טופס נייח

תהליכי התערבות והכשרות

ליווי תהליכים קהילתיים בהתחדשות עירונית
תהליכי התחדשות עירונית מזמנים אתגרים חברתיים-קהילתיים לתושבים וותיקים, לתושבים חדשים, לחיבור ביניהם ולקשר עם הרשות המקומית ועם גורמים נוספים במרחב העירוני. שדמות מתמחה בליווי תהליכי בינוי קהילה בערים בהן מתקיימת התחדשות עירונית, הכוללים גיבוש תכנית פעולה עם כלל בעלי העניין ויצירת נרטיב משותף לשכונה וקהילה חזקה בעלת תחושת שייכות ומעורבות.

מסמכי יעוץ קהילתי בתכנון
בניית שכונות ויישובים חדשים אינה מסתכמת רק בתהליך פיזי או בהשלכות סביבתיות וכלכליות. להבט החברתי חשיבות גדולה בתהליך היצירה של קהילות חזקות, המציעות לחבריהן איכות חיים גבוהה בהווה ובעתיד. שדמות מציעה ידע בכתיבת מסמכי ייעוץ קהילתי לתכניות בינוי עיר (תב"ע), בהתאמה לקהילות ולתכניות הספציפיות שבדיון.

תהליכים קהילתיים בישובים בצמיחה דמוגרפית
סיוע בהתמודדות עם תהליכים קהילתיים בישובים כפריים מתחדשים.
בעשור האחרון נושא הצמיחה הדמוגרפית מעסיק את מרבית הישובים, בפרט במגזר הכפרי. ישובים בצמיחה נמצאים בתהליך שינוי, במודע או שלא במודע,
המעמיד את בעלי התפקידים מול אתגרים של שימור וחיזוק המרקם החברתי והחוסן הקהילתי-חברתי של הישוב.
מודעות ותכנון בשלבים השונים  מאפשרים לבעלי התפקידים להוביל את המהלך ולתושבים הותיקים והחדשים לחזק את תחושת השייכות לישוב.

גיבוש מנהיגות מקומית
הכשרות יישוביות ומתן כלים ישומיים וליווי צמוד ברשויות אזוריות ומקומיות, לשם גיבוש מנהיגות קהילתית מקומית.
תפקידן של הרשויות המקומיות לחזק את הישובים והשכונות בתחומן . עידוד מעורבות תושבים והגברת תחושת השייכות והאחריות למקום מגוריהם מהווים נדבך משמעותי בחיזוק.
רשויות הרואות את החשיבות בתהליכים אלו, בוחרות להכשיר מנהיגות מקומית ולהקנות לה תפיסה, שפה וכלים מעשיים לעשייה בונת קהילה.

בונים קהילות חיים
מחקרים שונים מראים כי עם התקדמות הטכנולוגיה והשינויים שעברו על החברה בעשורים האחרונים, מתרחשים תהליכים של התרופפות המסגרות הקהילתיות, ירידה ברמת ההון החברתי והיחלשות הסולידריות החברתית. אלה משפיעים על הבטים רבים, בהם איכות ותוחלת החיים, בריאות נפשית ופיזית, רמת תעסוקה ועוד ומהווים אתגר גדול לרשויות המקומיות, לארגונים ולתושבים עצמם.
מודל שדמות לבינוי קהילה הינו כלי המאפשר לייצר מסגרות השתייכות קהילתיות וחברתיות, אשר יחזירו מרכיבים שונים שנעלמו או נחלשו בעת המודרנית.

שולחנות עגולים רב מגזרים מורכבים
תהליכים רבים מורכבים ממספר שותפים בעלי עניין ממגזרים שונים, הנבדלים זה מזה במטרות, אופני פעולה ומניעים.
לעיתים קרובות יש צורך בגוף מתווך, אשר ייצר מרחב משותף ומוסכם לקידום שיח, המחבר בין בעלי העניין. אנו בשדמות מתמחים ביצירת אמון ובהובלת תהליכים ותחומים המורכבים משותפויות רב-מגזריות.

רכזי קהילה  במגזר הציבורי, בארגונים חברתיים ובמגזר העסקי
ארגונים רבים פועלים היום בתוך קהילות ורואים בחברי הקהילה שותפים הכרחיים לעשייה. לשם כך יש צורך בהבנה, התמקצעות ורכישת כלים לעבודה עם ובתוך קהילה. לשדמות המומחיות במתן ידע וכלים מקצועיים לבעלי תפקידים, המעוניינים להתמחות ולקדם תחום זה בארגונם.

בעלי תפקידים  במערכות קהילתיות (חינוך חברתי, צעירים, תרבות, גיל שלישי ועוד)
רכזים בתחומים שונים ביישובים, שכונות ורשויות מקומיות נדרשים להתמקצעות הכוללת חידוד תפישת התפקיד, בניית חזון, רתימת אנשים, עבודה עם תושבים לאורך זמן ועוד. אנו בשדמות מתמחים בהכשרה הכוללת מרכיבים מקצועיים אלה, תוך שילוב תכנים מגוונים אשר יעניקו לרכזים ידע, כלים ומרחב להתייעצות והתנסות.

נוער וצעירים 
תהליכי עומק של ליווי מנהל יחידת נוער וצוותו: הדרכה, הכשרה וליווי לאורך השנה, לימוד של תכני בינוי קהילה ומתן כלים לעבודה בשטח ועוד. התכנים עוסקים במאפייני גיל והתפתחות, עקרונות החינוך החברתי, הכרת שדה הפעולה על שותפיו השונים, עבודה בגישת הנכסים המקומיים, כלי הנחיה ועוד.

פורומים לקהילות מקצועיות
פורום מקצועי הנו כלי ליצירת קהילת עמיתים, להחלפת רעיונות ודעות, להתייעצות וללמידה.הובלת פורום דורשת מיומנות וחיבור עדכני לעולמות הקהילה בשטח ובאקדמיה, הנלמדים בהכשרות לליווי פורומים מקצועיים שמעבירה שדמות.  

חינוך בונה קהילה
מערכת החינוך ככלל ובית הספר בפרט, הנם סוכני חיברות מרכזיים ומהווים  גורם המעצב לכידות חברתית ומזמן מנגנונים של מפגש, מגע וקשר בין יחידים, דבר ההופך את מערכת החינוך לשחקן מרכזי בתהליכי השינוי בקהילה.
"חינוך בונה קהילה" מזמן נקודת מבט המתמקדת ביחסי הגומלין שבין בית הספר והקהילה שבתוכה הוא פועל: באיזו מידה משפיעה הקהילה על בית הספר ובאיזו מידה משפיע בית הספר על הקהילה שסביבו.
תהליכי "חינוך בונה קהילה" פועלים עם צוות בית הספר, תושבי השכונה, השלטון המקומי וארגונים נוספים במרחב. במסגרת זו מתורגמים צרכים, רצונות, מאווים ואתגרים של תושבי הקהילה בה ממוקם בית הספר לזהות משותפת, תכניות ופעילויות במגוון תחומים.

הכשרות לבכירים בתחום האחריות החברתית בארגונים עסקיים
בעולם שבו "מדברים" קהילה אנחנו יודעים לעשות. התמקצעות חברתית וקהילתית, לארגונים החושבים קדימה. רכישת שפה וכלים לפעולה משמעותית של הארגון ועובדיו בקהילה ועם הקהילה.

ליווי אישי של בכירים ומקבלי החלטות בתחום הקהילה
כחלק מתהליך רחב יותר של הבנת חשיבות הקהילה בארגונים וברשויות, אנו מציעים תהליך אשר יעניק תפיסות, כלים וליווי אישי, שמטרתם קידום ההיבטים הקהילתיים בתוך ארגון או בתחומי הרשות המקומית.

במסגרת לימודי החוץ אנחנו מציעים לעוסקים בתחום הקהילה או לאלה המעוניינים להשתלב בעשייה קהילתית באופן מקצועי, כלים תאורטיים ויישומיים במספר קורסים:

גינון קהילתי
גינות קהילתיות הפכו בעשור האחרון למרכז יישובי קהילתי, הנתמך על ידי הרשות המקומית וארגוני חברה אזרחית. איש המקצוע המלווה את הפעילות בגינה הקהילתית נדרש להתמחות כפולה – ידע חקלאי גינוני וכלים לפעולה עם קהילה. בהמשך לינק רלונטי לאתר לימודי חוץ - נירית
הקורס מציע התמחות בשני צירים אלה באופן שמכשיר את בוגר הקורס לפעולה בשדה חדש ומתפתח זה.

מנחה בינוי קהילה
לאור שינויים גדולים באורחות החיים, תהליכי עיור מוגברים והחלשות התא המשפחתי, אנחנו חיים בעידן שבו אנשים מחפשים את ההשתייכות הקהילתית ומקימים זירות קהילתיות בתוך מרחבי מגורים. מה שבעבר התבצע לרוב באופן טבעי, מחייב כיום התמחות מתעדכנת, המבוססת על ניסיון בשטח וחיבור לאקדמיה, בתהליך המסייע לבניית קהילות בעלות חוסן קהילתי גבוה.
הקורס מציע הבנה מעמיקה של מרכיבי החוסן הקהילתי  ומחדד מיומנויות ליווי והנחיה של מנהיגים ומנהלים בקהילות קיימות ומתהוות. משולבים בו כלים מתחום הייעוץ הארגוני, הנחיית הקבוצות, הגישור והעבודה הקהילתית ומטרתו להכשיר את הסטודנט להובלת תהליכי בינוי קהילה במסגרות השונות בהם הוא פועל.

מנהלי קהילה במרחב הכפרי
המרחב הכפרי נמצא בשינוי מתמיד, המזמן אתגרי צמיחה והסתגלות, פיתוח מנהיגות מקומית וסוגיות חברתיות ואישיות שונות. תהליכי השינוי דורשים מיומנויות וידע עדכניים ומקצועיים, הנדרשים לביצוע תפקידים שונים במרחב זה.
תכנית  הלימודים  נותנת  מענה לשינויים ולאתגרים השונים במרחב הכפרי באמצעות הקניית ידע תאורטי ויישומי,  אשר מעשיר ומחזק את הכלים והמיומנויות של בעלי תפקידים במרחב ומוסיף לחיזוק החוסן הקהילתי של היישובים בהם הם פועלים.

Footer Mobile