אתר אישי

פרופ' מדזיני ארנון

ראש החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, מרצה

קורות חיים

השכלה אקדמית

         שנים 

                 מוסד ומחלקה

     תואר

 

1999 - 2000

Oregon State University, Department of Geosciences, Oregon, USA (with Aaron T. Wolf, Ph.D.).

   פוסט-דוקטורט

1995 - 1998

SOAS University, Geography department, London.

   דוקטורט

1992 - 1995

SOAS University, Geography department, London.

     מ.א.

1981 - 1983

אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה.

     מ.א.

1978 - 1981

אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה והחוג לימודי ארץ-ישראל.

     ב.א.

מומחיות אקדמית

בדואים ונוודות, בעיות מים במזה"ת ונהרות בינלאומיים, גיאוגרפיה חברתית, גיאוגרפיה חברתית כלכלית ופוליטית של ישראל והמזה"ת, גיאוגרפיה פוליטית, גיאוגרפיה רגיונלית, גיאוגרפיה של ארץ ישראל, גיאוגרפיה של גבולות, גיאוגרפיה של המזרח התיכון, הוראת הגיאוגרפיה, יישומי מחשב בהוראת הגיאוגרפיה, מפות פוליטיות, מפות תפיסתיות, נושאי מים בינלאומיים


Nomads & Bedouin, Water issues: Water in the Middle East, International Rivers., Social Geography, Economics, Political and Social Geography in Israel and the Middle East., Political Geography, Regional Geography, Geography of the land of Israel, Border Geography, Geography of the Middle East, Geography education, Integrating Computers in Teaching of Geography., Political Maps, Cognitive maps, Intentional Water Issues

הוראה

במכללת אורנים

 • · גיאוגרפיה חברתית כלכלית ופוליטית של ישראל.

  · "אין לי ארץ אחרת".

  · גיאוגרפיה רגיונלית של ישראל.

  · גיאוגרפיה אזורית של המזה"ת.

  · המים המזה"ת בישראל: עבר, הווה, עתיד.

  · גבולות ישראל.

  · ישומי מחשב בגיאוגרפיה.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

ארנון, מ. (1998), נהר הירדן: המאבק על מים וגבולות: 1920-1967, אוניברסיטת לונדון.

 Medzini A. (1998), “The River Jordan: The Struggle for Frontiers and Water: 1920-1967, Thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, University of London.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

מדזיני, א. (1983), התיישבות הבדואים בגליל כתוצאה מהתיישבות ספונטנית ומדיניות מכוונת ממשלתית, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי החברה והמתמטיקה.

Medzini, A. (1983), Expansion of Bedouin Settlement in Galilee, resulting from spontaneous occupation and planned government policy, M.A. thesis, University of Haifa.

 מדזיני א., (1993), נהר הפרת: ניתוח של מערכת נהר משותפת במזה"ת, אוניברסיטת לונדון.

Medzini, A. (1993), The Euphrates River: An Analysis of a Shared River System in the Middle East. M.A. Thesis submitted to School of Oriental and African Studies, Geography department, University of London

ספרים - כתיבה או עריכה

מדזיני, א. (1984). התיישבות הבדואים בגליל כתוצאה מהתיישבות ספונטנית ומדיניות מכוונת ממשלתית, מונוגיאוגרפיה מס' 1, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה.

Medzini, A. (2001). The Euphrates: A Shared River. SOAS Water Group of the School of Oriental and African Studies, The Center of Near and Middle Easten Studies, University of London. 

Medzini, A. (2001). The River Jordan: Frontiers and Water. SOAS Water Group of the School of Oriental and African Studies, The Center of Near and Middle Easten Studies, University of London.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מאמריםבכתבי עת מדעיים ופרקים מספרים עם שיפוט


מדזיני, א. (1983).התפתחות ההתיישבות הבדווית בגליל. בתוך שמואלי, א. קליאוט, נ. וא. סופר, (עורכים)ארצות הגליל (עמ' 549-564), תל-אביב: הוצאת משרד הביטחוןוהחברה למחקר מדעי שימושי אוניברסיטת חיפה

מדזיני, א. (2007).מדיניות ישוב הבדואים בישראל: הצלחה או כישלוןאופקים בגיאוגרפיה, חוברת 68-69, עמ' 237-251, החוג לגיאוגרפיהולימודי הסביבה, אוניברסיטת חיפה

תותרי מרי וארנון מדזיני,(2010). חאנדלה-סמל הזהות וההתנגדות הפלסטינית, דברים: כתב עת אקדמי רב תחומי, מס. 3, מכללת אורנים, עמ'82-96.

