פעילויות הפורום למאבק בגזענות

​​אורנים​​

פעולות הפורום עד סוף שנת הלימודים -  תשע"ה:

 • מפגשי לימוד ודיון של הפעילים לליבון סוגיית הגזענות וסכנותיה
 • ייזום קורס בנושא הגזענות, במסגרת החוג לחינוך חברתי קהילתי 
 • יצירת סרטים קצרים המתעדים חוויות של גזענות והדרה שחוו סטודנטים
 • פרויקט כניסה לכיתות, במסגרתו מעלים הסטודנטים על הכתב עדויות ומחשבות שונות הקשורות בחוויות שחוו ושקשורות לתפיסתם לגזענות. 
 • הקמת צוות תגובות, שגיב בשם הפורום על אירועי שנאה בצפון ובמערכת החינוך.
 • הקמת מיצג בספריה המבוסס על הסרטים שהופקו ע"י הפורום אשתקד.
 • 'קמפיין' נגד גזענות, שיפיץ את דבר הפורום ברשת ובמכללה באמצעים שונים.
 • יסוד תכנית ברדיו אורנים שתעסוק בנושא ותחשוף את הפעילות הנעשית באורנים.
 • אירועים כלל מכללתיים:

  מרץ - השקת המיצג סמוך לתאריך של היום הבינ"ל למאבק בגזענות (21.3);
  יוני - אירוע מרכזי לכל המכללה, בהובלת הקורס 'מדיאלוג לפעולה'.

 

Footer Mobile