אתר אישי

ד"ר זילברבוש אלון


קורות חיים

השכלה אקדמית

  סיימתי תואר ראשון ושני במחלקה לביולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. לאחר מכן המשכתי למסלול דוקטוראט במכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. לאחר סיום הדוקטוראט המשכתי כבתר-דוקטוראט באוניברסיטת בן גוריון לשנה, ולאחר מכן שנתיים נוספות כבתר דוקטוראט באוניברסיטת Texas-Tech בלאבק טקסס. לאחר חזרתי ארצה המשכתי כשנתיים נוספות כבתר דוקטורנט בבבן גוריון וכמרצה מבחוץ במכללת אחוה.  

מומחיות אקדמית

אנטומולוגיה


Entomology

הוראה

במכללת אורנים

מלמד את הקורסים:
אקולוגיה כימית
אקולוגיה של אוכלוסיות
בחירת בית גידול
סדנא באקולוגיה ניסויית
החל משנה"ל תשע"ט גם את הקורס באבולוציה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Predator-released kairomones affecting mosquitooviposition habitat selection.
השפעת סיגנלים כימיים שמקורם בטורף על בחירת אתר הטלה ביתושים

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

Effects of salinity and predation on communitystructure in temporary pools: Behavioral and physiological mechanisms
השפעתם המשולבת של טורף וריכוז המלחים על מבנה החברה בבריכות מים: מנגנונים התנהגותיים ופיסיולוגיים 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 Journal articles:

·Silberbush A. and Resetarits W J Jr.2017, Mosquito female response to the presence of larvivorous fishdoes not match threat to larvae. Ecological Entomology. 42 595-600.

·Tsurim, I. andSilberbush A. 2016 Detrivory, competition, and apparent predation by Culiseta longiareolata in a temporary pool ecosystem. Israel Journal of Ecology andEvolution. 62 138-142.

·Resetarits W J Jr and SilberbushA. 2016. Local contagion and regionalcompression: habitat selection drives spatially explicit, multi-scale dynamicsof colonization in experimental metacommunities. EcologyLetters. 19 191-200.

·Silberbush A, Abramsky Z andTsurim I. 2015 Apotential effect of dissolved oxygen on the survival and development of larvalmosquitoes. Journal of Vector Ecology 40 425-427.

·Silberbush A, Abramsky Z andTsurim I. 2015 Effects of fish cues on mosquito larvaedevelopment. ACTA Tropica 150 196-199.

·Silberbush A, Tsurim I, Margalith Yand Blaustein L. 2014. Interactive effects of salinity and a predator onmosquito oviposition and larval performance. Oecologia 175 575-575.

·Silberbush A, Menon M, Olson M and ResetaritsW J Jr. 2014. Culex pipiens-quinquefasciatus hybrids identified in westTexas. Journal of Vector Ecology 39 222-223.

·SilberbushA, Tsurim I, Rozen R, Ovadia O and Margalith Y.2014. Species-specific non-physical interferencecompetition among mosquito larvae. PloS ONE 9 e88650.

·Tsurim I,Silberbush A, Ovadia O, Blaustein L and Margalith Y. 2013. Inter- andintra-specific density-dependent effects on development strategies of larvalmosquitoes. PloS ONE 8 e57875.

·WarburgA, Faiman R, Shtern A, Silberbush A, Markman S, Cohen J E and BlausteinL. 2011. Oviposition habitat selection by Anopheles gambiae in responseto chemical cues by Notonecta maculata. Journal of Vector Ecology. 36421-425.

·Silberbush A and Blaustein L. 2011. Mosquito female quantify risk ofpredation to their progeny when selecting an oviposition site. FunctionalEcology. 25 1091-1095.

·Silberbush A, Markman S, Lewinsohn E, Bar E, Cohen J E and Blaustein L.2010. Predator-released hydrocarbons repel oviposition by a mosquito. EcologyLetters 13 1129-1138. (Listed in Faculty of 1000).

·SilberbushA and Blaustein L. 2008. Oviposition habitatselection by a mosquito in response to a predator: are predator-releasedkairomones air-borne cues? Journal of Vector Ecology 33 208-211.

·Silberbush,A.Blaustein L and Margalit Y. 2005. Influence of salinity concentration on insectcommunity structure: a mesocosm experiment in the Dead Sea Basin Region.Hydrobiologia 548 1-10.

 

Book chapters:

·Eveland,L. L., Bohenek, J., Silberbush, A. and Resetarits, W. J. Jr. 2016.Detection of Fish and Newt kairomones by ovipositing mosquitoes. In: Schulte, B. A., Goodwin T.E. andFerkin M.H. (Editors). Chemical Signals in Vertebrates 13. Springer pub, pp247-259.


מרחב אישי

מתעניין בכל ההבטים האקולוגיים של יתושים. ספציפית, מעניין אותי כיצד משפיעים סיגנלים כימיים ממקורות שונים על התפתחות הזחל ועל בחירת אתר ההטלה של נקבות בוגרות.