אתר אישי

מנור מירב

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית


מומחיות אקדמית

התמודדות במצבי חירום ולחץ, התפתחות מקצועית והדרכה של יועצים, ילדים ונוער בסיכון והדרה, שימוש לרעה בסמים ואלכוהול


coping with stress, hazard and emergency state, Educational counseling at mentoring and professional development, high risk children and adolescent, drugs and alcohol substence abuse