שם המכרז
מועד סיור במכללה
תאריך פתיחת המכרז
מועד אחרון להגשה
סטטוס
מוצג
פרטי המכרז
הערות למכרז
קבצים מצורפים