טלפונים שימושיים

מרכז מי​דע והרשמה 3678*
מרכז שירות לסטודנט 04-9838777
אגודת הסטודנטים 04-9539612
מזכירות דיקנאט הסטודנטים 04-9539627
מנהל סטודנטים תואר ראשון מסלול גיל הרך 04-9838784
מנהל סטודנטים תואר ראשון מסלול חינוך מיוחד 04-9539687
מנהל סטודנטים תואר ראשון מסלול על יסודי 04-9838823/935
מנהל סטודנטים תואר ראשון מסלול יסודי 04-9838940
מנהל סטודנטים הכשרת אקדמאיים להוראה 04-9838841/940
מנהל סטודנטים תואר שני הפקולטה ללימודים מתקדמים 04-9838933/762
ק.מ.ה - המרכז לקהילה, מנהיגות והשראה 04-9539669/6
ק.מ.ה - לימודי חוץ 04-9539669
מזכירות הפקולטה למדעי החברה והרוח 04-9838832/975
מזכירות הפקולטה לחינוך  04-9838878/891/794 9539636- 04
מזכירות המכון לאמנות 04-9838750/975
מזכירות החוג לביולוגיה 04-9838819
מזכירות החוג למתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב 04-9838828
ספריה תמיכה 04-9838723
שכר לימוד 04-9838862
קופת אורנים 04-9838862
מעונות 04-9838755 ​​
מר​כז מידע והרשמה 3678*
מרכז שירות לסטודנט 04-9838777
אגודת הסטודנטים 04-9539612
מזכירות דיקנאט הסטודנטים 04-9539627
מנהל סטודנטים תואר ראשון מסלול גיל הרך 04-9838784
מנהל סטודנטים תואר ראשון מסלול חינוך מיוחד 04-9539687
מנהל סטודנטים תואר ראשון מסלול על יסודי 04-9838823/935
מנהל סטודנטים תואר ראשון מסלול יסודי 04-9838940
מנהל סטודנטים הכשרת אקדמאיים להוראה 04-9838841/940
מנהל סטודנטים תואר שני הפקולטה ללימודים מתקדמים 04-9838933/762
ק.מ.ה - המרכז לקהילה, מנהיגות והשראה 04-9539669
ק.מ.ה - מנהל סטודנטים 04-9539669
מזכירות הפקולטה למדעי החברה והרוח 04-9838832/975
מזכירות הפקולטה לחינוך  04-9838878/891/794 9539636- 04
מזכירות המכון לאמנות 04-9838750
מזכירות החוג לביולוגיה 04-9838819
מזכירות החוג למתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב 04-9838828
ספריה תמיכה 04-9838723
שכר לימוד 04-9838862
קופת אורנים 04-9838862
מעונות 04-9838755​
Footer Mobile