לוח השנה האקדמית תשפ"ב (2021 – 2022)

במסגרת לוח השנה האקדמי (המפורט מטה) מכללת אורנים, כמכללה רגישת תרבות, מכבדת את החגים הקדושים לסטודנטים ולמרצים הבאים בשעריה. 

לפרטים על מועדי החופשות בתקופת החגים הקדושים של אוכלוסיות היעד השונות ועל מדיניות ההיעדרות משיעורים במהלכם - לחצו לצפייה

נוכחות / היעדרות משיעורים במועדים של חגים קדושים/צום הם בהתאם לפירוט המופיע בתקנון הסטודנטים לתואר ראשון (עמ' 11 בתקנון – סעיף ד'1 – חובת נוכחות)

כעיקרון, מרצה לא יבטל שיעור/ים בגין החגים הנ"ל. סטודנטים שייעדרו מחויבים להשלים את הנלמד. 

מרצה שיבטל שיעור/ים בגין חג קדוש שלו עצמו, יודיע על כך באמצעות הטופס​ המקוון באתר הסגל האקדמי.

לוח שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב – 2022 2021
Footer Mobile