Contact Form

שדמות – מרכז למנהיגות בקהילה

שדמות - מרכז למנהיגות בקהילה

אודות שדמות מרכז למנהיגות בקהילה
​​
חוסן חברתי וקהילתי הנם מרכיבים חיוניים באיכות החיים של הפרט וחשובים גם לחוסנה של המדינה.
החשיבות נובעת מתהליכים של שינוי פיזי וחברתי בישראל ובעולם, המביאים להחלשת הקהילה ומגבירים קונפליקטים בין ובתוך קבוצות באוכלוסייה.
בצד אלה קיים צורך עז של הפרט לחוש שייך, מעורב, משמעותי ומשפיע בחברה בה הוא חי... המשך קריאה​

 

 

forumforumhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/forum.jpgבונים קהילותעם פורום עמיתיםFalse
new-lidnew-lidhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/new-lid.jpgבונים קהילותעם מנהיגים חדשיםFalse
orgorghttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/org.jpgבונים קהילותעם ארגוניםFalse
rashutrashuthttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/rashut.jpgבונים קהילותעם רשויותFalse
yangyanghttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/shdemot-center/slider/yang.jpgבונים קהילותעם צעיריםFalse

Footer Mobile