תשפ"ג 2022 - 2023


מכללת אורנים, כמכללה רגישת תרבות, מכבדת את החגים הקדושים לסטודנטים ולמרצים הבאים בשעריה.
כעיקרון, מרצה לא יבטל שיעור/ים בגין החגים הקדושים אלא בגין חג קדוש של עצמו.
במקרה זה יודיע על כך באופן מקוון באמצעות הפורטל.
סטודנטים שייעדרו מחויבים להשלים את הנלמד.
Footer Mobile