מדזיני,א. 2012. השימוש במפה ובאטלס לעיצוב התודעה הלאומית: ישראל לעומת הרשות הפלסטינית,בתוך:  שנל, י. וא. לוי (עורכים)שיח מפות בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב,עמ' 57-78.

חגיתמישר-טל, יעל סנה, ארנון מדזיני, 2015 :הכשרת מורים לשימוש בטכנולוגיות ניידות בלמידה חוץ כיתתית, אופקיםבגיאוגרפיה, מס' 87, עמ' 112-126.

מדזיני,א. 2016. "גבולות, שמות ותודעה: כיצד שינה המדיום המקוון את אופן אזכור הגבולות ושמות המקומות במפות".  מרחבים 7, קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון.  עורכים: ירון בלסלב, יוסי כץ ויצחק שנל. הוצאת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדםהפקולטה למדעיהרוחאוניברסיטת תל אביב, עמ' 265-285.


MedziniArnon 2017: "The Role of Geographical Maps in Territorial Disputes betweenJapan and Korea". European Journal of Geography, Volume 7,Number 5: pp. 44 - 60, February

    Medzini, Arnon. 2016: "Tribalism versus community organization: Geography of amulti-tribal Bedouin locality in the Galilee". Studies in Politicaland Historical Geography, Vol. 5, pp. 237-255

Medzini, Arnon. 2016: "Life on the Border: TheImpact of the Separation Barrier on the Residents of the Barta'a EnclaveDemilitarized Zone". Journal of Borderlands Studies, Taylorand Francis Ltd

Medzini, Arnon; Hagit Meishar-Tal; Yael, Sneh. 2015: Use of mobile technologies as support tools for geography field International Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 24, No 1, February, pp. 13-23, Taylor & Francis, Routledge. 

Medzini, Arnon; Hagit Meishar-Tal; Yael, Sneh. 2014: Use of mobile technologies as support tools for geography field trips, International Research in Geographical and Environmental Education, Taylor & Francis, Routledge, Published online: 6 November 2014; 

   Totry, Mary; Medzini, Arnon. 2013: "The Use of Cartoons in Popular Protests That Focus on Geographic, Social, Economic and Political Issues", European Journal of Geography (EJG), Volume 4, Issue1, p 

 Medzini, Arnon. 2012:  "Bedouin Settlement Policy in Israel: Success or Failure?", Themes in Israeli Geography, Special Issue of Horizons in Geography. Editors:  Maos, J. O., & Charney, I., Vol. 79-80, pp. 37-48.

 Medzini, Arnon. 2012:  "The War of the Maps: The Political Use of Maps and Atlases to Shape National Consciousness – Israel versus the Palestinian Authority", European Journal of Geography (EJG), Vol. 3, Issue 1, pp

Medzini, Arnon. 2009: "Political Use of Geographical Maps by Educational Systems for the Purpose of Constructing the Students' National Identity: A Case Study of Israel and the Palestinian Authority", The New Geography, Vol. 57, Special Issue, pp. 51-55. 

.Medzini, Arnon; Wolf, Aaron. 2006: "The Euphrates river watershed: Integration, coordination, or separation?", The Multi-Governance of Water: Four Case-Studies.  Editors: Finger M., Tamiotti L. & Allouche J., Albany, NY: SUNY Press, pp. 1 03 -146. 12. Medzini, Arnon; Wolf, Aaron. 2004 : "Towards a Middle East at Peace: Hidden Issues in Arab-Israeli 

. Medzini, Arnon; Wolf, Aaron. 2001: "The Euphrates river watershed: Integration, coordination, or separation?", The Multi-Governance of Water Through Four Case-Studies, Report for the World Conservation Union (IUCN) Commission on Economic, Environmental and Social Policy (CEESP) Working Group on Govemance and Institutions. Editors: Finger M. & Tamiotti L., Geneva.) pp. 85-120) 
. Medzini, Arnon. 1998:  "Bedouin settlement policy in Israel - 1964-1996". Changing nomads in a changing world
Editors: Ginat. J. & Khazanov A.M.), Brighton:  Sussex Academic Press, Great Britain. pp. 58-67) 

Medzini, Arnon. 1996: "Water conflicts in the Middle East". Water policy: Allocation and management in practice. Editors: Howsam. P. & Carter R.C. London: E & FN Epson. (pp. 267-274).

Kliot, Nutith; Medzini, Arnon. 1985: "Bedouin settlement policy in Israel, 1964-1984: Another perspective". Geoforum, Vol. 16, pp. 42

 

 

 

 

 

 

 מאמרים נוספים: 

מדזיני, א. 1990: נהר הריין - נהר של שש ארצות, מסע אחר, מס' 17, עמ' 18-21. 

מדזיני, א. 1997: התיישבות הבדווים בגליל. בתוך: שרה ומאיר אהרוני (עורכים), אישים ומעשים בגליל ובעמקים, עמ' 52-55, הוצאת מקסם בע"מ, תל-אביב. 

מדזיני, א. 1998: הבדווים בגליל. בתוך: שרה ומאיר אהרוני (עורכים), אישים ומעשים בישראל, ספר היובל למדינת ישראל, חלק א', עמ' 135, הוצאת מקסם בע"מ, תל-אביב.

מדזיני, א. 2015: "בין מזרח תיכון "חדש" ל"ישן"- מהם גבולות האזור?": "המזרח הקרוב- מגזין המזרח התיכון של ישראל". פורסם גם ב "חדשות מחלקה ראשונה" (22/09/2015): http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-106106-00.html

 


MedziniArnon 2017: "The Role of Geographical Maps inTerritorial Disputes betweenJapan and Korea". European JournalofGeography, Volume 7,Number 5: pp. 44 - 60, February

    Medzini, Arnon. 2016: "Tribalism versus communityorganization: Geography of amulti-tribal Bedouin locality in the Galilee".Studies in Politicaland Historical Geography, Vol. 5, pp. 237-255

Medzini,Arnon. 2016: "Life on the Border: TheImpact of the Separation Barrier onthe Residents of the Barta'a EnclaveDemilitarized Zone". Journal of BorderlandsStudies, Taylorand Francis Ltd

Medzini,Arnon; Hagit Meishar-Tal; Yael, Sneh. 2015: Use of mobile technologies as support tools forgeography field InternationalResearch in Geographical and Environmental Education, Vol. 24, No 1, February, pp. 13-23, Taylor& Francis, Routledge

Medzini, Arnon; HagitMeishar-Tal; Yael, Sneh. 2014:Use of mobile technologies as support tools for geographyfield tripsInternationalResearch in Geographical and Environmental Education, Taylor & Francis,Routledge, Published online: 6November 2014

Totry,Mary; Medzini, Arnon. 2013: "The Use of Cartoons in Popular Protests ThatFocus on Geographic, Social, Economic and Political Issues", EuropeanJournal of Geography (EJG), Volume 4, Issue1.

Medzini,Arnon. 2012:  "Bedouin Settlement Policy in Israel: Success orFailure?", Themes in Israeli Geography, Special Issue ofHorizons in Geography. Editors:  Maos, J. O., & Charney, I.,Vol. 79-80, pp. 37-48.

Medzini, Arnon. 2012:  "TheWar of the Maps: The Political Use of Maps and Atlases toShape National Consciousness – Israel versus the Palestinian Authority", EuropeanJournal of Geography (EJG), Vol. 3, Issue 1.

Medzini, Arnon. 2009: "Political Use ofGeographical Maps by Educational Systems for the Purpose of Constructing theStudents' National Identity: A Case Study of Israel and the PalestinianAuthority", The New Geography, Vol. 57, Special Issue,pp. 51-55. 

Medzini, Arnon; Wolf, Aaron. 2006: "TheEuphrates river watershed: Integration, coordination, or separation?"TheMulti-Governance of Water: Four Case-Studies.  Editors: FingerM., Tamiotti L. & Allouche J., Albany, NY: SUNY Press,pp. 1 03-146. 12. Medzini,Arnon; Wolf, Aaron. 2004 : "Towards a Middle East at Peace: HiddenIssues in Arab-Israeli 

Hydropolitics", WaterResources Development, Vol. 20, No. 2, pp. 193-204.

 

Medzini, Arnon; Wolf, Aaron. 2001: "TheEuphrates river watershed: Integration, coordination, orseparation?", The Multi-Governance of Water Through FourCase-Studies, Report for the World Conservation Union (IUCN) Commission onEconomicEnvironmental and Social Policy (CEESP) WorkingGroup on Govemance and Institutions. Editors: Finger M. & TamiottiL., Geneva.) pp. 85-120).

 

Medzini, Arnon. 1998:  "Bedouinsettlement policy in Israel - 1964-1996". Changing nomads in achanging world

Editors: Ginat. J. &Khazanov A.M.), Brighton:  Sussex Academic Press, Great Britain. pp.58-67) 

 

Medzini, Arnon. 1996: "Water conflicts inthe Middle East". Water policy: Allocation and management inpractice. Editors: Howsam. P. & Carter R.C. London: E & FNEpson. (pp. 267-274).

Kliot, Nutith; Medzini, Arnon. 1985:"Bedouin settlement policy in Israel, 1964-1984: Anotherperspective". Geoforum, Vol. 16, pp. 42

 

בהליכי כינוס

 1.  * Hagit Meishar Tal, Yael Sneh and Arnon Medzini (2015). Designing Mobile Learning Activities for Outdoor Learning, iPads in Higher Education, Proceedings of the 1st International Conference on the Use of iPads in Higher Education (ihe2014), Nicos Souleles & Claire Pillar (ed). Cambridge Scholars Publishing, pp. 251- 266.

  * (2014)1st International Conference:  iPads in Higher Education. Paphos, Cyprus, March 20 - 22, 2014; http://www.academia.edu/6740633/Conference_Proceedings_1st_International_Conference_on_the_Use_of_iPads_in_Higher_Education_ihe2014_ pp. 218-231.

   

   

  * Hagit Meishar Tal, Yael Sneh and Arnon Medzini (2015). iPads in Higher Education, Proceedings of the 1 International Conference on the Use of iPads in Higher Education (ihe2014, Nicos Souleles & Claire Pillar (ed). Cambridge Scholars Publishing, pp. 251- 266.

   

 2. מדזיני, ארנון. 2007:  "שימוש קרטוגרפי במפות ובשמות ליצירת זיקה למקום", מיתוס שפה וזיכרון בעיצוב התודעה בישראל. אורנים, הפקולטה ללימודים מתקדמים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, טבעון. עמ' 75- 86.
 3. מדזיני , ארנון ;   וליצקר, מרים. 2004: "מגמות דמוגרפיות והשכליות בקרב המתקבלים ל"אורנים" בשנתונים תשס"ב-תשס"ד", "מורים חוקרים באורנים". אורנים, מכללה אקדמאית לחינוך, טבעון,  עמ'  83-87.
 4. וליצקר, מרים ; מדזיני, ארנון. 2003:  "מגמות דמוגרפיות והשכליות בקרב המתקבלים ל"אורנים" בשנתונים תשס"א-תשס"ג". "מורים חוקרים באורנים". אורנים, מכללה אקדמאית לחינוך , טבעון, עמ' 21-25.
  1. חגית מישר טל, ארנון מדזיני, יעל סנה. 2014: "סיור לימודי משולב טכנולוגיות ניידות", -  יואב יאיר, אלי שמואלי (עורכים), ספר הכנס, הכנס הארצי השנתי השנים עשר של מיט"ל, מכללת לוינסקי לחינוך,  עמ' 130-139.
  2. Hagit Meishar Tal, Yael Sneh and Arnon Medzini (2015). Designing Mobile Learning Activities for Outdoor Learning, iPads in Higher Education, Proceedings of the 1st International Conference on the Use of iPads in Higher Education (ihe2014), Nicos Souleles & Claire Pillar (ed). Cambridge Scholars Publishing, pp. 251- 266.

  5.     Hagit Meishar tal, Arnon Medzini and Yael Sneh, (2014), "Designing mobile learning activities for Outdoor Learning", 1st International Conference:  iPads in Higher Education. Paphos, Cyprus, March 20 - 22, 2014. Hagit Meishar tal, Arnon Medzini and Yael Sneh,", 1st International Conference:  iPads in Higher Education. Paphos, Cyprus, March 20 - 22, 2014.

  6.     Medzini, Arnon. 2003: "The Possibility of Shortage of Water among the Members of the Euphrates Drainage Basin”, The Second Meddle East Technical University (M.E.T.U.), Conference on International Relations: Regional Perspectives, Ankara, Turkey, July 2003: http://www.ir.metu.edu.tr/conf/papers/medzini.pdf.

