טופס נייח

תכנית מסעות - תואר ראשון בגיאוגרפיה ובחינוך בלתי פורמאלי​

תואר: תואר ראשון (B.ed) דו-חוגי בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה ובחוג לחינוך חברתי-קהילתי
תעודה: תעודת הוראה בגיאוגרפיה לבית הספר העל יסודי, תעודת עובד חינוך- למסגרות החינוך הבלתי פורמלי ואפשרות לתעודת הוראה בשל"ח. 
האם זה מתאים לי?

  • אני רוצה לימודים המשלבים עשייה חברתית וסביבתית?
  • אני רוצה ללמוד בדרך חדשנית השונה מכפי שלמדתי?
  • אני רוצה ללמוד ולהשתלב בצוותי חשיבה?
  • אני רוצה לפעול למען החברה והסביבה?

אם עניתם בחיוב פנו אלינו!
רציונל ומטרות התוכנית
תכנית מסעות יושבת בחוגים לגיאוגרפיה וחינוך חברתי קהילתי במכללת אורנים. התכנית הינה תכנית לחינוך גיאוגרפי, אזרחי וסביבתי במכללת אורנים ומטרתה להכשיר בתהליך למידה מאתגר את אלה המזהים עצמם כאנשי חינוך ואנשי הוראה לעשייה בשדה החינוכי והסביבתי. מטרת התכנית היא ליצור שדרת מנהיגות חינוכית-סביבתית-חברתית איכותית, אשר תשתלב בתפקידים משמעותיים במערכות החינוך, בארגונים סביבתיים במגזר הציבורי ובמגזר השלישי.  

קהל היעד של התוכנית
בוגרי מכינות קדם צבאיות, מורות חיילות, בוגרי החברה להגנת הטבע, בוגרי חוגי סיור, מדריכי טיולים, בוגרי שנת שירות, אוהבי הארץ והסיור בה. 


הלמידה בתוכנית מגוונת וייחודית
סמינרים, כנסים וימי עיון, סדנאות, קורסים מרוכזים; קמפוסים מחקריים בארץ ובחו"ל; שותפויות ועבודה עם ארגונים חוץ-אקדמיים חברתיים וסביבתיים מהמגזר הציבורי ומהמגזר השלישי.
מבנה התוכנית: ארבע שנות לימודים; שני ימי לימודים מלאים – יום שני ויום שישי; קורסים מרוכזים בצמידות לסמסטר האקדמי ; בשנה השלישית - חצי יום נוסף בבית הספר; מסגרת לימודים קבוצתית ("קהילת לומדים"). 


צירי התוכן של התוכנית ורשימת קורסים כללית

התוכנית יושבת בתוך שני חוגים לתואר ראשון – החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לחינוך חברתי קהילתי, ומחזיקה ב- 4 צירי תוכן:
תואר ראשון בגיאוגרפיה - תכנית מסעות
​להלן פירוט צירי התוכן של התוכנית:

תכני הגיאוגרפיה מתחלקים לשניים – ציר הגיאוגרפיה הפיזית וציר הגיאוגרפיה החברתית.
חלוקה נוספת היא בין קורסים העוסקים בישראל ולימודי ארץ ישראל ובין קורסים העוסקים בתופעות עולמיות.

  • הציר הגיאוגרפי-פיזי: עוסק בתחומי האקלים, הגיאומורפולוגיה, הגאולוגיה, האקולוגיה, יחסי אדם סביבה, שמירת טבע, קיימות וסביבה. בתוך תחום זה נלמדים גם תחומי המיפוי וה –GIS.

מבין הקורסים שילמדו: יסודות האקלים ואקלים א"י, מבוא לגאומורפולוגיה, מבוא לגיאולוגיה, צפונות כדור הארץ, גיאולוגיה של ארץ ישראל, אקולוגיה עירונית, אדם וסובב בנגב, אקולוגיה ושמירת טבע ועוד.  

  • הציר הגיאוגרפי-חברתי: עוסק בפן של האדם במרחב ובתוכו תחומי הגיאוגרפיה החברתית הכוללת הגירה, דמוגרפיה, יחסי מרכז-פריפריה, עירוניות, המרחב הכפרי, קהילה ומרחב, מגדר ומרחב, קהילות וקבוצות במרחב ותחומים רחבים נוספים. בציר התוכן הגיאוגרפי-חברתי נלמדים תחומי הגיאוגרפיה הפוליטית, גיאוגרפיה של מגדר, גיאוגרפיה של המזרח התיכון, גיאוגרפיה היסטורית, וגיאוגרפיה של ארץ ישראל.


