול המפוצל:
שנה ראשונה של הפיצול:
סמסטר א':
מבוא לביולוגיה 
כימיה כללית ואי-אורגנית (כולל מעבדות)
מתמטיקה 1

סמסטר ב':
כתיבה מדעית 
כימיה אורגנית (כולל מעבדות)
מתמטיקה 2 

שנה שניה של הפיצול:
סמסטר א':
החי והצומח בסביבתם הטבעית 
זואולוגיה של חסרי חוליות  
פיזיקה א'

סמסטר ב':
החי והצומח בסביבתם הטבעית 
זואולוגיה של בעלי חוליות  
פיזיקה ב'

הרשמה ועלויות
כל מועמד שנרשם למכינה חייב להירשם במקביל לחוג דרך אוניברסיטת חיפה. שימו לב- נא לבחור את התחום ביולוגיה ואת החוג "הוראת המדעים-ביולוגיה-.B.Sc.-חד חוגי". יש להירשם עד שבוע לפני תאריך מבחן המכינה שאליו ניגשים. מומלץ להירשם לאוניברסיטה בימים פתוחים של האוניברסיטה/מכללת אורנים, המקנים הנחה משמעותית בדמי הרישום.

עלות קורס המכינה (הכוללת גם זכאות לשני מועדי בחינה) היא 800 ₪. מועמד שיתקבל כסטודנט ויתחיל ללמוד בחוג , יקבל 200 ₪ זיכוי מתוך שכר הלימוד של השנה הראשונה.

להרשמה ולתשלום לקורס המכינה , כולל המבחן.

מועמד בעל ציון עובר (לפחות 56) בבגרות של חמש יחידות כימיה יכול להתקבל ללימודים על בסיס הצלחתו בבחינה הפנימית בכימיה ללא צורך בהרשמה למכינה עצמה. במקרה כזה, חובה להביא צילום של תעודת הבגרות ביום הבחינה. עלות המבחן בלבד, ללא קורס: 50 ₪. 

להרשמה ולתשלום למבחן בלבד, נא פנו לרכזת החוג.


המשך תהליך הקבלה לחוג לאחר מבחן המכינה
מועמד שיעבור בהצלחה את מבחן הכימיה הפנימי עד ה 31/08/2024, ויעמוד בתנאי הקבלה הנוספים (בגרות, ציון סיווג באנגלית וציון מבחן יע"ל לפי הצורך), יקבל הודעת קבלה לחוג בכפוף לתשלום מקדמת שכר לימוד דרך מכללת אורנים עד ה 10/09/2024.
מועמד שישלים את דרישות הקבלה הנ"ל אחרי  ה 31/08/24 יכנס לרשימת המתנה ויתקבל לחוג על בסיס מקום פנוי. תשובות ישלחו בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

Footer Mobile