טופס נייח

חזון אורנים

רוח אורנים, שליחות ומטרות, 2016:
טיוטה לשיחה, דיון ושינויים מתמידים.
 
רקע ​
אורנים, מכללה אקדמית לחינוך, היא מוסד להשכלה גבוהה המעניק תואר ראשון ותואר שני למחנכים במגוון רחב של תחומים ומקצועות, ממדעי הרוח והחברה ועד מדעים מדויקים ומדעי הטבע. אורנים נוסדה עם הקמת המדינה על ידי התנועה הקיבוצית, על גבעה ירוקה וקסומה, מתוך אמונה בכוחו של החינוך ליצור חברה מתוקנת על יסוד השכלה, ערכים ואהבת הזולת, הארץ והמדינה. אורנים מקיימת מסורת של איכות ומקצועיות המבוססת על ערכי כנות ופתיחות, פשטות וצניעות, מתן אמון ורגישות, ופועלת מתוך מודעות להקשרים אקטואליים ובאמצעות חשיבה ביקורתית. היא בעלת מוניטין בשל בקיאותה בשדה החינוך, יכולת תגובתה לרחשי ה"שטח" וצמיחת התאוריה והמחקר מן הפרקטיקה.
 
רוח אורנים (vision) ​
אורנים היא בית לאנשים הרואים בחינוך את ייעודם. בליבה קהילת מחנכים ויוצרים, הוגים וחוקרים, אנשי אקדמיה, ספר ומעשה, הפועלים בהתמדה בשדה החינוכי כדי לבסס חברה ישראלית לומדת, הגונה, שוויונית וצודקת, כלשון מגילת העצמאות. אורנים היא בית יוצר בו חוויית לימוד אקדמית מוקפדת ותובענית מתרחשת בשגרת חיים של שותפות אזרחית, בקמפוס רב-תרבותי המעודד ריבוי זהויות. היא יוצרת זיקה בין ישראל לבין העולם והתפוצות על ידי יחסי גומלין שוויוניים ומחנכת לאהבת הדעת ולהשכלה, לאורח חיים מכיל (inclusive), לחיי יצירה ולאחריות סביבתית וקהילתית.
 
שליחות​ (mission) ​
אורנים תשאף להשפיע על החברה הישראלית ולהביא לשינוי חברתי ושיפור איכות החיים באמצעות הכשרת מחנכים מובילים בקהילותיהם, ליוויים וקידומם, ובאמצעות רשת קשרים ענפה ושיתופי פעולה בין המכללה לבתי ספר וקהילות מקומיות. אורנים תהיה מרכז ארצי ובינלאומי של ידע, חקר ודיון, בית גידול אלטרנטיבי לצמיחת פדגוגיה עדכנית, לימוד אקטואלי והובלת עשייה חברתית-סביבתית. אורנים תפעל לביסוס עקרונות מוסר אוניברסליים של כבוד האדם במוסדות חינוך על ידי הובלת תהליכים ממושכים המאפשרים הגשמת פוטנציאל וייעוד לכל אדם וביסוס קהילות מקומיות מכילות ומשכילות.

מטרות ​
​תכניות לימודים והכשרה
1. שינוי דרכי ההוראה ותכניות לימודים בתחומי הדעת, כך שיהיו מאתגרות בנושאיהן, אינטגרטיביות באופיין, אקטואליות לתרבות וחברה.
2. שינוי תכניות ההכשרה להוראה בהתאם לתאוריות למידה, פדגוגיה וטכנולוגיה חדשניות, תוך רגישות להבדלים אישיים ותרבותיים, חיבור ל"שדה", וסינרגיה בין תחומי דעת ובין מסלולי ההכשרה, במטרה לטפח מחנך רפלקטיבי בעל ידע, יכולת רגשית וארגז כלים מעשי, המסוגל להנהיג קבוצת לומדים בעלת שונויות רבות (diversity) באופן פלורליסטי.
3. יצירת שיח מכללתי בין מרצים ובין סטודנטים, שיח אשר יהווה modeling למחנכים בבתי הספר, כביטוי לקהילה לומדת המודעת לסביבתה הרב-תרבותית ולעולם של תקשורת רב ערוצית, ידע זמין ומיומנויות המאה ה-21. עידוד יצירתיות, סקרנות ולמידה עצמית אצל מרצים וסטודנטים.
 
סגל ​
1. בניית קהילה של סגל אשר אנשים מרגישים כלפיה שייכות ואחווה ומסגרת ראויה להתפתחות.
2. טיפוח סגל מרצים איכותי מבחינה מקצועית ואקדמית, מצטיין בהוראה ובמחקר, ברוחב אופקים ובסקרנות אינטלקטואלית, בחשיבה ביקורתית, בפתיחות לעולם ובעשייה קהילתית.
3. קידום הוראה ומחקר של סגל אקדמי מנוסה לצד גיוס, מיון, הכשרה וטיפוח סגל צעיר. עידוד מרצים לתרבות מחקרית בחינוך, בהשתתפות, יוזמה, וקשירת יחסים עם מוסדות מחקר והוראה בארץ ובעולם.
 
סטודנטים ​
1. יצירת קהילות מצטיינות של מתכשרים להוראה הנטועים בשדה החינוך ומודעים לבעיות השעה ולרוח התקופה, הראויים להיות דור העתיד של מחנכים במדינת ישראל.
2. יצירת תהליכי מיון ובקרה קפדניים ומורכבים ותנאי סף גבוהים לקבלת מועמדים ראויים וכן וקריטריונים ברורים לליווי, להערכה, לתמיכה, להתקדמות ולהפסקת לימודים במטרה להעלות את רמת החינוך בישראל.
3. יצירת קמפוס בינלאומי המכיל לומדים מכל העולם, היהודי והכללי, לתקופות משתנות באורכן ובתכנים האקדמיים.
4. יצירת תכנית לימודים מעודכנת מבחינה טכנולוגית ותקשורתית, מגוונת וגמישה מבחינת דרכי ההוראה, גודל הכיתות, מקום וזמן הלימוד, אופני התקשורת והלמידה מרחוק.
 
לימודים מתקדמים ​
1. טיפוח למידה לכל החיים, לאורך הנתיבה המקצועית של בוגרי תכניות ההכשרה להוראה.
2. פיתוח וביסוס תכניות לתואר שני עם תזה, תומכות חינוך, חברה וקהילה.
3. פיתוח תכניות לתלמידי חו"ל, בנושאים הקשורים לחינוך, חברה ותרבות ישראל.
4. פיתוח תכניות לתואר שלישי יישומי.
 
הערכות למודל ות"ת (ועדה לתכנון ותקצוב), תוך בחינת המשמעויות: ​
1. ארגון ומבנה מנהלי וכספי, שינוי מודל התקצוב.
2. ארגון חוגים, פקולטות ותכניות לימודים, כולל מיזוג תחומים, הגדלת כיתות ועוד.
3. שיפור תנאי ההעסקה של סגל אקדמי וקידום אקדמי ומחקרי.
4. הגדלת מספר הלומדים וייצוב מינימום הכרחי של FTE.
 
מעורבות ואחריות בחברה ​
1. עידוד פעילות של סטודנטים בקהילות מגוונות, בעיקר בצפון הארץ, כחלק מהקוריקולום ומחוצה לו.
2. הידוק הקשר "אקדמיה-שדה" עם מוסדות החינוך והרשויות המקומיות, מתוך הקשבה הדדית ועל יסוד יחסים בין ארגונים אוטונומיים, אחראיים ובעלי דרך ברורה.
 
מוניטין אורנים ונראות ציבורית​ ​
1. ייחוד אורנים מבחינה ארצית ובינלאומית, כמרכז ערכי ואטרקטיבי בצפון הארץ.
2. מיצוב אורנים כבחירה ראשונה בין מוסדות השכלה גבוהה בתחומי החינוך.
3. נראות ברורה ועקבית בתכניה ובסגנונה באמצעי התקשורת והגברת מעורבותה של המכללה בשיח הציבורי. ​​
Footer Mobile