מבין הקורסים שילמדו: מבוא לגיאוגרפיה חברתית, גיאוגרפיה עירונית, מבוא לגיאוגרפיה פוליטית, אוכלוסיות ועמים חוצי גבולות במזרח התיכון, קהילות מתבדלות בארץ ובעולם, מיעוטים בישראל, סוגיות בתכנון המרחב הישראלי, גבולות ארץ ישראל – עבר, הווה ,עתיד, נשים בישראל- מגדר ומרחב ועוד.

  • הציר הגיאוגרפי-רגיונלי: שני צירי התוכן מתחברים על ידי קורסים, מסעות וקמפוסים מחקריים בארץ לתוך מבט רגיונלי המחבר את הציר הסביבתי והציר החברתי מלמד על המקום ומתמקד בלימודי ארץ ישראל.

מבין הקמפוסים: קמפוס חו"ל (כל שנה יעד אחר), קמפוס אילת, קמפוס מדבר יהודה, קמפוס חופים, קמפוס גולן, קמפוס סוגיות סביבתיות במרחב העירוני, קמפוס אדם וסביבה במדבר, קמפוס חברה ישראלית, קמפוס רגיונלי ברמות מנשה, גיאוגרפיה רגיונלית של צפון הארץ, קמפוס עמקים, קמפוס קהילות ייחודיות בישראל ועוד.

במקבץ תכנים זה יושבת ההכשרה לתעודת ההוראה בגיאוגרפיה והיא כוללת קורסי דידקטיקה של הגיאוגרפיה, קורס הסיור הלימודי ולמי שירצה קורס הכנה לתעודת ההוראה בשלח.

החינוך החברתי-קהילתי מחולק למספר תחומים:
החינוך הבלתי פורמאלי, נוער בסיכון, תחומי הטיפול וטיפול בסביבה ובמרחב הפתוח, מנהיגות ואקטיביזם. תחום המנהיגות והאקטיביזם מחולק לשלושה צירי ידע מרכזיים: פיתוח מנהיגות (של עצמי ושל הסביבה); חברה וקהילה - היכרות מעמיקה עם הזירה החברתית קהילתית על מרכיביה משאביה ואתגריה; השפעה - עיצוב תודעה והקניית מיומנויות.

מבין הקורסים המרכזיים שילמדו בתוכנית: מבוא לחינוך בלתי פורמלי, מבוא לגישה קהילתית וקהילה מתאוריה למעשה, קורס פיתוח זהות, הובלת שינוי ואקטיביזם חברתי, מבוא לקבוצה ארגון וקהילה, מבוא לתהליכי התפתחות והתבגרות, מבוא לעבודה חינוכית עם נוער בסיכון, מנהיגות כפרקטיקה חברתית, שיתוף פעולה כאסטרטגית מפתח לאנשי חינוך, גוף ונפש – דרמה ותרפיה בטבע, עולמו של הילד עם המוגבלות, התמודדות עם אפליה וגזענות בחינוך החברתי קהילתי, ילדים ונוער החיים בעוני, חינוך חברתי במרחב הביוספרי, קהילה וסביבה במרחב החינוכי, מרכז ופריפריה – זהות וקבוצה ועוד.

במקבץ תכנים זה יושבת ההכשרה לחינוך ולתעודת ההוראה והיא כוללת קורסי מבוא מתחום החינוך, קורסים מתקדמים בחינוך וקורסי דידקטיקה של ההוראה. ציר תוכן זה מתמקד במערכת החינוך הפורמאלי ומשלים בעצם את ציר התוכן העוסק במערכת החינוך החברתי קהילתי והחינוך הבלתי פורמאלי.
מבין הקורסים המרכזיים: פילוסופיה של החינוך, מערכת החינוך הציבורית והפרטת מערכת החינוך, חינוך חברתי קהילתי, אלטרנטיבות בחינוך, חינוך לסביבה וקיימות במערכת החינוך הפורמאלית ועוד.

Footer Mobile