   7.    Medzini, Arnon. 2002: “Evaluating water balances in Israel – rethinking”, First World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), University of Mainz, Germany, September 2002: http://www.hum.sdu.dk/center/middleeast/uddannelse/SFMOS/OMRAD/ISRAELvand.pdf 

   

   

   

   

 

  8.     Medzini, Arnon. 2000: The influence of extreme environment on Israel's water economy, American Water Resources Association (AWRA), Spring Special Conference: Water Resources in Extreme environment, May, 1-3, 2000, Anchorage, Alaska, pp. 91-96.

 

 

 

 

 

 1.  

   

   

   

  9.     Medzini, Arnon. 1998:  The Euphrates River: Managing water flow of a trans-boundary river, International Symposium & 2nd Chinese National Conference on Rainwater Utilization, September 8-12, Xuzhou, Jiangsu, China, pp. 413-416. Medzini, Arnon. 1998:  , International Symposium & 2 Chinese National Conference on Rainwater Utilization, September 8-12, Xuzhou, Jiangsu, China, pp. 413-416.

   

 2.  

  10. Medzini, Arnon. 1998:  Towards the 21st Century: Uncertainty, and water policy in Israel as an industrialized, semi-arid country, International Symposium & 2nd Chinese National Conference on Rainwater Utilization, September 8-12, Xuzhou, Jiangsu, China, pp. 30-33.

   

   

 3.  

   

 4.  

   

דוחות מחקר


     

הצגה בכנסים מדעיים

השתתפות פעילה בכנסים מקצועיים:

    Active Participation in Professional Conferences

Date

Conference

Location

Lecture/Discussion Topic

12/2020

Israeli Geographical Association Annual meeting

Haifa University

Forced migration policy towards Europe and Israel: Is border fences and walls are the only option?

10.2019

The 3rd International Conference on Geographic Naming and Geographical Education:

 

Northeast Asian History Foundation.

Seoul - South Korea

Invited Speaker:

The Role of Geographical Maps in Territorial Disputes between Japan and Korea: The Geographic Education Perspective

 

6.2019

The Migration Conference 2019

Department of Political Science, Bari, Italy

From border walls to positive policy towards forced migrants: Europe and Israel compared

Lilach Lev Ari & Arnon Medzini

12/2019

The 4th Asian Conference on Geography

Yat-Sen University, Guangzhou, China

Geographic maps as perceptual and propagandist weapons in geopolitical struggles for the formation of national identity and the justification of territorial claims

07.2018

Association for Borderlands Studies 2nd World Conference 2018 (ABS2018)

Vienna & Budapest

How effective is Israel's anti-migration border fence?

Lilach Lev Ari & Arnon Medzini

01.2018

Research, Study and Creativity at Oranim

 

Oranim Academic College of Education

The new European walls and border fences deterring the entry of forced migrants: From multiculturalism to extreme nationalism

12.2017

Israeli Geographical Association Annual meeting

Ben Gurion University

Influence of Tribal Structure on Local Council Operations

7.2017

British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) Conference 2017: Movement and Migration in the Middle East.

University of Edinburgh, UK

Can the New Border Fences Deter Middle East Refugees from Immigrating to Europe?

Lilach Lev Ari & Arnon Medzini

5.2017

Encuentros Interculturales en Sociedades Multiculturales:

Inmigiration, Multilinguismo  y Multiculturalidad

University of Granada, Spain

 

Invited Speaker:

New borders – New Policy: Can they prevent the entry of "them" – the illegal migrants?

 

2.2017

Research, Study and Creativity at Oranim

 

Oranim Academic College of Education

Tribalism versus community organization: Political geography of a multi-tribal Bedouin locality in the Galilee.

12.2016

Israeli Geographical Association Annual meeting

Tel-Aviv University

Globalization vs. Preserving National States: Can building barriers, fences and walls constitute a real solution for the problems of global migration?

Arnon Medzini & Lilach Lev Ari

9.2016

EUROGEO 2016: Geographic Information: for a better world.

Malaga, Spain

The Role of Geographical Maps in Territorial Disputes between Japan and Korea: The Geographic Education Perspective.

