Contact Form

תנאי קבלה והרשמה

​מסלולי הקבלה ללימודים

1. מסלול קבלה רגיל

  • ציון פסיכומטרי 580 ומעלה.
  • בגרות מלאה ללא נכשלים הכוללת לפחות 8 יחידות מדעיות (ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה).
  • ציון בסיווג אנגלית ממבחן הפסיכומטרי או ממבחן אמיר/אמירם (מבחן ידע בשפה האנגלית).
  • ציון יע"ל 110 ומעלה (למי שלא נבחן בבגרות או בפסיכומטרי בשפה העברית).


2. אפיק קבלה יחודי לתקופת הקורונה
ניתן להתקבל לחוג במצב שבו חסרות יחידות מדעים ו/או ציון פסיכומטרי על בסיס הצלחה במכינת כימיה פנימית בתנאי שברשות המועמד:

  • בגרות מלאה ללא נכשלים.
  • ציון בסיווג אנגלית ממבחן הפסיכומטרי או ממבחן אמיר/אמירם (מבחן ידע בשפה האנגלית).
  • ציון יע"ל 110 ומעלה (למי שלא נבחן בבגרות או בפסיכומטרי בשפה העברית).

מועמד שהשלים את כל תנאי הקבלה (בגרות, אמיר/ם, יע"ל-למי שצריך, וציון פסיכומטרי או מכינת כימיה) עד ה 31/08/22 ושילם מקדמת שכר לימוד דרך מכללת אורנים עד ה-10/09/22 מבטיח את מקומו בחוג. מועמד שלא השלים את תנאי הקבלה עד ה 31/08/22 יכנס לרשימת המתנה ויתקבל לחוג על בסיס מקום פנוי. תשובות ישלחו בסמוך לתחילת שנת הלימודים.קורס מכינה בכימיה
ההזדמנות שלך להתחיל ללמוד ביולוגיה כבר בשנת תשפ"ג

מכינת הכימיה מהווה הזדמנות ייחודית לקבלה ללימודי ביולוגיה המקנים תואר ראשון B.Sc. של אוניברסיטת חיפה גם למי שלא הספיק לגשת לפסיכומטרי.  


ניתן לפנות - למרכז המידע וההרשמה בטלפון 3678* או להשאיר פרטים בטופס​ ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים הקשורים במשבר הקורונה והיציאה ממנו.
Footer Mobile