Contact Form

ביולוגיה וסביבה

​​​​​​תואר: .B.Sc - תואר בוגר במדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה
וגם אפשרות לתעודת הוראה של משרד החינוך לעל יסודי בכיתות ז'-י' (בחירה)
​לימודי החוג לביולוגיה וסביבה הם חלק מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה.
מיקום הלימודים הוא בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית טבעון.

התואר מאפשר המשך ישיר ללימודי תואר שני בביולוגיה, רפואה ווטרינריה בארץ ובחו"ל. שילוב הלימודים לתואר .B.Sc בביולוגיה וסביבה עם לימודי חינוך מקנה לבוגרים תעודת הוראה של משרד החינוך לעל יסודי בכיתות ז'-י'.
 ​
הכירו את מאור מהחוג לביולוגיה וסביבה


הכירו את לינה מהחוג לביולוגיה וסביבה


ביולוגיה לומדים באורנים!
הכירו את החוג לביולגיה וסביבה באורנים



לחצו לצפייה בסרטונים נוספים
Footer Mobile