אתר אישי

ד"ר פרידמן אריאל

ראשת תכנית תואר שני להוראה רב-תחומית

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

.Ph.d

תקשורת

אוניברסיטת תל אביב

2009

.M.A

חינוך

אוניברסיטת חיפה

1996

B.A

קולנוע וטלוויזיה

אוניברסיטת תל אביב

1987


מומחיות אקדמית

אוריינות חזותית, גלובליזציה ולוקליזציה של תקשורת, ייצוגים בתקשורת, מוסיקה פופולרית, צילום בגיל הרך, צעירים ותקשורת, קליפים, תקשורת חזותית, תרבויות נוער


Visual Literacy, Global-Local Communication, Media Representations, Popular Music, Arts education in early childhood education, Young People and Media, Music Videos, Visual Communication, Youth Cultures

הוראה

במכללת אורנים

 

שנים

המוסד

הדרגה

היקפי משרה

2016

אורנים

מרצה בכיר

100%

2011

אורנים

מרצה

75%

2000

אורנים

מורה מכללה

33%


מחוץ למכללה

2008 - 2013: מרצה בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב

1997 - 2011: מרצה בחוג לתקשורת במכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

פרידמן, א' (2009).  "רגל פה, רגל שם": זהות גלובליתולוקלית בקליפים ישראליים. אוניברסיטתתל-אביב, בהדרכת: פרופ' דפנה למיש .


עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

פרידמן-פפו, אריאל. (1995):  הבדלים בין מתבגרים למבוגרים בקריאת ווידאו קליפים. אוניברסיטת חיפה,   בהדרכת: פרופ' אדיר כהן ופרופ' חווה תדהר  (בהצטיינות)

ספרים - כתיבה או עריכה

פרידמן,א' (2001).  קליפים,  T.Vוצעיריםחסרי מנוח. ירושלים: מעלות, ת"ל.

 שליטא, ר'  פרידמן, א' והרתאן, ר' (2011). אוריינות חזותיתבפעולה: חינוך בעידן החזותי. תל-אביב: מכון מופ"ת.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

פרידמן,א' וזאבי, ע' (2021). להיות נוכחת-נפקדת: דימויים חזותיים ולשוניים של נשים חרדיות בפרסומות מהמגזין  החרדי "משפחה". סוגיות חברתיות בישראל.

פרידמן, א' (2016). הומור בקליפים ישראלים: מ"אצל הדודה והדוד" ועד ה"אריסה". הומור מקווןכתב עת מדעי לחקר ההומור6, עמ' 7 – 27.

  פרידמן, א' (2014). "מחפשים את מקומם: תחושת מקום וזהות בקליפים ישראליים". המוזיקה בישראל, 23,  מסדרת הנושא של  עיונים בתקומת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון: הוצאת מכון בן-גוריון.

 

פרידמן, א. (2014). "ייצוג נוער ותקיפות מיניות בסרט שש פעמים: על אתיקה, אחריות ולימודי תקשורת"דברים: כתב עת אקדמי רב תחומי, 7, אחריות, עמ' 125- 146.

 

 Friedman, A & Zaguri, H.(2021).  “I don’t like the cameras in thehouse. They’re looking at us all the time.”: The contribution of photovoice tochildren in a post-hospitalization program. In: Huss & Boss; ( 2021). SocialWork Research Using Arts-Based Methods.Policy Press/Bristol University Press.

 

Turin, O.& Friedman, A. (Forthcoming).Representation of Three Palestinian Girls in Three Israeli TelevisionSeries: Change and Hope. In: Baram-Eshel, E., Jayusi, W., Younis, E. &Paul-Binyamin, I.(eds). Jewish and Arab Childhood in Israel: ContemporaryPerspectives.  Lanham, Maryland: Lexington books. Ch.7.

 

Friedman, A. (2020). Places andNon-places in Israeli Music Videos as a New Type of Localization. In: Talmon,M. (ed.)  As See on Israeli TV: GlobalContexts, Local Visions. London and New York: Routledge. p.133-148

 

Friedman, A., Turin, O. and Melamed, O. (2020). Media Education inIsrael- Mainstreaming the Avant-garde. In D. Frau?Meigs, S. Kotilainen, M.Pathak?Shelat, M. Hoechsmann   S. R.Poyntz (Eds.), The handbook of media education research (pp. 267-273) JohnWiley & Sons, Inc 

https://doi.org/10.1002/9781119166900.ch25

 

Turin, O. and Friedman, A. (2019).Media literacy in Israel. The International Encyclopedia of Media Literacy.John Wiley & Sons, Inc,1-7.

Friedman,A. (2018). "To "Read" and "Write" Pictures in EarlyChildhood: Multimodal Visual Literacy through Israeli Children’s DigitalPhotography". Journal of Children and Media 12(3), 312-328.

 

 Friedman, A. (2016).  Three-Year-Old Photographers: Educational andParental Mediation as a Basis forVisual Literacy via Digital Photography in Early Childhood.

Journal of Media Literacy Education 8(1), 15-31 

 

Friedman, A. (2015). Teenagers as producers: Ten years of music videoproductions. in: Cook, A.& Castro, T.S. (eds). Visual Stimulation: Shaping Teen Identities, Oxford, UK: Inter-Disciplinarypress, p.177 -194.

Leshem, S.,Zion, N.  andFriedman, A. )2015.( A Dream of a School: Student Teachers Envision Their Ideal School. SAGE Open,October-December 2015, 1–8.

 

Tidhar, C. E., and Friedman, A. (2000). Adolescents Read Music Videos: An Israeli Case Study. European Journal of Communication,25/4 , 387-405.

 

בהליכי כינוס

 

מאמרים נוספים:

פרידמן, א' (2017). בני שלוש מצלמים: תכנית לימודים מבוססת צילום דיגיטלי בגיל הרך. מכון מופת: דפי יוזמה, 9 עמ' 38 –61.

 

פרידמן, א' ואדרי, י' (2011).  "אני מצלמה"  הד הגן:  רבעון לחינוך בגיל הרך. כסלו תשע"ב,דצמבר 2011

דוחות מחקר

הצגה בכנסים מדעיים

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

 

-  

 

 

7/7/20

- IFAW כנס הבינלאומי לכתיבה   אקדמית

מכון מופ"ת

Music videos as multimodal texts: a model of analysis

21/11/19

מילה, תמונה וצליל

אוניברסיטת בר- אילן

יצירות אמנות בקליפים

June, 24-26, 2019

The7th International Conference on Teacher Education: The Story of Innovation in Teacher Education

The MOFET Institute in Tel- Aviv, Israel

Yesterday's future in media curriculum – mainstreaming the avant-garde

 

16/04/19

כנס האגודה הישראלית לתקשורת ה- 23

מכללת הדסה, ירושלים

יובל לתכניות הלימודים בתקשורת בתיכונים: מה השתנה ולמה?

 

21/01/19

מחקר עיון ויצירה

אורנים

ארגון המושב ויו"ר שלו.

מושב החוג לתקשורת: סרט ותצלום כיצירה אישית וכמפגש

29/01/18

מחקר עיון ויצירה

אורנים

השידור הציבורי בישראל: עמדות של סטודנטים במכללות לחינוך ביחס לחשיבותו

13/2/17

מחקר, עיון ויצירה

אורנים

בין נוכחות לנפקדות: דימויים של נשים בפרסומות במגזינים לציבור החילוני והחרדי

25/10/16

איל"ש - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

 

 

מכללת לווינסקי

נוכחות-נפקדות: דימויים לשוניים-חזותיים של נשים בפרסומות מהשבועון  החרדי "משפחה"

21/6/16

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture

Brown University, Providence, Rhode Island

בין נוכחות לנפקדות: דימויים לשוניים-חזותיים של נשים בפרסומות שהופיעו במגזינים לציבור החילוני והחרדי

 

17/4/16

כנס האגודה הישראלית לתקשורת ה-20

המכללה האקדמית כנרת

אוריינות חזותית: מושב מיוחד למורים לתקשורת

 14/4/16

מדפי הספר לדפי הפייסבוק: חינוך למדיה, ליבה זיקות וגבולות

האקדמית גורדון

פעוטות מצלמים: אוריינות חזותית בגיל הרך

23/6/15

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture

The University of Memphis, Tennessee

כלי לניתוח סמיוטי של השפה הקולנועית: ניתוח הסרט הישראלי "שש פעמים" במסגרת חינוכית

1/4/15

כנס האגודה הישראלית לתקשורת ה- 19

האוניברסיטה הפתוחה – קמפוס רעננה

"קליפ צעיר"- הפקת קליפים של צעירים-יוצרים בישראל

 

16/2/15

מחקר עיון ויצירה – כנס

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

הנחיית מושב בנושא: מגדר

4/2/15

פיקציה מספר 5 אמנות וטלוויזיה – Art TV

אוניברסיטת תל אביב

אמנות הציטוט ביטויים של תרבות ״גבוהה״ בקליפים עולמיים ומקומיים

10/4/14

כנס האגודה הישראלית לתקשורת ה-18

המכללה האקדמית נתניה

מושב מיוחד למורים לתקשורת: תכנית הלימודים החדשה בתקשורת. ראשת הוועדה לכתיבת תכנית הלימודים

6/3/14

"לגעת בקשת" על משאלות בספרות ילדים/יום עיון ע"ש מרים רות

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

המשאלה ליצור...בעולם דיגיטלי

30/6/13

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה: פלורליזם לשוני בחברה בישראל

אוניברסיטת תל אביב: המחלקה לשפות זרות ובית הספר לחינוך

בני שלוש מצלמים: אוריינות חזותית כמקדמת אוריינות מילולית

12/6/13

IAIMTE International Conference

Universit? Paris-Est Cr?teil (UPEC)

Three year olds taking pictures: visual literacy as means  for enhancing verbal literacy

 

2/5/13

האוניברסיטה הפתוחה: השיבה הביתה בראי הקולנוע הישראלי

האוניברסיטה הפתוחה: קמפוס בית בירם

ארץ הקודש והבית מנקודת מבטו של האחר

31/1/13

מחקר עיון ויצירה – כנס 14

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

עשר שנים של הפקות קליפים על ידי בני-נוער ישראלים

3/1/13

כנס פיקציה מספר 3: על מרחבים של טלוויזיה

אוניברסיטת תל אביב: החוג לקולנוע וטלוויזיה והמכללה למנהל

על תחושת מקום וזהות בקליפים ישראלים

27/9/12

1st Global Conference on Skins/Teens and Contemporary Visual            Culture

 

 

Oxford, UK

Teenagers as producers:  Ten years of music video productions

 

27/6/12

 

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture2012

University of California in Los Angeles

אוריינויות דיגיטליות: עשר שנות הפקות תקשורת על ידי צעירים ישראליים

6/2/12

הכנס הישראלי החמישי למחקר איכותני: מחקר איכותני ואתגרי השינוי החברתי.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע.

קידום אוריינות חזותית בגיל הרך בפריפריה.

20/2/12

מחקר עיון ויצירה באורנים- כנס 13

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

גילנות ומיננות בתקשורת: המקרה של ערוץ ה

מוזיקה הישראלי

 

20/11/11

את: שלושים שנות מחקר תקשורת פמיניסטי בישראל

אוניברסיטת תל אביב: החוג לתקשורת

 

"היא לא אומרת כלום"  על נשים וגברים בקליפים ישראלים

28/6/11

NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture 2011

College Park, Maryland

An Articulation of Three Languages: Lyrics-Music-Image Relations in Israeli Music Videos

31/1/11

מחקר עיון ויצירה באורנים

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

גילאי שלוש מצלמים: צילום שווה אלף מילים ראשונות: תוכנית לימודים מבוססת צילום דיגיטלי לגיל הרך

 

6/1/11

מוסיקה פופולרית בישראל: פרקטיקות של ייצור וצריכה

 

האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים

ה"מצב" הישראלי כפי שהוא משתקף בקליפים ישראלים

30/9/10

IVLA1international conference

Cyprus

Social Semiotics as a Tool for Analyzing Global-Local Relations in Israeli Music Videos

 

6/2010

מחקר עיון ויצירה באורנים

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

ייצוג חיילים בקליפים ישראליים מהלהקות הצבאיות למוזיקה המזרחית.

3/2010

האגודה הישראלית לתקשורת – כנס שנתי

המרכז הבינתחומי הרצליה - בית ספר סמי עופר לתקשורת

"בגלל המצב שלנו": ייצוג חיילים בקליפים ישראליים

 

6/2009

מחקר עיון ויצירה באורנים

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

קליפים ישראליים: על לוקליזציה של טקסט גלובלי

6/2009

 

מחקר עיון ויצירה באורנים

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

אוריינות תקשורת: תוכנית לימודים חדשה לילדים בבית הספר היסודי

2/2009

 

ילדים ונוער בעידן דיגיטלי: לכודים ברשת וזמינים בנייד

המכללה האקדמית לחינוך גורדון

 

ארגון הכנס ויו"ר שלו +הרצאה:

גיבורים בטלוויזיה: ילדוּת אז והיום

 

6/2008

מחקר עיון ויצירה באורנים

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

ייצוגים בתקשורת –  יחידת לימוד חדשה

5/2002

מורים חוקרים באורנים

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

קליפים TV וצעירים חסרי מנוח


פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום


השנה

התפקיד

2020-

ראשת וועדת המקצוע - קולנוע- משרד החינוך גף אומנויות

2018-

ראשת ערוץ מפגשי עמיתים, מכון מופ"ת + ראשת יחידת כנסים וימי עיון מכון מופ"ת

2012 - 2017

ראש וועדת הכתיבה של תכנית הלימודים החדשה בתקשורת לבתי הספר העל-יסודיים.

 

2014- היום

שיפוט מאמר לכתב העת: Journal of Media Literacy Education

שיפוט מאמר לכתב העת "פעמים" – יד בן צבי

שיפוט עבודת דוקטורט לאוניברסיטה העברית בירושלים

שיפוט מאמר למופ"ת –  עבור ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת

שיפוט מאמרים לקראת כנסי האגודה הישראלית לתקשורת

שיפוט מאמר לכתב העת הומור מקוון

שיפוט מאמר לכתב העת: Journal of Children and Media

שיפוט מאמר לכתב העת סוגיות חברתיות בישראל

 

2004 - 2016

שופטת בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה בקטגוריות שונות: קולנוע תיעודי, קולנוע צעיר, בין יהדות לישראליות, קצרים.

2010- 2011

מנחת עבודות סמינריוניות בקולנוע, האוניברסיטה הפתוחה.

2015- 2016

כתיבת תוכנית לימודים באוריינות תקשורת לבית הספר היסודי עבור "הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו" בשיתוף משרד החינוך והתרבות.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

השנה

התפקיד

2011 -  היום

ראשת החוג לתקשורת באורנים

2018-היום

ראשת ועד הסגל האקדמי באורנים

2014- 2019

הממונה על מניעת הטרדות מיניות במכללת אורנים - סגל אקדמי

2013 - עד היום

חברת הנהלת הפקולטה למדעי החברה והרוח

2013 - 2018

חברת הנהלת הפקולטה להכשרת מורים

2012- 2016

יו"ר וועדת המשמעת אורנים


מחוץ למכללה

השנה

התפקיד

2012 - 2017

ראש וועדת הכתיבה של תכנית הלימודים החדשה בתקשורת לבתי הספר העל-יסודיים. 

2014 - היום

שיפוט מאמר לכתב העת: Journal of Media Literacy Education

שיפוט מאמר לכתב העת "פעמים" – יד בן צבי

שיפוט עבודת דוקטורט לאוניברסיטה העברית בירושלים

שיפוט מאמר למופ"ת –  עבור ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת

שיפוט מאמרים לקראת כנסי האגודה הישראלית לתקשורת

שיפוט מאמר לכתב העת הומור מקוון

שיפוט מאמר לכתב העת: Journal of Children and Media

שיפוט מאמר לכתב העת סוגיות חברתיות בישראל 

2004 - 2016

שופטת בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה בקטגוריות שונות: קולנוע תיעודי, קולנוע צעיר, בין יהדות לישראליות, קצרים.

2010 - 2011

מנחת עבודות סמינריוניות בקולנוע, האוניברסיטה הפתוחה.

2015 - 2016

כתיבת תוכנית לימודים באוריינות תקשורת לבית הספר היסודי עבור "הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו" בשיתוף משרד החינוך והתרבות.

תוכניות לימודים שונות

פרידמן, א'; גרינברג, ס' (2005)  מצלמים סטריאוטיפיםפיתוח וכתיבת יחידת לימוד בתקשורת באינטרנט מטעם הפיקוח על התקשורת (המסלול הטכנולוגי), לכיתות י"ב. הנושא: ייצוגים בתקשורת. ארבעה תחומי ייצוג: ייצוגי עוני, ייצוגי נוער, ייצוגי גברים וייצוגי מפגינים בתקשורת.

שוורץ, א'  פרידמן-פפו, א'; שיצר, ו. (2002).  חינוך ומודעות לקולנוע הדוקומנטרי הישראלי. מארז קולנוע דוקומנטרי הכולל 10 חוברות שונות שהן מדריך למורה + סרט דוקומנטרי ישראלי בווידאו.  הוצאת: פורום היוצרים הדוקומנטריים והאוזן השלישית, תל-אביב.

פרידמן-פפו, א'. (1998).  על הקולנוע הישראלי: בשנות ה- 60 ,70, 80, 90.הוצאת הטלוויזיה החינוכית הישראלית, רמת–אביב, תל-אביב. מדריך למורה (66 עמודים, פורמט גדול) + 2 קלטות הטלוויזיה החינוכית של תכנית שהוקדשה לנושא זה.תפקידים ציבוריים

2010-2012 : חברה ב-צוות האקדמי של הוועדה לתרבות הנוער , משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. אגף תכנים תוכניות הכשרה והשתלמויות .

2007-2006, 2010, 2011, 2012 : חברה בוועדת המקצוע של הפיקוח על התקשורת, מגמת טכנולוגיות תקשורת, משרד החינוך והתרבות .

2012-2011: מרצה במכון מופ"ת. הקורס חינוך חזותי - הדימוי החזותי בחינוך ובתרבות .

1/2010: הרצאה למינהל חברה ונוער ברחובות (למנהלים מכל הארץ של אגף תכנים תוכניות הכשרה והשתלמויות ): תרבות נוער היום – השתקפותה והבנייתה בטקסטים חזותיים .

1/2010: הרצאה לצוותי הניהול, עובדי החינוך הרווחה, מורים, הורים ותלמידים בעיריית קרית אונו תרבות בני הנעורים.

10/2009: פסטיבל ראש פינה לתקשורת -עשור לפסטיבל/ מרצה בכיתת אמן בנושא אוריינות חזותית: איך אפשר לקרוא את זה ? 

2001-2012: מרצה לקולנוע בסינמטק חיפה

2006: חברה בוועדת החינוך של סינמטק תל אביב .

2005: מכון מופ"ת, חברה בפורום חינוך מיוחד בתקשורת .

2001: מכון מופ"ת, חברה בצוות פיתוח בנושא: אוריינות חזותית .

2001-1989: הטלוויזיה החינוכית, המחלקה להפעלה חינוכית. כתיבת חומרי למידה והנחיית מורים בנושא חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע בשילוב סרטי ותוכניות הטלוויזיה החינוכית