לוח השנה האקדמית תש"ף (2019 – 2020)

במסגרת לוח השנה האקדמי (המפורט מטה) מכללת אורנים, כמכללה רגישת תרבות, מכבדת את החגים הקדושים לסטודנטים ולמרצים הבאים בשעריה. 

לפרטים על מועדי החופשות בתקופת החגים הקדושים של אוכלוסיות היעד השונות ועל מדיניות ההיעדרות משיעורים במהלכם - לחצו לצפייה

Footer Mobile