פיתוח התקנה ותחזוקה של אתר האינטרנט עבור מכללת אורנים 06-2228/06/202205/09/2022 12:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
מכרז שירותי השגחת בחינות 06-2202/06/202212/07/2022 11:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
מכרז שירותי ליסינג תפעולי 3-2229/03/202210/05/2022 12:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
הזמנה להציע הצעות מספר 02-2022 לאספקת חשמל מיצרנים פרטיים עבור מכללת אורנים13/02/202209/03/2022 11:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
הזמנה להציע הצעות מספר 03-22 למתן שירותי ליסינג תפעולי במכללת אורנים13/02/202209/03/2022 11:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז