אתר אישי

ד"ר אפל אריאל

ראש החוג לחינוך

קורות חיים

השכלה אקדמית

2017 - 2022

University of Haifa

PhD, Cultural Anthropology

Thesis title: "Neo-Forager Lifeways: Shomrei HaGan and more-than-human 'connection' in postindustrial society"

Supervisor: Prof. Nurit Bird-David

2015 - 2017

University of Haifa

MA, Cultural Anthropology

Thesis title: "Connecting to Nature With 'Bird Language': More-than-human semiotics and relationality as a somatic mode of attention"

Supervisor: Prof. Nurit Bird-David

2012 - 2014

Hebrew University of Jerusalem

MA, Development Studies ('Glocal' program)

Practicum/fieldwork with the ?Khomani San community in South Africa's Northern Cape

2009 - 2011

Hebrew University of Jerusalem

BSc, Environmental Studies, Sociology and Anthropology

מומחיות אקדמית

חיבור לטבע, חינוך יער, ניאו-לקטות, מיומנויות חיים קדומות


nature connection, forest-based learning, forest education, primitive skills, neo-forager lifeways

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Neo-Forager Lifeways: Shomrei HaGan and more-than-human "connection" in postindustrial society

אורחות חיים ניאו לקטיים: שומרי הגן ו"חיבור" יותר מאנושי בחברה פוסט מתועשת

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

Connecting to Nature With 'Bird Language': More-than-human semiotics and relationality as a somatic mode of attention

'חיבור' לטבע עם שפת הציפורים: סמיוטיקה מעבר לאנושי ויחסותיות כמצב תודעתי גופני

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מאמרים בכתבי עת שפיטים

Appel, Ariel and Nurit, Bird-David. 2023. "More-than-'bird': Cultivating more-than-categorical attentiveness among Israeli practitioners of "Bird Language". American Ethnologist. (Q1 Anthropology)

Appel, Ariel. 2023. "Unruly spaces, unsettling transformations: Nature connection, neoforaging and unmediated encounters with Others in Israel/Palestine”. Environment and Planning E: Nature and Space. (Q1 Geography, Planning and Development)

Appel, Ariel. 2021. "Connectionwork: “Connection” in the practices and perspectives of Israeli neoforagers." HAU: Journal of Ethnographic Theory 11(2): 551-566. (Q1 Anthropology)

פרקים בספרים אקדמיים

אפל, אריאל ויתיר שדה. 2023. "שומרי הגן: קהילה מקיימת ומתקיימת" בתוך נבו, מישורי, לווין ורייך (עורכים). לשומרה: קהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל, הוצאת רסלינג

 

הצגה בכנסים מדעיים

Active participation in scholarly conferences

Year

Conference name

Place

Talk title

Role

2023

Workshop: “Children and Nature(s): an interdisciplinary dialogue”

The Rachel Carson Centre for Environment and Society in Munich

Position paper: "'Forest-based education':  from informal neo-foraging praxis to formal schooling and academic scholarship"

Invited participant

2023

The 54th Annual Conference of the Israeli Sociological Association

Tel Aviv University

"'I have a place': Crisis, change and migration from a neoforager perspective"

Speaker

2022

Galilee Research Conference

Tel Hai Academic College

"Unmediated: Nature connection, neoforaging and encounters with otherness away from the institutional gaze"

Speaker

2022

Relations, Environment and Sustainability:

Between Hunter-Gatherer Cultures and our Society

University of Haifa

Panel: "Practical Approaches to Environmental and Social Sustainability"

Member of the organizing team, and panel organizer & discussant

2022

Relations, Environment and Sustainability:

Between Hunter-Gatherer Cultures and our Society

University of Haifa

"How does it connect? Challenges in neoforaging and forest education in the 21st century"

Speaker

 

2020

The 51st Annual Conference of the Israeli Sociological Association

Bar-Ilan University

"The Power of 'connection': How nature connection affects perception, behavior and lifeways among neoforagers in Israel and the world"

Speaker

2019

The 47th Annual Conference of the Israeli Anthropological Association

Carasso Science Park, Be'er Sheva

"Ancient techniques as current technologies: Shomrei HaGan and the return to connective crafts in the Anthropocene"

Speaker

2017

Annual Conference of the Human-Animal Relations Research: The Multispecies World: Living and Becoming alongside Animals

Tel-Aviv University

"Connecting to nature with Bird Language: More-than-human semiotics and relationality as a somatic mode of attention"

Speaker