אתר אישי

ד"ר אשכנזי אליעזר


קורות חיים

השכלה אקדמית

2008-2013, The Hebrew Universityof Jerusalem, Faculty of Agriculture, Foodand Environment, Department of Soil and Water Sciences, Ph.D degree.

2003-2007: With honors. The Hebrew University ofJerusalem, Geography, M.A. degree.

2001-2003: Oranim college, Israelstudies, Geography and Education, B. Ed. degree. 

מומחיות אקדמית


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Ashkenazi, E., (2013). Environmental and anthropogenic factors influencing the survival of fruit trees in abandoned Bedouin groves in the Negev Highlands, Ph.D tesis, Department of Soil and Water Sciences, Robert H Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, Hebrew University of Jerusalem, Israel, (Hebrew, English abstract).

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

Ashkenazi, E., (2007). Ancient Agriculture in the Negev Highlands - Spatial Distribution in light of Geographical and Geological Characteristics, Thesis Submitted for the M.A. Degree, The Hebrew University of Jerusalem (in Hebrew, English abstract).

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

אשכנזי, א' (2021). תמורות במוצריהתיירות בערבה הצפונית בשנים 1996–2004. מחקרי הנגב, ים המלח והערבה, 13( 4),119–129.

 

 Ashkenazi, E., Tepper, Y., Zituni, R., Langgut, D., Dafni, A., &Bar-Oz, G. (2021). Poplar trees in Israel's desert regions: Relicts of Romanand Byzantine settlement. Journal of Arid Environment, 193, 1-9.  https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2021.104574

 

Ashkenazi E, Avni Y, ?im??ek P, Chen Y, Frajer J, (2020), 1500 letudr?iteln?ho zem?d?lstv? v Negevsk? pou?ti, Geografick? rozhledy, 29/3(2019–2020), 34-37.

 

Ashkenazi, E., Chen, Y., & Avni, Y. (2019). The vitality of fruittrees in ancient Bedouin orchards in the Arid Negev Highlands (Israel):Implications of climatic change and environmental stability. QuaternaryInternational, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.09.039.

 

Ashkenazi, E., Chen, Y., & Avni, Y. (2018). Olive tree survival andadaptation to the harsh growing conditions in the arid desert environment ofthe Negev Highlands, Southern Israel. Israel Journal of Plant Sciences, 65,147-152.

 

Ashkenazi, E., Chen, Y., Avni, Y., & Lavee, S. (2015). Fruit treessurvival ability in an arid desert environment without irrigation in the NegevHighlands of Southern Israel. Israel Journal of Plant Sciences, 62, 5-16.

 

Ashkenazi, E., Avni, Y., & Avni, G. (2012). A comprehensivecharacterization of ancient desert agricultural systems in the Negev Highlandsof Israel. Journal of Arid Environments, 86, 55-64.  

 

Ashkenazi, E., Chen, Y., Avni, Y, & Lavee, S. (2011). Olive trees inpast desert agriculture in the Negev Highlands. Acta Horticulturae, 888,353-360.