Contact Form

של"ח וידיעת הארץ

​​​
תעודה: תכנית של"ח וידיעת הארץ, תעודת הוראה שנייה​ ​​
קהל היעד - סטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון ותעודת הוראה בחוגים: גיאוגרפיה, לימודי א"י, היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה, ארכיאולוגיה, מקרא וביולוגיה. בוגרים בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בחוגים הנ"ל.

הוראת של"ח מרכזת בבתי הספר את מכלול הפעולות החינוכיות המתקיימות בתחומי ידיעת הארץ והזיקה אליה. הוראת המקצוע מתאפיינת בפעילויות רבות המשלבות פעילות חוץ כיתתית מגוונת עם הוראה בכיתה. הפעולות בשדה משלבות חינוך סביבתי, לאומי חברתי ומפגישות את תלמיד השל"ח באופן בלתי אמצעי עם מערכות נוף-אדם בסביבתו הקרובה והרחוקה...​  המשך קריאה​

Footer Mobile