טופס נייח

מסלול קבלה חליפי במקום פסיכומטרי


מסלול קבלה חליפי במקום פסיכומטרי
*הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
שימו לב לסעיף ד' בתחתית הדף.

א. מסלולי קבלה:
ישנם שני מסלולי קבלה לחוג לביולוגיה באורנים:

1. מסלול קבלה רגיל
 • ציון פסיכומטרי 580 ומעלה.
 • בגרות מלאה ללא נכשלים הכוללת לפחות 8 יחידות מדעיות (ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה).
 • ציון בסיווג אנגלית ממבחן הפסיכומטרי או ממבחן אמיר/אמירם (מבחן ידע בשפה האנגלית).
 • ציון יע"ל 110 ומעלה (למי שלא נבחן בבגרות או בפסיכומטרי בשפה העברית).

2.  מסלול קבלה חליפי במקום פסיכומטרי 
ניתן להתקבל לחוג במצב שבו חסרות יחידות מדעים ו/או ציון פסיכומטרי על בסיס הצלחה במבחן כימיה פנימי בתנאי שברשות המועמד:
 • בגרות מלאה ללא נכשלים.
 • ציון בסיווג אנגלית ממבחן הפסיכומטרי או ממבחן אמיר/אמירם (מבחן ידע בשפה האנגלית).
 • ציון יע"ל 110 ומעלה (למי שלא נבחן בבגרות או בפסיכומטרי בשפה העברית).

ההכנה למבחן הכימיה הפנימי הינו באמצעות קורס מכינת הכימיה. הקורס הינו קורס מרוכז של כ- 60 שעות מוקלטות ומפגשי זום שבועיים עם המרצה לשם שאלת שאלות על החומר הנלמד.  
מועמד בעל ציון עובר (לפחות 56) בבגרות של חמש יחידות כימיה יכול להתקבל ללימודים על בסיס הצלחתו בבחינת המכינה בכימיה ללא צורך במכינה עצמה. במקרה כזה, חובה להביא צילום של תעודת הבגרות ביום הבחינה. עלות המבחן בלבד, ללא קורס: 50 ₪. 
הרשמה ותשלום למבחן בלבד כאן.

ב. סיווג המתקבלים על פי מבחן כימיה פנימי
מסלול הקבלה לחוג ייקבע על פי ציון מבחן הכימיה:
 • ציון של 75 ומעלה - קבלה לחוג כסטודנט מן המניין (מסלול לימודים רגיל).
 • ציון שבין 56-74 - קבלה לחוג כסטודנט במסלול מפוצל (פריסת הקורסים של שנה א' למשך שנתיים).
 • ציון מתחת ל 56 - לא תתאפשר קבלה. המועמד יוכל לנסות שנית בשנה הבאה.

כל סטודנט זכאי לגשת לעד שני מועדים. הציון האחרון קובע את מסלול הקבלה, כמפורט מעלה.
המסלול המפוצל משמעו לימוד שנה א במשך שנתיים בהם שכר הלימוד של כל שנה מפוצלת יעמוד על 62.5% משכר הלימוד האוניברסיטאי הרגיל עבור שנה. על פני שנתיים אלו, הקורסים יפרשו במתכונת הבאה:

שנה ראשונה של הפיצול:
סמסטר א':
מבוא לביולוגיה 
כימיה כללית (כולל מעבדות)
ומתמטיקה א

סמסטר ב':
כתיבה מדעית א
כימיה אורגנית (כולל מעבדות)
מתמטיקה ב 

שנה שניה של הפיצול:
סמסטר א':
החי והצומח של ישראל 
זואולוגיה של חסרי חוליות  
פיזיקה א'

סמסטר ב':
החי והצומח של ישראל 
זואולוגיה של בעלי חוליות  
פיזיקה ב'

ג. אופי מכינת הכימיה
 • קורס המכינה בנוי מהרצאות ותרגולים מוקלטים בהיקף של כ- 60 שעות אקדמיות; חומר רב לתרגול עצמי; ותרגילים מקוונים עם משוב אינטראקטיבי. יתרון המכינה המקוונת בכך שהיא מאפשרת גמישות בקצב הלימוד ובימים ובשעות הלימוד, תוך כדי קשר רציף עם המרצה הן דרך הדוא"ל והן במפגשים מקוונים בזום.
 • סילבוס המכינה   
 • עלות קורס המכינה (הכולל גם זכות לשני מועדי בחינה) הינו - 800 ₪. מועמד שיתקבל כסטודנט ויתחיל ללמוד בחוג , יקבל 200 ₪ זיכוי מתוך שכר הלימוד של השנה הראשונה.
  לחצו להרשמה ותשלום
 • הבחינה תתקיים במספר מועדים. ניתן להיבחן פעמיים לכל היותר. הציון האחרון הוא הקובע. בחינת אוגוסט הינה הבחינה האחרונה אשר תאפשר קבלה לחוג ללא רשימת המתנה, בכפוף לעמידה בכל שאר התנאים.

תאריכי הבחינות:
2.4
2.5
6.6
5.7
6.8
13.9
משך הבחינה כשלוש שעות

ד. תהליך הקבלה לחוג דרך המכינה
1.  כל מועמד שנרשם למכינה חייב להירשם במקביל לחוג דרך אוניברסיטת חיפה, (שימו לב- נא לבחור את התחום ביולוגיה ואת החוג "הוראת המדעים-ביולוגיה-B.Sc-חד חוגי" ) עד שבוע לפני תאריך מועד א' של המכינה אליו הוא ניגש. מומלץ להירשם לאוניברסיטה בימים פתוחים של האוניברסיטה/מכללת אורנים, המקנים הנחה משמעותית בדמי הרישום.
2.  כל מועמד שיעבור בהצלחה את מבחן המכינה עד לתאריך עד ה 31/08/2023 ויעמוד בתנאי הקבלה הנוספים יקבל הודעת קבלה לחוג בכפוף לתשלום מקדמת שכר לימוד דרך מכללת אורנים עד ה 10/09/2023.
3.  מועמד שלא השלים את תנאי הקבלה עד ה 31/08/23 (בגרות, יע"ל-למי שצריך, אמיר/ם, וציון פסיכומטרי או מכינה) יכנס לרשימת המתנה ויתקבל לחוג על בסיס מקום פנוי. תשובות ישלחו בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

Footer Mobile