טופס נייח

החוג לחינוך

תואר: B.Ed בחוג לחינוך ובחוג נוסף לבחירה.
תעודה הוראה: לבי"ס היסודי או העל יסודי בחוג השני​​​​​​​
​החוג לחינוך
אלטרנטיבות בחינוך ומערכת החינוך הציבורית בישראל

לכל ילד מגיע לגדול!
היום - מערכת החינוך במשמרת שלנו! 

נחקור תפיסות אלטרנטיביות למבנה בית הספר, תפיסות אשר מתקיימות כיום בשוליים של החינוך הציבורי בישראל ויוצרות תנועה לשינויו. נבחן את חינוך היער, חינוך ולדורף, חינוך דמוקרטי, חינוך מונטסורי, חינוך דיאלוגי, מפגשי דתיים/חילונים ויהודים/ערבים, קשר בתי ספר עם תנועות הנוער, ועוד. אנו מעודדים גיבוש חלום אישי במרחב שבין הגישות ועמדה אקטיבית להנגשתו לילדים מכל הקבוצות בחברה הישראלית.
הצטרפו לתנועה בישראל להקמת בתי ספר אלטרנטיביים והובלת רוח חדשה בבתי ספר קיימים.

ארבע שאלות ילוו אותנו בחוג
  • מה המטרה המרכזית של החינוך? 
  • אילו שינויים עמוקים היינו רוצים לחולל בחינוך ילדים? 
  • איך ואיפה מממשים אותם? איך אני מממש אותם? 
  • איך מנגישים חינוך איכותי לכל ילד? 


 

 

11https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/1.jpgסיורים לימודיים בארץסיורים במרחבי חינוך משמעותיים ברחבי הארץFalse
1212https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/12.jpgהשתייכות לקבוצה מובחרתאנו לומדים, יוזמים ומתפתחים יחד, כקבוצהFalse
55https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/5.jpgדיונים בקבוצהמועדון דבייטינג ומועדון קריאה בספרים הגדולים False
66https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/6.jpgהנחיה אישיתמערכת יחסים קרובה עם מרצי החוג, פעילות חברתית בלתי פורמאליתFalse
77https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/7.jpgיוזמות חינוכיותסטודנטים מקדמים יוזמות חינוכיות שלהם ברחבי אורנים, היישוב ובבתי ספר False
88https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/8.jpgהתפתחות אישיתהתפתחות אומנותית, רגשית ובלתי פורמלית False
img-55img-55https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/img-55.jpgלהיות נוכחFalse


הגישה שלנו דוגלת בקיום לימודים בטבע

חשיפת ילדים לשפע הגירויים והאתגרים שבטבע תורמת רבות להתפתחותם הקוגנטיבית והרגשית היער, הסביבה הטבעית, מגוון החיים, הצמחים הארץ והשמים וכל מה שמתרחש ביניהם הוא המאסטר, המורה הראשי. זה שמלמד בלי שנדע שהוא מלמד. מי שנותן למורים שעומדים מול התלמידים את ההשראה והכוח לשתף אותם בידע הזה. מי שנותן לילדים את הצורך ללמוד בלי להרגיש שהם לומדים, את הסקרנות, הפליאה, והחיבור. "חינוך יער" הוא גישה שצוברת הערכה ותאוצה בארץ.

נטע-לי גלזר - מדריכה, מורה, צוות פדגוגי ביה"ס שומרי הגן, מכללת אורנים

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
לד"ר הלל וורמן
ראש החוג לחינוך – אלטרנטיבות בחינוך
 Hillel_w@oranim.ac.il 

Footer Mobile