מחקרים

​Journal of Multilingual and Multicultural Development
‘Getting to know ‘them’ changed my opinion’:
intercultural competence among Jewish and Arab
graduate students
Lilach Lev Ari & Rabia Husisi-Sabek
Read more
סוגיות חברתית בישראל
כתב-עת בנושא חברה
להמשך קריאה

"יש פה משהו שמאפשר": 1 סטודנטים יהודים ו"אחרים" בתכניות
התואר השני במכללת אורנים
דינה לרון ולילך לב ארי
להמשך קריאה


קרופניק-גוטליב, מ' ווידרגור, ח' (2012).
תפיסת מורים יהודים וערבים את ההבדלים בין תלמידים מחוננים ומצטיינים  ודרכי ההוראה במסגרות אלו. קריית טבעון: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה.
להמשך קריאה​​

​לב ארי, ל' ולרון, ד' (2012). 
מרחב לימודי מרובה תרבויות בתכניות התואר השני באורנים: גורמים המסבירים עמדות כלפי רב-תרבותיות בקרב הסטודנטים. קריית טבעון: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה.

​מיטלברג, ד' ופורגז, ה' (2009).
עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה. קריית טבעון: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה.

​ראיונות הקבלה בערבית - מה חושבים הסטודנטים הערבים על תהליך הקבלה ועל השתלבותם במכללה? 
مقابلات القبول باللغة العربية- أفكار الطلاب والطالبات العرب على اجراءات القبول وعلى انخراط الطلاب العرب في والكلية
ד"ר רבאח חלבי

צרכי סטודנטים ערבים במכללה להוראה ומידת קליטתם בה
ד"ר מרי תותרי

נוכחוֹת נפקדוֹת הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית - תמונת מצב
حاضرتان غائبتان الحرم الجامعي الإسرائيلي وتعامله مع اللغة والثقافة العربيتيْن صورة الوضع
ת'אאר אבו ראס, יעל מעין

מדיניות המכללות היהודיות לקליטת סטודנטים ערבים
ד"ר מרי תותרי
מה לומדים סטודנטים יהודים וערבים אלה מאלה?
ד"ר יאיר בוימל, ד"ר עירית זאבי, ד"ר מרי תותרי
Footer Mobile