6.2016

The third Annual International Conference on Demography and Population Studies, Panel on the Current Refugee and Migration Crisis in the Mediterranean Basin

Athens, Greece

New borders – New Policy:  Can they prevent the entry of forced migration?

Lilach Lev Ari & Arnon Medzini

 

5.2016

The 4th Ruppin International Conference
On Immigration and Social Integration: 
"The Changing Face of Migration: Future Challenges for Societies"

Ruppin Academic Center

Will Barriers, Fences and Walls Actually thwart Desperate Illegal Migrants in the Future?

 

Lilach Lev Ari & Arnon Medzini

5.2016

15th Border Regions in Transition (BRIT) "Conference Cities, States and Borders: From the Local to the Global"

HafenCity University Hamburg and S?nderborg University in Denmark

Can Israel actually cope with illegal migration from Africa and with its implications for the city of Tel-Aviv?

 

Arnon Medzini & Lilach Lev Ari

2.2016

Research, Study and Creativity at Oranim

Oranim Academic College of Education

How maps work politically and influence our

Understanding of the world

1.2016

EUBORDERSCAPES Conference III, "Borders capes and Beyond: Change and Continuities in Thinking, Writing, Making Borders"

Barcelona, Spain

The new borders: Walls, barriers and fences - Can they prevent the entry of desperate illegal migrants?

Lev Ari Lilach & Medzini Arnon

12.2015

Israeli Geographical Association Annual meeting

Hebrew University - Jerusalem

The use of maps as a tool for strengthening national identity in territorial struggles

8.2015

International Geographical Union (IGU) Regional Conference

Moscow State University

Geographic maps as perceptual and propagandist weapons in geopolitical struggles for the formation of national identity and the justification of territorial claims

8.2015

International Geographical Union (IGU) Regional Conference

Lev Ari Lilach & Medzini Arnon

 

Moscow State University

Can massive barriers prevent the Immigration of hungry immigrants from Africa (and the Middle East) into Europe?

4.2015

Research, Study and Creativity at Oranim

Oranim Academic College of Education

How border conflicts are made apparent in digital maps as compared to traditional maps

12.2014

Israeli Geographical Association Annual meeting

University of Haifa

Traditional Middle East vs. New Middle East: Why must we change the definition of the Middle East region in teaching geography

7.2014

MEITAL National Conference

Levinsky College of Education

(+Meishar Tal, Hagit & Yael Sneh)

Educational fieldtrip integrating mobile technologies

6.2014

ABS (Association for Borderlands Studies) 2014 World Conference

 

Joensuu, Finland & St. Petersburg, Russia

Can massive border fences help make good neighbors?
The impact of the separation barrier
on residents of the Barta'a enclave demilitarized zone.

4.2014

Research, Study and Creativity at Oranim
Oranim Academic College of Education

The Teaching of Geography vs. the "New Middle East"

 

4.2014

Research, Study and Creativity at Oranim

Arnon Medzini, Yael Sneh, Hagit Meishar Tal

Oranim Academic College of Education

Developing mobile supported learning activities for educational trips

12.2013

Israeli Geographical Association  Annual meeting

Bar-Ilan University

Can massive border fences help make good neighbors?
The impact of the separation barrier
on residents of the Barta'a enclave demilitarized zone.

8.2013

International Geographical Union Commission on Geographical Education (IGU – CGE)

Kyoto, Japan

Use of Location-Based Technologies as Support Tools for Geography Field Trips.

3.2013

Research, Study and Creativity at Oranim

 

Oranim Academic College of Education

The Smartphone as a tool for creating and utilizing geographic information in learning outside the classroom - Geolocation

12.2012

Israeli Geographical Association Annual meeting

Ben Gurion University

The Smartphone as an Aid in Teaching Geography

8.2012

International Geographical Union Commission on Geographical Education (IGU – CGE)

Freiburg, Germany

The Smartphone as an Aid in Teaching Geography.

10.2011

Research, Study and Creativity at Oranim

 

Oranim Academic College of Education

Khandala vs. Srulik as symbols of national identity.

6.2011

European Association of Geographers – EUROGEO

Athens, Greece

The War of the Maps: "Political Use of Maps and Atlases to Shape National Consciousness – Israel vs. the Palestinian Authority".

12.2010

Cartography and Map Discourse in the Israeli-Palestinian Conflict

Tel-Aviv University

Maps and atlases as ideological tools: Israel vs. the Palestinian Authority

12.2009

Israeli Geographical Association Annual meeting

University of Haifa

Upgrading the attractiveness of geography studies using educational G.I.S. applications

9.2008

MEISAI: The Middle East & Islamic Studies Association of Israel

Ben Gurion University

Identity symbol: Khandala and Palestinian resistance

5.2007

Faculty of Advanced Studies, annual conference on Myth, Language and Memory in Shaping Consciousness in Israel

Oranim Academic College of Education

Cartographic use of maps and names in creating affinity for a place

4.2007

Association of American Geographers (AAG)

San Francisco, CA, USA

Can a massive separation wall create better neighboring relations? The case study of Israel's Separation Wall in the West Bank.

12.2007

Israeli Geographical Association Annual meeting

Tel-Aviv University

Towards tagging geography studies as a leading discipline in the field of computerized education in Israel

6.2005

Annual Conference on International Relations

Ankara, Turkey

A Wall, a Fence, an Obstacle or a Seam Zone Area: A Political-Geographical Review of the Construction of the Dividing Fence between Israel and the Palestinian Authority

4.2005

Seventh Annual Conference on Research, Study and Creativity at Oranim

 

Oranim Academic College of Education

Learning in a computerized environment: Research on the computerized classroom

5.2004

Israel Political Science Association (ISPSA)

Topic: From Basel to Geneva: Nationalism, Identity and Sovereignty

Ben Gurion University

That's not how you build a wall: Historical, geographic, security and political survey of building the separation barrier

12.2003

Israeli Geographical Association Annual meeting

Bar Ilan University

Wall, fence, barrier or seam line space: Geographic/political review of dividing Israel

7.2003

Annual Conference on International Relations

Ankara, Turkey

The Possibility of Shortage of Water among the Members of the Euphrates Drainage Basin

4.2003

MEITAL-Inter-University Center for e-Learning (IUCEL)

Topic: Computerization in academic teaching

Bar Ilan University

Digital classroom project

9.2002

Middle Eastern Studies

Mainz, Germany

Evaluating water balances in Israel – rethinking”

12.2001

Israeli Geographical Association Annual meeting

Tel-Aviv University

Electronic databases as tools in teaching geography. Jerusalem: a computerized geographical view

12.2000

AGWSE Annual Meeting

Las Vegas, USA

(Medzini+ wolf)

A connection between the Litani and the Jordan? Research and implications across hostile borders

5.2000

American Water Resources Association

Anchorage, Alaska

The influence of extreme environment on Israel's water economy

12.1999

Israeli Geographical Association Annual meeting

Hebrew University

Computerized course in climate theory

12.1999

Israeli Geographical Association Annual meeting

Hebrew University

Means for improving geography teaching methods by building internet sites on topics of study

5.1999

Conference on: Water in Israel—Where is it headed?

Oranim Academic College of Education

The balance of water in Israel

12.1998

Israeli Geographical Association Annual meeting

Bar Ilan University

Changes in the geography of the Middle East: The third river in Iraq—economic development program or strategic plot

9.1998

Rainwater Utilization

Xuzhou University, China

The Euphrates river: Managing water flow of a trans-boundary river

9.1998

Rainwater Utilization

Xuzhou University, China

Towards the 21st Century: Uncertainty, and water policy in Israel as an industrialized, semi-arid country

12.1997

Israeli Geographical Association Annual meeting

Ben Gurion University

Use of databases for geography on the internet

12.1996

Israeli Geographical Association Annual meeting

Tel-Aviv University

Teaching geography using the internet

9.1995

Water Policy: Allocation and Management in Practice

Cranfield University, England

Water conflicts in the Middle East

6.1995

Changing Patterns of Nomads in Changing Societies

University of Haifa, Israel

Bedouin settlement policy in Israel: 1964-1994

7.1993

EUROMES Conference

Warwick University, England

Hydropolitics along the Euphrates River


הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים


פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

• 2014-2011: חבר בצוות משרד החינוך לבחינת ספרי הלימוד להוראת הגיאוגרפיה: ישראל- גרמניה.
• 2009-2005: חבר צוות משרד החינוך בוועדת תכנית הלימודים החדשה בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה.
• "אין לי ארץ אחרת": אתר אינטרנט מלווה קורס לימודי. מיועד לסטודנטים לגיאוגרפיה במכללת אורנים
• "גיאוגרפיה רגיונלית של אזור המזה"ת:" אתר אינטרנט מלווה קורס לימודי. מיועד לסטודנטים לגיאוגרפיה במכללת אורנים
• "המאבק על המים בישראל ובמזה"ת": אתר אינטרנט להוראה מרחוק של הנושא. מיועד לסטודנטים בפקולטה למדעי החברה והרוח, מכללת אורנים.
• בנייה ופיתוח אתר אינטרנט להוראת נושא "גיאוגרפיה של אזור המזה"ת". מיועד כחומר עזר להוראה ברשת מורי הגיאוגרפיה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
• http://web.macam.ac.il/~arnon/Int-ME/enter.htm
• בניה ופתוח של קורס מתוקשב להוראה מרחוק בנושא "כדור הארץ במסלולו" (מדזיני ופז). מיועד לשימוש מורים ולתלמידים בחטיבה הביניים.
http://web.macam98.ac.il/~zigi/aklim/aklim_orbit.htm
• בניה ופיתוח של קורס מתוקשב להוראה מרחוק בנושא "יסודות האקלים ומזג האוויר" (מדזיני ופז). מיועד לשימוש מורים ולתלמידים בחטיבת הביניים.
http://web.macam98.ac.il/~zigi/aklim/
• בניית אתר לימודים בנושא: "הוראת הגיאוגרפיה בעזרת מחשב". מיועד לסטודנטים להוראת הגיאוגרפיה (פז ומדזיני) במכללת אורנים. 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

· חבר בוועדת שכר לימוד (2014 – 2016) 
• חבר צוות לבחינת שינוי מבנה ההוראה המכללתי (2014 – 2019)
• חבר הנהלת הפקולטה למדעי החברה והרוח ( 2013- כולל)
• חבר ועדת משמעת (2012- 2017)
• דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח: (2004 – 2012): (סיום שתי קדנציות)
• ראש החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה: (1999-1992): (2003 – )2007: (* 2012 – כולל)
• חבר ועדה לשיפור דרכי ההוראה (2008 - 2012)
• חבר ועדת מנהל ( 2005 - 2012)
• חבר ועדת ספריה (2006- 2012)
• חבר הנהלת אורנים (2004 - 2012)
• חבר ועדת קבע אקדמית (2004 - 2012)
• חבר מועצה אקדמית (2004 - 2012)
• חבר ועדת הוראה (2000 - 2012)
• חוקר ברשות למחקר ולהערכה (2000- 2013)
• מרכז מסלול לימודי .B.Ed במכללה: (2000 - 2004)
• חבר הנהלת חטיבת חינוך והוראה (2000 - 2004)
• חבר ועדת מחקר והערכה ( 2000 - 2011)
• אחראי על פיתוח אתר האינטרנט של אורנים: (1999 - 1998).

 

 

 

מחוץ למכללה

 • חבר באגודה הגיאוגרפית האירופאית (EUROGEO )

  חבר באגודה הגיאוגרפית העולמית (IGU )

  חבר בצוות לחינוך גיאוגרפי באגודה הגיאוגרפית העולמית (IGU CGE )

  חבר באגודה הגיאוגרפית הישראלית

  2009-2006: חבר מזכירות באגודה הגיאוגרפית הישראלית.

  1994-1993: משרד ראש הממשלה- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז מפקד החקלאות והכפר במגזר הערבי.

  1992-1991: משרד ראש הממשלה- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז מפקד האוכלוסייה במגזר הערבי.

  1991-1987:  אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה, עוזר הוראה.

  1991-1984: מורה לגיאוגרפיה ומחנך בבית הספר הריאלי בחיפה, משרה מלאה (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה).

  1991-1982:  אוניברסיטת חיפה, החוג להיסטוריה של המזה"ת, מרצה מהחוץ.

 

תפקידים ציבוריים

 • 2020-2015: חבר בצוות משרד החינוך לבחינת ספרי הלימוד להוראת הגיאוגרפיה: ישראל- אוסטריה.
 • 2014-2011: חבר בצוות משרד החינוך לבחינת ספרי הלימוד להוראת הגיאוגרפיה: ישראל- גרמניה.
 • 2009-2005: חבר צוות משרד החינוך בוועדת תכנית הלימודים החדשה בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה.